ThaiPublica > เกาะกระแส > บสส.สุขุมวิทปรับกลยุทธ์บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ปี’59 คืนเงินกองทุนฟื้นฟูฯได้ 7,500 ล้าน พร้อมกางพอร์ทที่ดินทำเลเด่น

บสส.สุขุมวิทปรับกลยุทธ์บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ปี’59 คืนเงินกองทุนฟื้นฟูฯได้ 7,500 ล้าน พร้อมกางพอร์ทที่ดินทำเลเด่น

19 เมษายน 2017


นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2559 ว่า SAM มียอดเงินสดรับถึง 10,710 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดรับจากการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 5,052 ล้านบาท เงินสดรับจากการบริหารทรัพย์สินรอการขาย 3,520 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านกรมบังคับคดี 2,138 ล้านบาท ส่งผลให้ SAM สามารถนำส่งเงินคืนให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้กว่า 7,500 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา SAM มีภารกิจหลักในบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยแก้ไขปัญหาหนี้เสียกับลูกหนี้ให้ได้รับข้อยุติโดยเร็ว เร่งกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย เพื่อนำส่งคืนและชดเชยให้แก่กองทุนฯ ที่ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้สินของชาติกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่ง SAM ได้รับมอบหมายให้ลดความเสียหายของภาครัฐให้ได้มากที่สุด โดยกองทุนฯ คาดหวังว่าจะได้เงินคืนประมาณร้อยละ 40 แต่ SAM ได้คืนให้แก่กองทุนฯ ไปแล้วเกือบร้อยละ 50 ขณะที่ยังคงเหลือหลักประกันอีกกว่า 8 หมื่นล้านบาท และทรัพย์สินรอการขายมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

ความสำเร็จในปี 2559 นี้เป็นผลจากการที่ SAM ได้ปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องหลายด้าน ทั้งนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องและการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ ควบคู่กับการช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกหนี้ในลักษณะที่เป็นคู่คิดที่ช่วยให้คำปรึกษาหาทางออกทั้งด้านการเงิน ปัญหาหนี้สินกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ รวมจนถึงการช่วยหานักลงทุน หรือผู้ซื้อทรัพย์ เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้ SAM ยังเร่งกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจตลอดปี รวมทั้งการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย การให้ความรู้และคำแนะนำในการเลือกซื้อและโอกาสในการพัฒนาทรัพย์สินมือสอง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดความต้องการทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่มีหลากหลายทั่วประเทศ ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนางานด้านบังคับคดีและจัดกระบวนการประสานงานคดี ด้วยการตั้งทีมงานพิเศษเฉพาะกิจเพื่อติดตามการขายทอดตลาดทรัพย์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี สำนักงานที่ดินและศาลล้มละลาย เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ช่วยลดปริมาณงานคงค้างและปลดภาระทางคดีให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบ

สำหรับปี 2560 ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย SAM มีแผนรุกตลาดทรัพย์สินรายย่อยด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเฉพาะในวาระที่ SAM ครบรอบ 17 ปี กับโปรโมชั่นพิเศษสุด“SAM 17 ปี ฟรีค่าโอน 17 ล้าน” ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสทองของนักลงทุน โดยลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ตามรายการที่กำหนดรับค่าโอนฟรีสูงสุดถึง 17 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม ศกนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ Call Center 02-686-1888 หรือ ค้นหารายละเอียดทรัพย์สินและติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th และช่องทางใหม่บนมือถือหรือแทปเล็ต โดย Download “Sam Smile App” เพื่อดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว