ThaiPublica > เกาะกระแส > MOU “แบงก์ชาติ-แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ” เปิด”บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป – ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