ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังเตรียมพ.ร.ก.กู้เงินกว่า 2 แสนล้าน จัดแพกเกจเยียวยา “โควิด-19” เฟส 3

คลังเตรียมพ.ร.ก.กู้เงินกว่า 2 แสนล้าน จัดแพกเกจเยียวยา “โควิด-19” เฟส 3

27 มีนาคม 2020


“สมคิด” ระดมสมองคลัง-ธปท.-กลต.-ตลท.-แบงก์รัฐ-เอกชน สั่งทุกกระทรวงเกลี่ยงบฯ – เล็งออก พ.ร.ก.กู้เงินกว่า 2 แสนล้าน จัดแพกเกจเยียวยาโควิดฯ เฟส 3

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงของตลาดเงินและตลาดทุน อาทิ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ,นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ,ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.),ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และ สมาคมธนาคารไทย เพื่อหารือมาตรการทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ที่กระทรวงการคลัง

ดร.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว วัตถุประสงค์ของการประชุมในวันนี้ เตรียมการจัดทำมาตรการดูแลและเยียวยา ดูแลผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่ 3 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า ยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังทุกภาคส่วน ซึ่งแตกต่างจากช่วงที่เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ต้มย้ำกุ้งเมื่อปี 2540 ผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคธุรกิจสถาบันการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบการทั่วไป จนทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจขณะนั้นติดลบ 10% ส่วนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนทั่วไป ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า GDP ของปี 2563 น่าติดลบ 5.3% จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหา

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

“ขณะเดียวกันงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ก็มีค่อนข้างจำกัด การโอนเงินงบประมาณมาใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ก็ทำได้ยาก เพราะติดเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งต้องแก้ไข ระหว่างนี้จึงขอให้ทุกกระทรวงปรับเงินงบประมาณเกลี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิด-19 ตามภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังศึกษา และจัดเตรียมแผนกู้เงิน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศ และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม คาดว่าจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควร เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ซึ่งทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินทุกประเทศที่ประสบปัญหา” ดร.สมคิด กล่าว

ด้านดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการศึกษาของกระทรวงการคลังในเบื้องต้น คาดว่ากระทรวงการคลังจะต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำมาตรการเยียวยาฯ โควิด-19 ระยะที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด เพื่อกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน ควรให้ความช่วยเหลือในส่วนใดบ้าง ซึ่งตรงจุดนี้จะมีความสำคัญมาก

  • คลังแจงเงื่อนไข เยียวยา “แรงงานนอกระบบ-ผู้ประกันตน ม.39-40” คนละ 15,000 บาท