ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นป่วน ศึกแย่งอำนาจบริหาร – เปิดข้อมูลเงินกู้รายเดียว 3 พันล้านให้”ศุภชัย ศรีศุภอักษร”

สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นป่วน ศึกแย่งอำนาจบริหาร – เปิดข้อมูลเงินกู้รายเดียว 3 พันล้านให้”ศุภชัย ศรีศุภอักษร”

9 เมษายน 2013


จากข่าวที่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นแห่ไปถอนเงินเนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งภายใน โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ได้จัดการประชุมประจำปีเพื่อแถลงผลการดำเนินงานปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินและงบดุล การขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการที่หมดวาระไป พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานตลอดปีของสหกรณ์

โดยในปี 2555 มีข้อกำหนดที่แตกต่างจากปีก่อนหน้า คือ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะมีการติดบัตรสีชมพูและสีเหลือง โดยสีชมพูแสดงว่าสมาชิกคนดังกล่าวผ่านการอบรมจากสหกรณ์แล้ว ส่วนสีเหลืองหมายถึงยังไม่ผ่านการอบรม ซึ่งในที่ประชุมจะแยกสมาชิกสีเหลืองกับชมพูออกจากกัน โดยเฉพาะสมาชิกสีชมพูเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ และมีสิทธิเลือกกรรมการชุดใหม่แทนที่จะหมดวาระในปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มการประชุม สังเกตเห็นสมาชิกเดินทางมาเป็นกลุ่ม แต่งตัวต่างจากสมาชิกทั่วไป โดยคนกลุ่มนี้เข้ามาพร้อมกันคราวละประมาณ 40 คน รวมกันหลายกลุ่มมีจำนวนประมาณ 300 คน และทุกคนติดบัตรสีเหลืองทั้งสิ้น เมื่อเริ่มประชุม สมาชิกกลุ่มดังกล่าวโวยวายว่าทำไมกลุ่มของตนซึ่งติดบัตรสีเหลืองไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จากนั้นก็ด่าทอและขับไล่ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการ

โดยบรรยากาศภายในห้องประชุมมีการตบมือเมื่อกลุ่มของผู้ไม่พอใจพูดออกไมค์ และโห่ร้องเมื่อประธานพูด เพื่อสร้างสถานการณ์ให้การประชุมวุ่นวาย ทำให้การประชุมยืดเยื้อตั้งแต่เริ่มเวลา 8.00 น. จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยง ซึ่งเป็นเวลาใกล้เลิกประชุมตามกำหนดการ แต่ที่ประชุมก็ยังไม่สามารถผ่านวาระการประชุมสักวาระ ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่วาระเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการซึ่งอยู่ในวาระหลังๆ ได้

เมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังกลุ่มคนที่โวยวายดังกล่าว (บัตรสีเหลือง) ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น คนกลุ่มดังกล่าวก็บอกว่า ประธานกรรมการดำเนินการคนปัจจุบัน คือ นายมณฑล กันล้อม โกงเงินสหกรณ์ แต่เมื่อสอบถามว่าเข้าเป็นสมาชิกมาได้กี่วันแล้ว ได้คำตอบว่าประมาณ 2 อาทิตย์ จากนั้นได้สอบถามต่อว่ามาด้วยกันหรือเปล่า กลุ่มคนดังกล่าวก็ตอบว่าส่วนใหญ่มาด้วยกันจาก จ.ปทุมธานี บางคนมาจาก จ.ลพบุรี และทราบเพิ่มเติมอีกว่ามีผู้สื่อข่าวจากช่อง 3 และช่อง 7 แสดงตัวขอเข้าร่วมประชุมแต่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วม และมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเรียกผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นายศุภชัยที่ห้องทำงานในอาคาร U Tower (อาคารที่จัดประชุม)

เมื่อการประชุมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ นายมณฑลและกรรมการในที่ประชุมคนอื่นๆ จึงยุติการประชุมและประกาศเลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

หลังจากการประชุมล่ม นายมณฑลส่งหนังสือเวียนลงวันที่ 31 มีนาคม 2556 แถลงการณ์ในนามของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด โดยมีใจความว่า มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งสร้างความวุ่นวายในการประชุมเพื่อไม่ให้การประชุมดำเนินการต่อไปได้ และขอสิทธิเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการคนใหม่ โดยนายมณฑลตั้งข้อสังเกตว่า ในเดือนมีนาคม 2556 มีสมาชิกใหม่เข้าอบรมถึง 385 คน จากปกติเดือนละประมาณ 100 คน ตนจึงขอจัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 และตอนท้ายของแถลงการณ์ นายมณฑลขอร้องสมาชิกให้ผ่านมติในการประชุม เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผลในอัตรา 10% ตามข้อบังคับสหกรณ์ อีกข้อสังเกตหนึ่งคือ ใต้ลายเซ็นของนายมณฑลมีเขียนกำกับไว้ว่าเป็นสมาชิกเลขที่ 1 ของสหกรณ์ด้วย

