ThaiPublica > Native Ad > Advertorial > “ธนินท์”ปั้น Young Talents ลุยเทรนด์เจ้าของกิจการ

“ธนินท์”ปั้น Young Talents ลุยเทรนด์เจ้าของกิจการ

11 มกราคม 2018


นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ ซีพี กล่าวในโอกาส เปิดโครงการสร้างผู้นำผ่านธุรกิจเพื่ออนาคต “young talents” รุ่นที่ 2 เพื่อบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้นำรุ่นต่อไป และพัฒนาศักยภาพและทัศนคติที่เหมาะสมต่องานที่รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ดำเนินโครงการซึ่งการอบรมผู้นำผ่านไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 323 คน

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 คือกลุ่ม “young talents” หรือ “หัวกะทิ” ซึ่งมาจากหน่วยธุรกิจและสายงานต่างๆของบริษัทฯ ในประเทศไทยและจีน รวม 87 คน กำหนดอายุไว้ไม่เกิน 30 ปี ส่วนโครงการรุ่นที่ 2 ได้เพิ่มจำนวนเป็น 236 คน พร้อมทั้งลดอายุของผู้ร่วมโครงการลงมาไม่เกิน 28 ปี และเพิ่มสัดส่วนของนักศึกษาจบใหม่จากสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ มีกลุ่ม “young talents” จากประเทศจีนและอินเดียเข้าร่วมโครงการด้วย

โดยประธานอาวุโส ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ ให้ความสำคัญ ตอกย้ำเสมอว่า คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่คิดไม่เหมือนคนในอดีต คนรุ่นใหม่ส่วนมากอยากเป็นเถ้าแก่หรือผู้ประกอบการเองมากกว่าทำงานในบริษัทใหญ่ๆ การเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวเข้ามาทำธุรกิจเดียวกับที่คนเก่าเคยทำแต่ทำในวิธีใหม่ๆเป็นวิธีปรับเปลี่ยนองค์กรแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น คือ ยังให้คุณค่าคนเก่าและวิธีการทำงานของคนเก่า แต่ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมให้คนหนุ่มสาว พร้อมเป็นผู้นำรุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นมาทดแทนคนเก่าที่จะค่อยๆเกษียณอายุลง จึงใช้สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นศูนย์กลางพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่โครงการ”young talents” แต่ละรุ่น

ด้านดร.วรรณวิรัช วิรัชนิภาวรรณ รองผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครในโครงการนี้คือ ต้องเป็นคนหนุ่มสาวที่มีความเป็นผู้นำ และต้องแสดงให้เห็นว่าได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในสังกัดรวมถึงต้องความเสียสละและคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองก่อนเสมอ ตามคำจำกัดความของ “ผู้นำ” ที่ประธานอาวุโสฯได้เคยให้ไว้

นางสาวเชายู่หั่ง พนักงานสาวชาวจีนจากโลตัสมอลล์ เซี่ยงไฮ้ ผู้ร่วมโครงการรุ่น 2 กล่าวว่า เหตุผลที่สนใจสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพราะเห็นว่ามีความท้าท้ายจากโครงสร้างการอบรมที่เน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียง 10% แต่ให้เวลาเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงมากถึง 90% ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจการทำธุรกิจริงรวมถึงมีเพื่อนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวจีน

“ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ True Coffee และปัจจุบันกำลังปฏิบัติงานเสมือนเป็นเถ้าแก่ที่ช่วยดูแลกิจการร้าน FriedDays ร้านไก่ทอดแนวใหม่ที่ฟอร์จูนทาวน์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มาจากแนวคิดของทีม young talents รุ่น 1 หน้าที่หลักหลังจากเรียนจบหลักสูตร ที่ใช้เวลาทั้งหมด 6 เดือน คือกลับไปร่วมสร้างและขยายเครือข่ายร้านอาหารของเครือฯในจีน ให้ได้ครบ 1 ล้านแห่ง ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า”

นายชาลีพัชร์ หุตานนท์ อดีตผู้ร่วมโครงการรุ่น 1 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยดูแลโครงการสร้างผู้นำผ่านธุรกิจเพื่ออนาคตของเครือซีพี กล่าวว่า หลายโครงการมีความน่าสนใจจนแม้แต่ประธานอาวุโสยังไม่คาดคิด เช่น ร้าน Papa’s Burger ซึ่งประสบความสำเร็จมาก จนนายศุภชัย เจียรวนนท์ คณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ฯขอให้เปิดสาขาที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

นายกตัญญู เบญจพรหมผดุง ผู้ร่วมโครงการรุ่น 2 อดีตบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้เรียนรู้งานครบทุกด้าน ตั้งแต่บัญชี ไปจนถึงการตลาดและการจัดทำอาร์ตเวิร์กให้กับร้าน และปัจจุบันตนรับผิดชอบการตลาด ให้กับร้าน Ramen Habu อีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นผลผลิตของโครงการนี้