ThaiPublica > เกาะกระแส > สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะ 4 คดีรวด ศาลแพ่ง สั่งคืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ แต่รพ.กรุงเทพรักษาเฉพาะผู้ชนะคดี

สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะ 4 คดีรวด ศาลแพ่ง สั่งคืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ แต่รพ.กรุงเทพรักษาเฉพาะผู้ชนะคดี

7 กุมภาพันธ์ 2018


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 934 /2560 ระหว่างนางสาวณัฐนิดา นวราช, นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, นางสาวอัจฉรา อนามบุตร(ใส่สร้อยคอ), นางสาวอรรถยา พิจิตรวรการ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 934 /2560 ระหว่างนางสาวณัฐนิดา นวราช, นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, นางสาวอัจฉรา อนามบุตร, นางสาวอรรถยา พิจิตรวรการ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย ในข้อหาผิดสัญญา ละเมิด และเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ (Life Privilege Club) หรือยกเลิกสิทธิของสมาชิกในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ โดยอ้างว่าเป็นสัญญาประกันภัยและโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาต

โดยวันนี้ ศาลแพ่งพิพากษา “ให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับต่อไป เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย จึงให้เปิดบริการรักษาพยาบาลแก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ศาลพิพากษา รวมทั้งให้จำเลยชำระค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแก่โจทก์ 30,000 บาท”

นางสาวอัจฉรา อนามบุตร กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้พิพากษาศาลแพ่ง ที่ให้ความเป็นธรรมกับกับพวกเราในฐานะผู้บริโภครายย่อย โดยศาลแพ่งตัดสินคดีเป็นครั้งที่ 4 ให้โจทก์ชนะคดี ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง คปภ., กฤษฎีกา และศาลแพ่ง ต่างก็มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับไม่ใช่ธุรกิจประกันภัยตามที่จำเลยเคยหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการปิดโครงการดังกล่าว วันนี้เหตุผลดังกล่าวได้ตกไปแล้ว ในฐานะที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักของธรรมาภิบาล ควรพิจารณาเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกเดิมทุกราย”

นางสาวอัจฉรากล่าวต่อว่า เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรืออยู่ในวัยเกษียณ กำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่ผ่านมาสมาชิกเหล่านี้ไม่ได้วางแผนหาเงินเพื่อเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ตลอดชีวิตฝากความหวังไว้กับโครงการนี้ นอกเหนือจากที่ศาลได้สั่งให้จำเลยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่โจทก์ทั้ง 18 รายต่อไปแล้ว ยังมีสมาชิกรายอื่นที่อยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาศาล และกำลังทยอยฟ้องตามมาอีก ในเมื่อห้องที่เคยให้บริการสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับยังเปิดอยู่ แพทย์และพยาบาลก็มี ในความคิดเห็นของตน โรงพยาบาลควรจะเปิดให้บริการแก่สมาชิกทุกรายเหมือนเดิม

“ตอนนี้ทั้งกฤษฎีกาและ คปภ. รวมทั้งศาลแพ่ง ตัดสินคดีฟ้องร้องเป็นคดีที่ 4 ให้โจทก์ 18 ราย เป็นฝ่ายชนะคดี ไม่มีหน่วยงานใดเลยที่บอกว่าจำเลยทำผิดกฎหมายประกันภัยแม้แต่หน่วยงานเดียว แต่จำเลยก็ยังยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ และต่อสู้ไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ในเมื่อทุกฝ่ายบอกว่าคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมาย แต่คุณพยายามแก้ต่างว่าคุณทำผิดกฎหมาย เหตุผลที่แท้จริงคืออะไรกันแน่” นางสาวอัจฉรากล่าว

นางสาวอัจฉรากล่าวต่อว่า “เท่าที่ทราบจากเพื่อนสมาชิกที่ไปใช้บริการโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ ภายหลังจากศาลแพ่งมีคำสั่งให้โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดให้บริการต่อไปนั้น หลายคนบ่นว่าคุณภาพการให้บริการแตกต่างจากเดิม ถึงแม้โรงพยาบาลกรุงเทพยังคงคิดค่าบริการครั้งละ 100 บาท เหมือนเดิมก็ตาม แต่ยังขาดในเรื่องของการให้บริการเสริม เช่น การต้อนรับ การนัดหมายตรวจรักษาพยาบาลครั้งต่อไป และพยาบาลที่คอยดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ตอนนี้ยังไม่มี”

อ่านรายละเอียดในซีรี่ “คดีผู้บริโภค… กรณีตัวอย่าง “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”