แผนที่แสดงการก่อสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงในปี 2011 สีเขียวหมายถึงเขื่อนสร้างเสร็จแล้ว สีเหลืองหมายถึงเขื่อนกำลังก่อสร้าง และสีแดงหมายถึงเขื่อนที่มีแผนจะก่อสร้างในอนาคต – ที่มา http://mouthtosource.org

แผนที่แสดงการก่อสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงในปี 2011 สีเขียวหมายถึงเขื่อนสร้างเสร็จแล้ว สีเหลืองหมายถึงเขื่อนกำลังก่อสร้าง และสีแดงหมายถึงเขื่อนที่มีแผนจะก่อสร้างในอนาคต - ที่มา http://mouthtosource.org