ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > สรรพากรใช้ภาษีปลุกกำลังซื้อ กระตุ้นท่องเที่ยว – บุคคลธรรมดาซื้อแพ็กเกจทัวร์ในประเทศหักลดหย่อนภาษี 15,000 บาท/ปี นิติบุคคลจัดประชุม-สัมมนาหักภาษี 2 เท่า

สรรพากรใช้ภาษีปลุกกำลังซื้อ กระตุ้นท่องเที่ยว – บุคคลธรรมดาซื้อแพ็กเกจทัวร์ในประเทศหักลดหย่อนภาษี 15,000 บาท/ปี นิติบุคคลจัดประชุม-สัมมนาหักภาษี 2 เท่า

3 กันยายน 2014


จากมติการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช)ครั้งสุดท้าย ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 โดยหัวหน้า คสช.ได้สั่งการให้สำนักงบประมาณเร่งรัดการใช้งบประมาณในเชิงรุก เพื่อให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวเป็นไปตามเป้าหมาย เห็นผลเป็นรูปธรรมในปี 2558 รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจและทุกหน่วยงาน และให้กระทรวงการคลังสั่งการให้เบิกจ่ายงบรายการเพื่อการอบรมสัมมนา สัดส่วน 50% ของงบทั้งหมดในปี 2558 และให้รายงานผลการใช้งบประมาณทุก 3 เดือน

จากนโยบายดังกล่าวนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงแผนการปฏิรูปโครงสร้างภาษีว่า หลังจากที่นายสมหมายเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการ กรมสรรพากรเตรียมนำเสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2558) ซึ่งมาตรการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. กรณีบุคคลธรรมดา กรมสรรพากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษีนำค่าใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น ค่าที่พัก ค่าแพ็คเกจทัวร์ หักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี 2. กรณีนิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจัดงานสัมมนา หรือโครงการฝึกอบรมพนักงาน หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากมาตรการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก ครม. และคาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 2,000 ล้านบาท/ปี

ที่มาภาพ : http://www.eventpro.in.th/blog/wp-content/uploads/2014/06/TTF2014-550px.jpg
ที่มาภาพ : http://www.eventpro.in.th/blog/wp-content/uploads/2014/06/TTF2014-550px.jpg

“สำหรับแผนการปฏิรูปโครงสร้างภาษีในระยะยาว ประกอบด้วยการจัดเก็บภาษีมรดก,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนแผนปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ซึ่งผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งทำการศึกษาและหาข้อสรุปให้ได้โดยเร็ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา” นายประสงค์ กล่าว

นายประสงค์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2557 กรมสรรพากรคาดว่าจะเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมาย 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นผลเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวต่ำกว่าประมาณการ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากโครงการรถคันแรก ยอดขายลดลงมาก ทำให้กรมสรรพากรเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าเป้าหมาย 1.4-1.5 หมื่นล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ 2558 กรมสรรพากรได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการจัดเก็บภาษี 1.965 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13%

อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย เริ่มเห็นสัญญาณภาพรวมเศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้ตามปกติ ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรได้เตรียมแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี อุดรูรั่วไหล โดยจะเข้มงวดกับกิจการที่มีการทำ Tranfer pricing หรือ ตั้งราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อหลบเลี่ยงภาษี ถ่ายโอนสินค้าและบริการไปลงบัญชีบริษัทในเครือที่เปิดกิจการในประเทศที่เก็บภาษีต่ำกว่าประเทศไทย

อ่านฐานะการคลังในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2557