ThaiPublica > เกาะกระแส > เหมืองทองอัคราฯแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย หลังถูกสั่งปิดกิจการ

เหมืองทองอัคราฯแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย หลังถูกสั่งปิดกิจการ

3 เมษายน 2017


เหมืองทองคำ”อัคราฯ” จ.พิจิตร

หลังจากที่รัฐบาลมีคำสั่งให้เหมืองแร่ทองคำชาตรีของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)หยุดการประกอบกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ในจังหวัดพิจตรและเพชรบูรณ์ ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งว่า บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) วันนี้ โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการประกาศแจ้งเป็นเอกสารสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณชนไว้ในเว็บไซต์ www.kingsgate.com.au อย่างเป็นทางการ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด (ASX:KCN) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ในประเทศไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเสาะแสวงหาแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเหมืองแร่ทองคำชาตรี รวมไปถึงการเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลไทย จากการละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Agreement: TAFTA)

โดยในเบื้องต้น วันนี้บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยแสดงความจำนงขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการปฏิบัติตามสิทธิภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)

เนื่องจากเป็นเวลากว่า 11 เดือนแล้ว ที่บริษัทฯ ได้แสดงถึงเจตจำนงในการขอเข้าพบรัฐบาลไทย เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยความบริสุทธิใจ ภายหลังจากที่มีคำสั่งให้เหมืองแร่ทองคำชาตรียุติการประกอบกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้คำขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากบริษัทฯ ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามสิทธิในส่วนของการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) เพื่อหาข้อยุติเรื่องที่เกิดขึ้น

การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมบรรยากาศด้านบริการ การค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศ และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2548

ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) มีขอบเขตครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางรวมถึงการให้ความคุ้มครองด้านการลงทุนแก่นักลงทุนชาวออสเตรเลีย โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทกับรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม การปรึกษาหารือภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) นั้นอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการถึง 3 เดือน และหากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศต่อไป ซึ่งไม่สามารถระบุระยะเวลาและผลลัพธ์ของกระบวนการดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ยังคงหวังที่จะได้พบและหารือถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาทางออกร่วมกันกับรัฐบาลไทยต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศไทยเสมอมาตลอดระยะเวลา 15 ปีที่เปิดดำเนินการ