ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > คณะวิทย์ตัดสินคดีลอกวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” แล้ว เสนอสภาจุฬาฯ ชี้ขาด 21 มิถุนายนนี้

คณะวิทย์ตัดสินคดีลอกวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” แล้ว เสนอสภาจุฬาฯ ชี้ขาด 21 มิถุนายนนี้

19 มิถุนายน 2012


นายศุภชัย หล่อโลหการ ที่มาภาพ: http://www.bangkokbiznews.com
นายศุภชัย หล่อโลหการ ที่มาภาพ: http://www.bangkokbiznews.com

จากกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกสื่อต่างประเทศกล่าวหาว่า ไม่สามารถจัดการกับกรณีคัดลอกวิทยานิพนธ์ของ นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อดีตนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ (สื่อนอกถามหามาตรฐาน”จุฬาฯ” หลังคดีลอกวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” ล่าช้า สภามหาวิทยาลัยเร่งปิดคดีเดือนหน้า)

ทั้งนี้ จากข้อมูลคณะกรรมการที่ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ เป็นประธานคณะเพื่อสอบสวนกรณีคัดลอกวิทยานิพนธ์ โดยรายงานสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 จากคณะกรรมการชุดนี้ ได้สรุปผลว่า วิทยานิพนธ์ของนายศุภชัยมีการคัดลอก หรือลอกเลียนวรรณกรรมโดยมิชอบ (Plagiarize) จริง (คดีการคัดลอกวิทยานิพนธ์ “ศุภชัย หล่อโลหการ” สภาจุฬาฯ โยนเผือกร้อนให้คณะวิทย์ฟันธง)

แต่จนถึงปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้จนเป็นที่สิ้นสุด จนกระทั่งสื่อต่างประเทศหันมาให้ความสนใจอีกครั้ง ในเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ประกอบกับการเปลี่ยนตำแหน่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทำให้มีการนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอย่างจริงจังอีกครั้ง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการหยิบยกประเด็นการเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตของนายศุภชัยมาพูดคุยในที่ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 จริง โดยเป็นการติดตามความคืบหน้าจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งก่อนหน้า ที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการ และน่าจะมีคำตอบที่ชัดเจน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน

หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องกลับไปยังคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอความเห็นจากคณะวิทยาศาสตร์อีกครั้ง ทำให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องรวบรวมหลักฐาน และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ทันการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการคณะ เพื่อลงความเห็นต่อกรณีคัดลอกวิทยานิพนธ์ของนายศุภชัย และได้เตรียมนำข้อคิดเห็นดังกล่าวจากที่ประชุมคณะ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ (18 มิถุนายน 2555) ที่ประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มีการนำประเด็นเรื่องการคัดลอกวิทยานิพนธ์ของนายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) มาพิจารณาตัดสินจริง แต่ในรายละเอียดยังไม่สามารถพูดอะไรได้ เนื่องจากเป็นความลับ ต้องรอผลการตัดสินของสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 21 มิถุนายนนี้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตัดสินเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ศ.ดร.สุพจน์ได้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้ตัดสินเสร็จแล้ว

ส่วนหลักฐานสำคัญที่ใช้นำมาประกอบการตัดสิน โดยเฉพาะรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ที่บอกว่า วิทยานิพนธ์มีการลอกเลียนวรรณกรรมโดยมิชอบ (Plagiarism) คิดเป็น 80% ของทั้งหมด แต่ถูกคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยห้ามใช้อ้างอิงการตัดสิน ศ.ดร.สุพจน์ยังคงไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ เนื่องจากทุกอย่างเป็นความลับ

“เนื่องจากเพิ่งประชุมเสร็จ เราจึงยังไม่ได้ส่งเรื่องให้สภา ถ้ายังไม่ส่งก็ถือว่าขั้นตอนยังไม่เสร็จสิ้น โดยคณะวิทยาศาสตร์เตรียมจะส่งเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยให้ทันวันที่ 21 หลังจากนั้นทุกอย่างจะรู้ผลแน่นอน แต่คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้คำตัดสิน เพียงแค่ให้ความเห็นเท่านั้น เพราะทางสภาส่งเรื่องมาขอความเห็นจากเรา เราก็ให้ความเห็นไป แต่การตัดสินทั้งหมดเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย คณะไม่มีอำนาจในการตัดสินตรงนั้น ตอนนี้เรื่องทั้งหมดต้องรอวันที่ 21 เพราะเขาขอให้ส่งไปวันที่ 21 เราก็จะส่งไปในวันนั้น ส่วนเรื่องการชี้แจง ก็ขึ้นอยู่กับสภาว่าอยากให้ผมไปชี้แจงเอง หรือส่งเป็นลายลักษณ์อักษร” ศ.ดร.สุพจน์กล่าว

โดยในช่วงที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ส่วนประเด็นหากมีการตัดสินไปแล้ว จะทำให้มีปัญหาเรื่องคดีความตามมา ศ.ดร.สุพจน์ยืนยันว่า คณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้นำเรื่องคดีความมาประกอบพิจารณาครั้งนี้ โดยอยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆ ซึ่งในที่ประชุมคณะวิทยาศาสตร์ตนได้กำชับทุกคนไปว่า คนที่จะตัดสินทุกอย่างคือสภา เพราะฉะนั้น ในระดับคณะจึงไม่ควรจะพูดอะไรทั้งสิ้น