ThaiPublica > เกาะกระแส > สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะคดีอีกแล้ว ได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีพคืน – ยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ

สมาชิก “ไลฟ์พริวิเลจคลับ” ชนะคดีอีกแล้ว ได้สิทธิรักษาฟรีตลอดชีพคืน – ยื่นฟ้องอาญากรรมการ รพ.กรุงเทพ

26 มกราคม 2018


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 770/2560 ระหว่างนางสาวพิสิฏฐา เหล่ากุลวานิช, นางสาวกฤตลักษณ์ เศรษฐบุตร และนายสุจริต รังสิมันโตฬาร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลกรุงเทพ) จำเลย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 770/2560 ระหว่างนางสาวพิสิฏฐา เหล่ากุลวานิช, นางสาวกฤตลักษณ์ เศรษฐบุตร และนายสุจริต รังสิมันโตฬาร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นจำเลย ข้อกล่าวหาผิดสัญญา ละเมิด และเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ (Life Privilege Club) หรือยกเลิกสิทธิของสมาชิกในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ โดยอ้างว่าเป็นสัญญาประกันภัยซึ่งโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาต

ศาลแพ่งพิพากษา “ให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับต่อไป เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย รวมทั้งพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแก่โจทก์ 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จสิ้น ค่าจ้างทนายความคนละ 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอีก 5,000 บาท”

แหล่งข่าวจากสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับเปิดเผยว่า ขณะนี้มีสมาชิกที่ยอมรับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย 10% ต่อปี ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลกรุงเทพไปก่อนหน้านี้ กรณีปิดโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ จำนวน 1 ราย ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ขอให้ดำเนินคดีกับกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับรวม 14 คน อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานฉ้อโกง และความผิดตามกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด โดยศาลแขวงพระนครเหนือ นัดไต่สวนมูลฟ้องวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.

“ตอนนี้ยังไม่ถือว่าศาลแขวงพระนครเหนือประทับรับฟ้องคดี ตามกระบวนการพิจารณาคดี ศาลต้องนัดไต่สวนก่อนว่าคดีมีมูลความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หลังจากไต่สวนคู่ความแล้ว คาดว่าศาลจะนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีหรือไม่ภายใน 30 วัน” แหล่งข่าวจากสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับกล่าว

สาเหตุที่สมาชิกรายนี้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือครั้งนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่า หลังจากสมาชิกรายนี้ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกรุงเทพว่าโครงการนี้อาจเข้าข่ายธุรกิจประกันภัย ซึ่งโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาตประกันภัยไม่สามารถดำเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ จึงขอยกเลิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ ทางสมาชิกรายนี้จึงเชื่อในเหตุผลของโรงพยาบาล ยอมรับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 10% ต่อมา สมาชิกรายนี้ทราบข่าวว่า ทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลแพ่งวินิจฉัยว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจประกันภัยตามที่โรงพยาบาลเคยชี้แจงต่อสมาชิก การยุติโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับอาจเข้าข่ายฉ้อโกง จึงไปยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ขอให้ดำเนินคดีอาญากับกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ รวม 14 คน

รายชื่อคณะกรรมการ BDMS ณ 25 มกราคม 2561 ที่มาภาพ: https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=BDMS&ssoPageId=4&language=th&country=TH

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก อ่านคำพิพากษา คดีระหว่างนายธัญญวรรตร์ วงศ์รัตน์ โจทก์ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย (โรงพยาบาลกรุงเทพ) ในข้อกล่าวหาผิดสัญญา ละเมิด และเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีจำเลยบอกเลิกสัญญาโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ หรือยกเลิกสิทธิของสมาชิกในการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ โดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้จดทะเบียนในการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งศาลได้ตัดสินให้โจกท์ชนะคดี เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในคดีแพ่ง คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 928, 929, 939, 940, 2504.2505/2560 ระหว่างนางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์ โจทก์ที่ 1 และพวกรวม 6 คน จำเลย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นคดีในโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับของโรงพยาบาลกรุงเทพ กรณีโรงพยาบาลกรุงเทพบอกเลิกสัญญา ซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีว่าโครงการนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัยที่จำเลยนำมาเป็นเหตุยกเลิกสัญญาเช่นกัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่