ด้านหลังอาคาร U-Tower ให้เช่าเป็นโกดังของ บริษัท คิวรอน จำกัด

ด้านหลังอาคาร U-Tower ให้เช่าเป็นโกดังของ บริษัท คิวรอน จำกัด

ด้านหลังอาคาร U-Tower ให้เช่าเป็นโกดังของ บริษัท คิวรอน จำกัด