ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > เตรียมใช้อิมแพค เมืองทอง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง สธ.ย้ำ ‘รักษา-ฉีดวัคซีน’ ฟรี

เตรียมใช้อิมแพค เมืองทอง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง สธ.ย้ำ ‘รักษา-ฉีดวัคซีน’ ฟรี

5 พฤษภาคม 2021


รายงานโดย ปารณีย์ สิงหเสนี นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่มาภาพ:https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/7076

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 2,112 ราย และจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมเพิ่มเป็น 74,900 ราย และมีผู้เสียชีวิต 15 ราย

โดยผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย 8 ราย หญิง 7 ราย อายุ 50-86 ปี ส่วนมากมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง 9 ราย เบาหวาน 4 ราย ไขมันในเลือดสูง 4 ราย โรคปอดเรื้อรัง 3 ราาย โรคหัวใจและโรคอ้วน 2 ราย มีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อจากครอบครัว 9 ราย

ทางด้านผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้มีทั้งหมด 30,222 ราย อยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 21,608 ราย และโรงพยาบาลสนาม 8,614 ราย มีผู้ป่วยที่อาการหนัก 1,042 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 343 ราย และรักษาหายแล้วทั้งหมด 44,360 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 44,493 ราย สะสมอยู่ที่ 1,150,564 ราย และเข็มที่ 2 อีก 29,965 ราย สะสมแล้ว 422,511 ราย
ในส่วนของรายจังหวัด พบว่าผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากวานนี้อยู่ที่ 789 ราย รองลงมาคือ นนทบุรีมี 249 ราย สมุทรปราการ 226 ราย ชลบุรี 110 ราย และสุราษฎร์ธานี 65 ราย

กทม.เร่งตรวจเชิงรุก-ฉีดวัคซีนพื้นที่เสี่ยง ศบค.ยันสายพันธุ์บราซิลยังไม่ลงชุมชน

พญ.อภิสมัย รายงานเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการป้องกันตัวเอง โดยเก็บข้อมูลจากอสม. พบว่า ประชาชนให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย 93.3 % รองลงมาได้แก่ประชาชนล้างมือด้ายสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ 82.3 % นอกจากนี้ได้แก่ การรับประทานอาหารแบบร้อนและใช้ช้อนกลางของตน การรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร การไม่นำมือไปสัมผัสหน้า จมูก หรือปาก ตามลำดับ

“ภาพรวมของพฤติกรรมป้องกันตัวเองของประชาชนมีคะแนนที่สูงขึ้นและเข้าใกล้ 100% จึงอยากจะเรียนทุกท่านให้รักษามาตรการเหล่านี้ร่วมด้วยช่วยกันเราจะสามารถช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันได้ ”

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19กรุงเทพและปริมณฑลขึ้นแล้ว โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้อำนวยการ และผอ.เขตทั้ง 50 เขตในกทม.ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานทั้ง 50 เขตนี้เข้าด้วยกัน โดยเมื่อมีการพบผู้ติดเชื้อจากคัดกรองเชิงรุก ทางศูนย์เอราวัณจะมาร่วมสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ และสปม.จะมารับผิดชอบคัดแยกและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา แต่ด้านผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูง หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนจะเข้ามาดูแลและจัดตั้งสถานที่พักคอย เพื่อแยกในการกักตัวและดูอาการ

ส่วนกทม. ก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มเติมในชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนบ่อนไก่ จะมีการค้นหาเชิงรุกวันละอย่างน้อย 2,000 รายและจะลงตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการอีก 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 10 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ก็จะกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มเสี่ยงในกทม. และการฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 50 เขตซึ่งมีประชาชนประมาณ 7 ล้านคน จึงจะมีการระดมฉีดวัคซีนให้ได้ 60,000 รายต่อวันเป็นอย่างน้อย

นอกจากนี้ พญ.อภิสมัย ได้ตอบคำถามถึงโควิด-19 สายพันธุ์บราซิล ว่า ขณะนี้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดและตรวจหาสายพันธุ์ และต้องกักตัวอยู่ใน state quarantine ตามมาตรการ ซึ่งสายพันธุ์บราซิลเริ่มมีการตรวจพบรายงานในสถานกักกัน แต่ยังไม่พบว่ามีการกระจายสู่ชุมชน

