ThaiPublica > เกาะกระแส > คลังแจงยอดผู้มีสิทธิ์รับ 5 พันบาท 16 ล้านราย ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านราย

คลังแจงยอดผู้มีสิทธิ์รับ 5 พันบาท 16 ล้านราย ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านราย

28 เมษายน 2020


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คลังคาดจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเยียวยา 5,000 บาท 16 ล้านราย ผ่านเกณฑ์คัดกรอง 10.6 ล้านคน โอนเงินแล้ว 7.5 ล้านคน

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน(ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563) มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกคงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านราย โดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย คงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านราย

กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้ว พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิ หรือ เข้าข่ายจะได้รับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว แบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2 ล้านราย เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือ ผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1.1 ล้านราย และมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนราย

ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 และในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วย รวมเป็น 2 เดือน โดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท” กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็ว และสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิจำนวน 3.5 ล้านราย ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไป

  • คลังแจง 5 ล้านคน ไม่ผ่านเกณฑ์-อดได้เยียวยา 5,000 บาท ชี้หลังปิดลงทะเบียนอุทธรณ์ได้
  • “ประยุทธ์” เอาเงินจากไหน กู้วิกฤติโควิด-19 (จบ) : คลังทุ่มสุดตัว ปลดล็อกวินัยการคลัง ฝ่าวิกฤติไวรัส
  • เยียวยาโควิด 5,000 บาท ใครได้บ้าง?
  • คลังแจงเงื่อนไข เยียวยา “แรงงานนอกระบบ-ผู้ประกันตน ม.39-40” คนละ 15,000 บาท