ThaiPublica > คนในข่าว > “เหงียน ฝู จ่อง” นั่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 3

“เหงียน ฝู จ่อง” นั่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 3

31 มกราคม 2021


ที่มาภาพ: https://e.vnexpress.net/news/news/party-chief-prime-minister-re-elected-for-new-party-central-committee-term-4229052.html

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีมติเลือกนายเหงียน ฝู จ่อง เลขาธิการใหญ่ของพรรคซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนั้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคอีกสมัยหนึ่ง และเลือกให้นายเหงียน ซวน ฟุก ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กลับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมกลางของพรรคอีกสมัยหนึ่งเช่นกัน

การประชุมมัชชาใหญ่พรรคพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มกราคมไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และในวันที่ 31 มกราคม 2564 การประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 ได้เริ่มขึ้นเพื่อ เลือกสมาชิกของโปลิตบูโรคนใหม่ เลขาธิการใหญ่พรรค เลขาธิการพรรค คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางพรรคและ ประธานคณะกรรมการ

นายเหงียน ฝู จ่อง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนั้นได้กลับมาร่วมคณะกรรมกลางของพรรคอีก 5 ปี และเป็นสมัยที่ 3

นายเหงียน ฝู จ่อง วัย 77 ปี รับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคสมัยแรกปี 2011 และได้รับเลือกกลับมารับตำแหน่งอีกสมัยในปี 2016

นายเหงียน ฝู จ่อง วัย 77 ปี และนายเหงียน ซวน ฟุก วัย 66 ปี ถือเป็น กรณีพิเศษที่เสนอชื่ออีกครั้งโดยคณะกรรมการกลางสมัยที่ 12 เนื่องด้วยมีวัยสูงกว่าระเบียบของพรรค ที่กำหนดให้สมาชิกโปลิตบูโรที่มีอายุมากกว่า 65 ปีเกษียณอายุ

นายเหงียน ฝู จ่อง เกิดเมื่อปี 1944 ในเขตดง อันห์ ของฮานอย เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ในปี 1967 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการเมืองและปริญญาตรีสาขาวรรณกรรม

นายเหงียน ฝู จ่อง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคในสมัยที่ 11 สมัยที่ 12 และสมัยที่ 13 เป็นสมาชิกของโปลิตบูโรสมัยที่ 8, 9, 10, 11, 12 และ 13 อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการประจำพรรคโปลิตบูโร (สิงหาคม 1999 – เมษายน 2001) และสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่สมัยที่ช 7 ถึงสมัยที่ 13

ในเดือนตุลาคม 2018 ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี และได้เป็นประธานรัฐสภาในสมัยที่ 11 และ 12

นายเหงียน ฝู จ่องยังเคยเป็นเลขานุการของคณะกรรมาธิการทหารกลาง และประธานคณะกรรมการอำนวยการกลางด้านการป้องกันและควบคุมการทุจริต และเป็นสมาชิกรัฐสภาในสมัยที่ 11, 12, 13 และ 14

ที่มาภาพ:
https://e.vnexpress.net/news/news/party-chief-re-elected-for-third-term-4229316.html

การประชุมสมัยที่ 13 ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการเมืองระดับสูงของประเทศได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อเลือกผู้นำพรรค ผู้นำรัฐบาลและสมัชชาแห่งชาติในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากการสรุปนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 2021-2025 และการวางแนวทางจนถึงปี 2030 โดยมีวิสัยทัศน์สู่ปี 2045

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 1,587 คนซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรค 5.1 ล้านคนจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ประกาศรายชื่อรายชื่อคณะกรรมการกลางพรรคอีกด้วย โดย

สมาชิกของโปลิตบูโรชุดที่ 12 ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลางพรรคชุดใหม่ ได้แก่ ฟาม มิน ชินห์ เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคชุดที่ 12 และหัวหน้าคณะกรรมาธิการจัดงานกลาง, เวือง ดิ่น เว้ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคฮานอย, โว วัน เทือง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคชุดที่ 12 และหัวหน้าคณะกรรมาธิการโฆษณาชวนเชื่อกลาง ฟาม บินห์ มินห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โถ่ แลม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และ เจือง ทิ มาย เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคชุดที่ 12 และประธานคณะกรรมาธิการกลางเพื่อการปลุกระดมมวลชน

โปลิตบูโรเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

พลโทอาวุโส ฟาน วัน ซาง วัย 61 ปี สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคชุดคที่ 12 ประธานเสนาธิการทหาร กองทัพประชาชนเวียดนามและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกลางพรรคชุดใหม่ใน “กรณีพิเศษ” เพราะมีอายุเกินระเบียบพรรคเช่นกัน

ตามข้อบังคับของพรรคที่มีอยู่ สมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรคจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีจึงจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ และอายุที่จะได้รับการเลือกตั้งใหม่สำหรับสมาชิกโปลิตบูโรและสำนักเลขาธิการคือ 65 ปี

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่จัดว่าเป็น “กรณีพิเศษ” และได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกลางพรรคชุดที่ 13 ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยด้านความมั่นคงสาธารณะสองคน เลือง ถั่ม กว่าง และเหงียน ดุย ง็อก ทั้งนี้เลือง ถั่ม กว่างในวัย 56 ปี เหงียน ดุย ง็อก วัย 57 ปี ต่างมีอายุเกินระเบียบของพรรคที่กำหนดสำหรับสมาชิกคณะกรรมการกลางที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครั้งแรก

ฟุง ซวน ญา สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคชุดที่ 12 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม ไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลางพรรคชุดใหม่

ในบรรดาสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคอย่างเป็นทางการจำนวน 180 คนนั้น มีสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 120 คนหรือ 66.6% และอีก 60 คน ที่เหลือได้รับเลือกเป็นครั้งแรก โดยมีผู้หญิง 19 คน ส่วนที่เหลือ 13 คนเป็นตัวแทนกลุ่มชนเผ่า นอกจากนี้ 62 คนในสมาชิก 180 คน นั้นเป็นเลขาธิการเมืองหรือคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด

สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีมีสัดส่วน 17% ส่วนผู้ที่อายุ 60 ขึ้นไปมีสัดส่วน 20%

เรียบเรียงจาก
Party chief, Prime Minister re-elected for new Party Central Committee term
Party chief re-elected for third term