สธ.ชี้ปชช. ‘รักษา-ฉีดวัคซีน’ ฟรี พร้อมเปิดศูนย์เมืองทองรองรับผู้ป่วยสีเหลือง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มาภาพ:https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/157710/
ด้านศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโควิด-19 ว่า ประชาชนสามารถรับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะค่ายา ค่าห้อง ค่ารถรับส่ง และอื่น ๆ โดยในส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชนสามารถเรียกเก็บได้ที่ สปสช. และสปสช.จึงจะไปเรียกเก็บกับกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลต่าง ๆ อีกครั้ง หากมีการเรียกเก็บกับประชาชนจะต้องระวางโทษตามพรบ.สถานพยาบา พ.ศ.2541 มาตรา 66 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“จากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศว่าโรค covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเป็นภาวะฉุกเฉินที่คนไทยทุกคนจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและการไปติดเชื้อคนอื่น”

“โควิด-19 เป็นเรื่องฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นเรื่องการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางสถาบันพยาบาลเอกชนที่ให้การดูแลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย”

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสริมว่า ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รวมทั้งบุคคลที่แพทย์ใช้ดุลพินิจว่าต้องได้รับการตรวจสามารถเข้ารับการตรวจจากภาครัฐและเอกชนทุกที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากมีผลออกมาว่าเป็นผู้ติดเชื้อประชาชนจะได้รับการเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

“ คนไทยทุกคน ทุกสิทธิ์ หากท่านต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ท่านจะได้รับการตรวจฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากท่านติดโควิด ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในการรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทุกสังกัด ”

ทางด้าน นพ.สุนทร สุทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมโรคในกรุงเทพว่า จะมีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในระดับเขตทุกเขตทั่วกรุงเทพ โดยมีการแบ่งฝ่ายในการรับผิดชอบเป็น 5 ฝ่าย ซึ่งศูนย์ควบคุมนี้มีการทำงานแบ่งออกเป็น 5 ฝ่ายทำงานร่วมกัน ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการการตรวจเชิงรุก ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ และฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน

ส่วนทางด้าน สธ. ได้เข้ามาร่วมดูแล โดย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า จากการประชุมการจัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อดูแลผู้ป่วยระดับสีเหลือง ที่อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จะมีเตียงตั้งต้นประมาณ 1,200 เตียง พร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ในการประสานจัดหาเตียงอีกด้วย ซึ่งจะมีนพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผอ.โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในเรื่องอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแล นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่จาก 60 จังหวัดจะหมุนเวียนเข้ามาช่วนดูแลผู้ป่วย

“ กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานไหนเรามีความพร้อม และพร้อมที่จะดูแลคนไทยทุกภาคส่วน ”

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำในส่วนของมาตราการในการดูแลตนเอง ทั้งการเว้นระยห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ทำงานที่บ้าน ตลอดจนการฉีดวัคซีนและการรักษาเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ

รองโฆษกเผย สปสช.ช่วยเหลือหากเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มาภาพ www.thaigov.go.th

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาล โดย สปสช. ช่วยเหลือดูแลคนไทยทุกสิทธิ์ทั้งสิทธิประกันสังคม บัตรทอง และสิทธิราชการ รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุข หากได้รับความเสียหายจากการรับการฉีด “วัคซีนโควิด-19” โดยรัฐ โดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วัคซีนเข็มแรกที่ฉีดให้คนไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ มาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ย้ำหลักการไม่ใช่พิสูจน์ถูกผิด โดยประชาชนสามารถยื่นเรื่องได้ทั้งที่โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด และเขต สปสช. ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาอัตราช่วยเหลือเยียวยา ภายใน 5 วัน หลังจากที่อนุกรรมการได้รับเรื่อง ซึ่งจะเป็นใช้จ่ายงบประมาณจากงบใช้จ่ายเงิน (กู้) เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

“ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลดูแลความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทยทุกคน อย่างดีที่สุดรวมทั้งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งประชาชนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ด่านหน้า หากท่านได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขหรือกรณีของการรับวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ ที่บางรายเท่านั้นที่เกิดอาการหรือผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ จะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาล” นางรัชดา ย้ำ

สำหรับ ผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 จนถึงวันนี้ (ณ เวลา 08.00 น.) รวมจำนวน 1,016,893 คน โดยลงทะเบียนผ่านไลน์ 818,962 คน และแอปพลิเคชั่น 197,931 คน โดยได้มีการรายงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 1,573,075 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 1,150,564 ราย และมีผู้ได้รับแล้ว 2 เข็มจำนวน 422,511 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สะสมแล้ว 285,735 โดส ในส่วนจังหวัดภูเก็ตมีรายงานว่า มีประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วราว 1 แสนคน โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตร่วมกับภาคเอกชน กระจายจุดฉีดวัคซีน 5 จุดใน 3 อำเภอ ที่ รร.อังสนา ลากูนา / สะพานหิน / ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท / ห้างจังซีลอน ด้วย