จากนั้น ในวันที่ 2 เมษายน 2556 มีหนังสือเวียนที่สมาชิกสหกรณ์กล่าวกันว่านายมณฑลเป็นผู้เผยแพร่ หนังสือเรื่องแจ้งผลการกำกับดูแลการปฏิบัติของสหกรณ์ โดยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 มีใจความว่า จากผลการตรวจบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น พบการปล่อยสินเชื่อที่ผิดระเบียบและมีข้อน่าสงสัยจำนวนมาก โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แนบข้อเสนอแนะให้สหกรณ์เรียกคืนสินเชื่อดังกล่าวทันที โดยสินเชื่อก้อนหนึ่งมีลูกหนี้ชื่อว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร มียอดเงินยืมทดรองจำนวน 3,298.34 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า จากการตรวจสอบรายงานประจำปี 2555 ในรายนามของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 พบข้อสังเกตว่า มีคณะกรรมการเกือบครึ่งระบุในรายงานว่าลาออก ประกอบด้วย นายวีระยุทธ รุจิเรข (เลขานุการ) นางสาวดาราณี ชนะกุล (เหรัญญิก) และกรรมการดำเนินการอีก 4 คน ได้แก่ นายทองสัมฤทธิ์ ลี้จันทรากุล, นายมาโนช มานหมัด, นางสายชล นาราช และนางสาวอุดมลักษณ์ ศิริสมรรถนะ รวมทั้งหมด 6 คน จากกรรมการ 15 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นการลาออกก่อนหน้าการประชุมประจำปีเป็นเวลาไม่นานนัก

หลังการประชุมล่มในวันที่ 31 มีนาคม เจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายมณฑล นายอารีย์ แย้มบุญยิ่ง ผู้จัดการสหกรณ์และกรรมการคนอื่นๆ ได้ ดังนั้น เมื่อไม่สามารถจัดประชุมได้ จึงต้องหยุดธุรกรรมชั่วคราวจนกว่าจะประชุมและเลือกตั้งประธานกรรมการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย ทำให้นอกจากเงินปันผลประจำปีจำนวน 10% ที่ยังไม่อนุมัติแก่สมาชิกแล้ว สมาชิกยังไม่สามารถถอนเงินตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน โดยวันที่ 3 สหกรณ์เปิดทำการครึ่งวันเช้า วันที่ 4 ปิดทำการ วันที่ 5 เปิดทำการโดยบริการเพียงรับฝากเงินแต่ไม่สามารถถอนได้

ล่าสุดมีคำสั่งจากสำนักส่งเสริมสหกรณ์เขต 2 กรุงเทพมหานคร ให้มีการจัดประชุมด่วนที่สุดเพื่อให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผลของการเลื่อนประชุม เนื่องจากมีการร้องเรียนจากสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นจึงมีประกาศจัดประชุมประจำปีในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 8.00-13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ U Convention Hall ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า นายยนต์ บุญเพ็ง หนึ่งในกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้ลงนาม ซึ่งปกติแล้วประธานจะเป็นผู้ลงนามในจดหมายที่ออกในนามสหกรณ์

สินทรัพยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ทั้งนี้ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ก่อตั้งในชุมชนการเคหะคลองจั่น เป็นชุมชนที่การเคหะแห่งชาติสร้างขึ้นมาใหม่ ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับล่าง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมาก

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนคลองจั่น เกิดขึ้นหลังจากที่การเคหะแห่งชาติร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เรื่อง วิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน ขึ้น เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2526 โดยกำหนดแนวทางว่า วิธีการเครดิตยูเนี่ยนจะแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทุนเรือนหุ้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น-2

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2526 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนคลองจั่น จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากผู้นำ 3 คน ที่ร่วมเข้ารับการอบรมดังกล่าว คือ นายวิวัฒน์ พัฒนศักดิ์สุธี นายมณฑล กันล้อม และนายศุภชัย ศรีศุภอักษร

ปัจจุบัน ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น คือนายมณฑล กันล้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2555 – 2556 เป็นระยะเวลา 1 ปี ต่อจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2551-2554

สำหรับข้อมูลทางการเงินประจำปี 2555 มีสมาชิกสามัญและสมทบ 52,683 คน สินทรัพย์ 21,790 ล้านบาท เงินรับฝาก 14,484 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม 15,073 ล้านบาท รายได้ 2,011 ล้านบาท รายจ่าย 1,576 ล้านบาท กำไรสุทธิ 436 ล้านบาท

สหกรณ์คลองจั่น-3

นอกจากนี้ข้อมูลจากเว็บไซด์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ล่าสุดวันที่ 13 มีนาคม 2556 สหกรณ์ยูเนี่ยนเครดิตคลองจั่น มีสมาชิกและสินสินทรัพย์อันดับหนึ่งของสหกรณ์ทั้งหมด