ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ศบค.ย้ำแนวปฏิบัติระหว่างรอผลตรวจ รอเตียง

ศบค.ย้ำแนวปฏิบัติระหว่างรอผลตรวจ รอเตียง

21 เมษายน 2021


แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด(2019) (ศบค.) ที่มาภาพ: https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/7029

วันที่ 21 เมษายน 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด(2019) (ศบค.)งานสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ประจำวันว่า ผู้ติดเชื้อทั่วโลกวันนี้มีจำนวน 143,542,550 ราย ภายใน 1 วันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 8 แสนคน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 3 ล้านกว่า

ในประเทศที่จับตามองเป็นพิเศษ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ทั้งยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็น อันดับ หนึ่ง สอง สามตามลำดับ

ในอินเดียมีการรายงานผู้ติดเชื้อ 294,290 ราย และมีผู้เสียชีวิตใน 1 วัน จำนวน 2,020 รายถือเป็นตัวเลขที่สูงอย่างมาก ส่วนบราซิลมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 73,000 กว่าราย มีผู้เสียชีวิต 3,400 กว่าราย

สำหรับประเทศอื่นก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเพิ่มขึ้น เช่น ตุรกีที่ยอดผู้ติดเชื้อวันเดียวกว่า 61,000 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดกว่า 4 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิต 346 รายในวันเดียว และเยอรมนี รายงานผู้ติดเชื้อ ใหม่กว่า 16,000 รายและผู้เสียชีวิต 312 ราย

ในเอเชีย ประเทศที่ยังมีติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น คือ อินโดนีเซียใน 1 วันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 5,500 ราย มีผู้เสียชีวิตถึง 210 คน ด้านมาเลเซียผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 2,000 ราย และกัมพูชามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 431 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย

ประเทศไทยยังอยู่ที่อันดับ 106 ของโลก วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,458 ราย ซึ่งยังเป็นระดับที่เกินพันรายซึ่งใน 1,458 รายที่รายงานวันนี้เป็นกลุ่มที่พบในการเฝ้าระวังในระบบบริการ 1,346 รายและเป็นผู้ที่พบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 108 ราย และเป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 17,162 ราย โดยอยู่ใน โรงพยาบาล 13,797 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 3,365 ราย ซึ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง

ด้านผู้เสียชีวิตมี 2 รายนับเป็นผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตรายที่ 109 และ 110 โดยรวมของอัตราการเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม

“การติดเชื้อในประเทศยังวางใจไม่ได้ แม้บางวันลดลง แต่ตัวเลขยังขึ้นๆลงๆ เรากำลังพยายามกัน อย่างที่สุด เพื่อไม่ให้ตัวเลขสูงไปกว่านี้ มีการคัดกรองเชิงรุก เมื่อมีการพบผู้ติดเชื้อและมีการติดตามไปค้นหาใน พื้นที่เสี่ยง รวมทั้งจาก ตามประวัติ Timeline ที่ผู้ป่วยให้ข้อมูล”

ประเทศไทยมีการติดเชื้อรวมทั้งสิ้นครบ 77 จังหวัด แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางพื้นที่เป็นสีเหลืองเพราะมีการรายงานผ็ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 10 ราย สีส้ม 11-50 ราย สีแดงเข้มมีผู้ป่วยที่ รวมกันเป็นคลัสเตอร์ มากกว่า 51 ราย

เมื่อแยกตามความเสี่ยง สถานบันเทิงยังมีความเสี่ยง เช่นเดียวกับตลาดชุมชนซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84 รายในกรุงเทพมหานครและทมปริมณฑล และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41 รายใน 13 จังหวัดอื่นๆ จากการสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้าแล้วก็ทำให้ในครอบครัวและชุมชนรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม

สำหรับการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อนั้นต้องใช้เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ ต้องคลุกคลีใกล้ ชิดกับผู้ติดเชื้อ มีการพูดคุยเกิน 5 นาทีโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย มีการรับประทาน อาหาร ร่วมกัน สัมผัสใกล้ชิดกัน แต่หากอยู่ในระยะปลอดภัย 2 เมตรขึ้นไปไม่มีการเผชิญหน้ากันหรือสัมผัสใกล้ชิดกัน อาจจะไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ในกรณีที่สงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือ แนะนำให้รีบไปตรวจ แต่ต้องตรวจกับสถานที่ ตรวจที่ได้มาตรฐาน วิธีการตรวจต้องเป็นที่ยอมรับ เพราะการตรวจในลักษณะที่ไม่มาตรฐาน อาจจะทำให้ได้ผลที่เป็นลบและเมื่อตรวจซ้ำได้ผลเป็นบวก ทำให้การดูแลช่วยเหลือล่าช้า และภายใน 4-5 วันที่ยังไม่ได้รับการดูแล ก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่แพร่เชื้อไปยังคนใกล้ชิดหรือ อาการอาจจะทรุดลงและ อันตรายได้

ด้านการดูแลตัวเองหลังจากการตรวจหากเชื้อและอยู่ในระยะฟังผลตรวจขอให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด โดยเฝ้าสังเกตอาการ ห้ามเดินทาง ห้ามสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ถ้าเป็นไปได้แยกห้อง แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว ไม่ไปในที่ชุมชน ลดกิจกรรมสังคม รวมกลุ่มการพบปะนัดหมาย และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา

เมื่อได้รับการตรวจเชื้อยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้ออันดับแรก ให้ติดต่อไปยังสถานที่ตรวจว่า ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะมีการคัดแยกอาการออกเป็นระดับตามความรุนแรง เพื่อให้มีเตียงเพียงพอ สำหรับการดูแลผู้ป่วยอาการหนักที่มีปอดติดเชื้อ มีโรคประจำตัวรุนแรง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ในระหว่างที่รอการจัดสรรเตียง จะต้องประเมินสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะมีหลายกรณีที่ผู้ที่รอเตียงมีอาการทรุดลง ถ้าจะรออยู่บ้านจำเป็นต้องมีการวัดอุณหภูมิ มีการประเมินอาการว่า มีไอไหม มีอาการเหนื่อยหอบหรือไม่ เช่นอาจจะทดสอบด้วยการเดินออกกำลังกายเบาๆ หรือ การปั่นจักรยานอากาศ 6 นาที ซึ่งเป็นการประเมินตัวเองและมีการเฝ้าระวังหากมีอาการเปลี่ยนแปลงต้องรีบรายงานโรงพยาบาลที่ได้รับการติดต่อ

นอกจากนี้ต้องเก็บเอกสารหลักฐานผลตรวจเพื่อที่เวลาที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อที่จะให้ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่ในการประสานจัดหาเตียงได้เร็วที่สุด กรณีที่ติดต่อเตียงแล้วยังไม่ได้เตียงภายใน 1-2 วันจากการโทร 1669 ก็ให้เตรียมโทรไปที่ 1668 หรือ 1330 เพื่อขอรับแนวทางมาตรการในการปฏิบัติตัวระหว่างรอเตียง

“ขอย้ำว่าขอให้เข้าสู่กระบวนการดูแลในภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุข เพราะเกิดความเข้าใจว่าสามารถดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ แต่การอยู่ที่บ้านเป็นการปฏิบัติตัวระหว่างรอเตียงเป็นการเตรียมเพื่อให้มีความปลอดภัย รวมถึงลดการแพร่เชื้อไปยังคนรอบข้าง”

กรณีที่ระหว่างรอเตียงอาการเริ่มมีการเหนื่อยหอบ หรือถ่ายเหลว ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในระยะนี้ ให้โทร 1669 และสิ่งสำคัญกรมควบคุมโรค เน้นย้ำว่า การประเมินตัวเองมีความสำคัญมาก

ประชาชนทั่วไปควรแอดไลน์ LINE official account @สบายดีบอท เพื่อจะนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ได้เร็วที่สุด และพยายามดูแลให้ปลอดภัย เพราะสามารถแจ้งข้อมูลผู้ป่วยผ่านไลน์ได้