คดีผู้บริโภค… กรณีตัวอย่าง “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”

คดีผู้บริโภค… กรณีตัวอย่าง “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”

จากกรณีสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจ โรงพยาบาลกรุงเทพ ร้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ขอความเป็นธรรมและตรวจสอบธรรมาภิบาล หลังถูกตัดสิทธิ์รักษาตลอดชีพโดยมีจดหมายแจ้งการบอกเลิกสัญญา ซี่รี่ย์นี้จึงเกาะติดการต่อสู้คดีของสมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับมานำเสนอ

24 ข่าวในประเด็นนี้

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลแพ่งครั้งที่ 4 – สั่ง “โรงพยาบาลกรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพให้สมาชิกไลฟ์พริวิเลจคลับ

ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนตามคำพิพากษาศาลแพ่ง ครั้งที่ 4 – สั่ง “โรงพยาบาลกรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพให้สมาชิก

สมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจฟ้อง รพ.กรุงเทพ ชนะคดีได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีวิตคืน

สมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจฟ้อง รพ.กรุงเทพ ชนะคดีได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีวิตคืน

ศาลแพ่งพิพากษา ครั้งที่ 7 สั่ง “รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ “102 สมาชิกไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

ศาลแพ่งพิพากษา ครั้งที่ 7 สั่ง “รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ “102 สมาชิกไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

ศาลแพ่ง ไม่ออกหมายจับ ก.ก. “รพ.กรุงเทพ” – สั่งจัดพยาบาล – เปิดห้อง VIP รักษาฟรี สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”

ศาลแพ่ง ไม่ออกหมายจับ ก.ก.“รพ.กรุงเทพ” – สั่งจัดพยาบาล – เปิดห้อง VIP รักษาฟรี สมาชิก“ไลฟ์พริวิเลจคลับ”

ศาลแพ่ง นัดฟังคำสั่งบังคับคดี 17 พ.ค. นี้ กรณีสมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ร้อง “รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิ์รักษาฟรีไม่ครบ

ศาลแพ่ง นัดฟังคำสั่งบังคับคดี 17 พ.ค. นี้ กรณีสมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ร้อง “รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิ์รักษาฟรีไม่ครบ

ศาลนัดไต่สวนกรรมการ รพ.กรุงเทพ หากไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา คืนสิทธิให้สมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ จะพิจารณาออกหมายจับ

ศาลนัดไต่สวนกรรมการ รพ.กรุงเทพ หากไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา คืนสิทธิให้สมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ พร้อมพิจารณาออกหมายจับ

คำพิพากษาศาลแพ่งฯ สั่ง “รพ.พญาไท 2” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ – สมาชิก “Phyathai Ultimate Trust Card”

คำพิพากษาศาลแพ่งฯ สั่ง “รพ.พญาไท 2” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพให้สมาชิก “Phyathai Ultimate Trust Card”

คำพิพากษาศาลแพ่งครั้งที่ 6 สั่ง“รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิ-รักษาฟรีตลอดชีพแก่สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

คำพิพากษาศาลแพ่งครั้งที่ 6 สั่ง“รพ.กรุงเทพ” คืนสิทธิ-รักษาฟรีตลอดชีพแก่สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจ คลับ”

ศาลแพ่ง สั่ง รพ.กรุงเทพคืนสิทธิรักษาพยาบาลฟรี 4 คดีรวด สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” โวยบริการไม่เหมือนเดิม เตรียมคำร้องบังคับคดี

ศาลแพ่ง สั่งรพ.กรุงเทพคืนสิทธิรักษาพยาบาลฟรี 4 คดีรวด สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” โวยบริการไม่เหมือนเดิม เตรียมยื่นคำร้องบังคับคดี

สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะคดีอีกแล้ว ได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีพคืน – ยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ

ศาลแพ่งพิพากษายืน “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ให้คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ พร้อมยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ 14 ราย ศาลแขวงพระนครเหนือนัดไต่สวนมูลฟ้อง 29 ม.ค. นี้

1 2 3