ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังแจงเงื่อนไข เยียวยา “แรงงานนอกระบบ-ผู้ประกันตน ม.39-40” คนละ 15,000 บาท

คลังแจงเงื่อนไข เยียวยา “แรงงานนอกระบบ-ผู้ประกันตน ม.39-40” คนละ 15,000 บาท

26 มีนาคม 2020


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงรายละเอียดมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ให้แรงงานนอกระบบ คนละ 5,000 บาท/เดือน ณ ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงการคลัง

ขุนคลัง เตรียมชงครม.ของบฯเพิ่ม-แจกแรงงานนอกระบบ พ่วงผู้ประกันตน ม. 39-40 รวมกว่า 3.5 ล้านคน – เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมนี้ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวความพร้อมของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ “มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ซึ่งเป็นมาตรการภายใต้ชุดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอให้ผู้ที่มาลงทะเบียน ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงท่านได้ เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียน และสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านผ่านทางข้อความ SMS ได้ ในส่วนของการรับเงินเยียวยา จะสามารถรับได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ บัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน หรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระบบจะสามารถดำเนินการให้จ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีของท่านได้เร็วสุดภายใน 7 วันทำการ อย่างไรก็ดี มาตรการเยียวยา 5,000 บาทนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน ดังนั้นหากผู้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังก็พร้อมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

 • คลังแจกแรงงานนอกระบบ 3 ล้านคนๆละ 15,000 บาท – 7 แนวทางช่วยผู้ประกอบการสู้วิกฤติโควิด-19
 • หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดในการช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144

  นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวสำหรับคุณสมบัติ หรือ เงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาลนั้นมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ 1. ต้องเป็นแรงงาน,ลูกจ้างชั่วคราว,อาชีพอิสระ 2. เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถลงทะเบียนได้ และ 3. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด อย่ามาลงทะเบียน เพราะจะทำให้ผู้ที่เดือดร้อนจาก COVID-19 จริงได้รับเงินล่าช้า ซึ่งทางกระทรวงการคลังมีระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน สามารถตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล

  นายลวรณ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้แรงงานประมาณ 36 คน แบ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ 16 ล้านคน และแรงงานนอกระบบประมาณ 20 ล้านคน สำหรับแรงงานในระบบจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมที่ได้ออกมาตรการเยียวยาไปแล้ว ส่วนของกระทรวงการคลังจะดูแลเฉพาะแรงงานนอกระบบทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแรงงานนอกระบบทุกรายจะได้รับเงินเยียวยา ช่วงที่นำเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา สศค.คาดการณ์ว่าจะมีแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ตกงาน , ถูกลดค่าจ้าง , ค้าขายไม่ได้ ฯลฯ ในเบื้องต้นประมาณ 3 ล้านคน จึงขอให้รัฐบาลจัดงบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยา ต่อมาได้รับรายงานจากสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาได้ เฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เท่านั้น ทางกระทรวงการคลังจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า 5 แสนคน จากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ทั้งหมดเกือบ 5 ล้านคน หากวงเงินงบประมาณ 50,000 ล้านบาทไม่พอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ครม.ได้

  นายลวรณ แสงสนิท
  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

  “การลงทะเบียนครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องรีบมาลงทะเบียนเหมือนโครงการชิม ช้อป ใช้ เพราะไม่ได้ใช้เกณฑ์คัดเลือกแบบใครมาก่อนได้ก่อน เราเปิดลงทะเบียนทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป หากคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ได้รับเงินภายใน 7 วันทำการ เริ่มจ่ายเงินในเดือนเมษายน , เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2563 จ่ายติดต่อกันทุกเดือน แต่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาย้อนหลังไม่ได้ ยกตัวอย่าง แรงงานนอกระบบถูกเลิกจ้างในเดือนเมษายน 2563 มาลงทะเบียนภายในเดือนนี้ ก็จะได้รับเงินเดือนละ 5,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน แต่ถ้าเพิ่งมาลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคม 2563 หรือ เพิ่งมาถูกเลิกจ้างลดเงินเดือนในเดือนนี้ ก็จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แค่ 2 เดือน แม้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนได้เรื่อย ๆ แต่อย่าชะล่าใจ หากเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ก็ให้รีบมาลงทะเบียนขอรับสิทธิก่อนสิ้นเดือนสัก 7 วัน เผื่อเวลาไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเอาไว้ด้วย”นายลวรณ กล่าว

  Social Distance