เรือดำน้ำแบบ U-206A ที่มาภาพ : www.navy.mi.th

เรือดำน้ำแบบ U-206A ที่มาภาพ : www.navy.mi.th

Abschied von den U-Booten der Klasse 206A