ThaiPublica > เกาะกระแส > คำพิพากษาศาลแพ่งฯ สั่ง “รพ.พญาไท 2” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ – สมาชิก “Phyathai Ultimate Trust Card”

คำพิพากษาศาลแพ่งฯ สั่ง “รพ.พญาไท 2” คืนสิทธิรักษาฟรีตลอดชีพ – สมาชิก “Phyathai Ultimate Trust Card”

22 มีนาคม 2018


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่งพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 3025/2560 ระหว่างนางบัวผิน ศรีจามร โดยนายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ 1 และพวกรวม 16 คน เป็นโจทก์ ฟ้องบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด หรือ “โรงพยาบาลพญาไท 2” เป็นจำเลย ในข้อหาผิดสัญญา ละเมิด กรณีจำเลยยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ ที่ทำไว้กับสมาชิกในโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 602 ชั้น 6 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก

จากกรณีโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ยกเลิกสัญญารักษาฟรีตลอดชีวิตกับสมาชิกกว่า 200 คน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลพญาไท2 ที่ออกโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) ได้ยกเลิกสัญญารักษาฟรีตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน โดยให้เหตุผลว่าโครงการทั้งสองเป็นสัญญาประกันภัย ซึ่งโรงพยาบาลไม่มีอนุญาต จึงขอยกเลิก ซึ่งสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้เคยเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้ และโรงพยาบาลทั้งสองแห่งต่างอยู่ในกลุ่มของเครือบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 3025/2560 ระหว่างนางบัวผิน ศรีจามร โดยนายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ 1 และพวกรวม 16 คน เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด หรือ “โรงพยาบาลพญาไท 2” เป็นจำเลย ในข้อหาผิดสัญญา ละเมิดกรณีจำเลยยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพที่ตกลงไว้กับสมาชิกในโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) โดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัย ซึ่งโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาต

และในวันนี้ศาลแพ่งพิพากษาว่า “โครงการ Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) ไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย ให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา โดยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่โจทก์ต่อไป และให้จำเลยชำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับโจทก์ตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญา รวมทั้งสั่งให้จำเลยชำระค่าทนายความแก่โจทก์คนละ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคนละ 5,000 บาท”

นางสาวสสิธร องค์วาสิฏฐ์ โจทก์ คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 3025/2560

นางสาวสสิธร องค์วาสิฏฐ์ ตัวแทนโจทก์ในคดีดำหมายเลขที่ ผบ. 3025/2560 กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) ทั้ง 16 คน วันนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้พิพากษาคดีนี้ รวมทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา ปัจจุบันโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card มีสมาชิกทั้งหมด 52 คน ในจำนวนนี้มีสมาชิกที่ยอมรับเงินค่าสมาชิกคืนพร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลพญาไท 2 ประมาณ 32 คน ส่วนที่เหลืออีก 20 คน ไม่ยอมรับข้อเสนอของโรงพยาบาลพญาไท 2 รวมตัวกันไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้โรงพยาบาลปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงกันไว้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีโจทก์ 16 คน และกลุ่มที่ 2 มีโจทก์ 3 คน หลังจากศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้โรงพยาบาลพญาไท 2 เปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพแก่โจทก์ทั้ง 16 คนแล้ว ตนก็หวังว่าทางโรงพยาบาลจะรักษาระดับการให้บริการเหมือนเดิม

อนึ่ง ที่มาของคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 “โรงพยาบาลพญาไท 2” ได้ส่งจดหมายบอกเลิกสัญญา Phyathai Ultimate Trust Card ถึงสมาชิกโครงการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า สัญญา Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) ที่โรงพยาบาลพญาไททำไว้กับสมาชิกฯ เป็นสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) ซึ่งทางโรงพยาบาลพญาไท 2 ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงขอยุติสัญญาและยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่านสมาชิกฯ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยโรงพยาบาลพญาไท 2 จะคืนเงินค่าสมาชิกแรกเข้าให้กับสมาชิกเต็มจำนวน พร้อมจ่ายเงินค่าชดเชยเพิ่มในอัตรา 10% ต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินค่าสมาชิกแรกเข้าจากสมาชิกจนถึงวันที่ยุติสัญญา (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560) โดยจะไม่มีการนำค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมาหักออกแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่จะให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษแก่สมาชิก กรณีที่สมาชิกเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ภายหลังยุติสัญญา สมาชิกจะได้รับส่วนลดตลอดชีพในอัตรา 50% ของยอดรวมค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษา ค่าห้องภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

แต่อย่างไรก็ตาม นับแต่วันที่ยุติสัญญาไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบริษัทฯ จะยังคงให้บริการแก่สมาชิกไปพลางๆ ก่อนโดยสมาชิกไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการดำเนินการตามสัญญา Phyathai Ultimate Trust Card ต่อไปแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการให้บริการเพื่อให้สมาชิกได้มีการปรับสภาพและวิธีของการเข้ารับบริการทางการแพทย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น

ขณะที่สมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับ ได้ฟ้องโรงพยาบาลกรุงเทพเช่นเดียวกัน จำนวน 6 คดี สมาชิกกว่า 30 คน ศาลพิพากษาให้โรงพยาบาลกรุงเทพปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา เปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่โจทก์ต่อไป

อ่านข่าวทั้งหมดในซีรี่ย์ คดีผู้บริโภค… กรณีตัวอย่าง “ไลฟ์พริวิเลจคลับ”