ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ (3) ลำดับเหตุการณ์ขายหนังสือให้ครอบครัวข่าว 3

กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ (3) ลำดับเหตุการณ์ขายหนังสือให้ครอบครัวข่าว 3

5 กุมภาพันธ์ 2012


ตามที่สำนักข่าวไทยพับลิก้านำเสนอข่าวกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” (สกสค.) หรือองค์การค้าของสกสค. หรือที่รู้จักกันในชื่อองค์การค้าคุรุสภา (อค.) กรณีแต่งตั้งนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นผู้ประสานการขายสื่อการเรียนการสอนขององค์การค้าของสกสค. ให้กับรายการ “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 54” โดยนางพรทิพย์ไม่ได้มารับสินค้าไปส่งให้กับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม 158 แห่งตามเงื่อนไขสัญญา แต่ สกสค. ก็ยังอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้ (อ่าน กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ (2) เปิดเอกสารช่อง 3 สั่งซื้อตำราเรียน” และ สัญญาแต่งตั้งผู้ประสานการขาย)

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการจ่ายเงินแก่ผู้ประสานการขายรายนี้ได้ จึงมีการยกร่างระเบียบขึ้นมาใหม่ โดยระเบียบดังกล่าวถูกชงขึ้นมา และผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ไล่กันมาตามลำดับชั้น เริ่มตั้งแต่หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบสินค้าและร้านค้า, หัวหน้าส่วนตรวจสอบและประเมินผลการตลาด, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนัก สำนักบริหารการตลาดและการขาย, รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย สุดท้าย นายสินติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ลงนามเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2554 อนุมัติจ่ายเงินค่าประสานการขายกว่า 7 แสนบาท ให้กับนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นกรณีพิเศษ และให้ใช้กรณีนี้เป็นแนวปฎิบัติต่อไป กรณีผู้ประสานการขายไม่มารับสินค้าไปส่งให้กับลูกค้า อค. สามารถนำค่าขนส่งมาหักออกจากค่าตอบแทนได้

กระบวนการจัดซื้อขององค์การค้าฯ กรณีเงินบริจาคช่อง3

วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 นางพรทิพย์ เขมะรัตน์ ทำหนังสือถึงนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ขอเป็นผู้ประสานการขาย โดยอ้างว่าตนเองได้ติดต่อกับไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อขอรับการสนับสนุนหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ไปแจกให้กับโรงเรียนทางภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วม 158 แห่งในเขตจังหวัดกระบี่, นครศรีธรรมราช และชุมพร จึงขอนำยอดการสั่งซื้อครั้งนี้มาซื้อกับองค์การค้าของสกสค.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 นายสหภพ โสตทิพย์ บรรณาธิการข่าวสังคม-อาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ทำเรื่องถึงนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ระบุว่า ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดกิจกรรม “คาราวานสื่อการเรียนการสอน” โดยจะสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน และสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม 158 แห่ง ในเขตจังหวัดกระบี่, นครศรีธรรมราช และชุมพร โดยระบุว่าให้ออกบิลในนาม “ครอบครัวข่าว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 54”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 นายศรีอุไร กาญจนวณิชย์ หัวหน้าส่วนฝากขายและโครงการ องค์การค้าของสกสค. นำเอกสารที่ส่งด้วยแฟกซ์จากทางช่อง 3 มายกร่างหนังสือด่วนมาก เลขที่ 5206.1/ เพื่อส่งให้นายสันติภาพอนุมัติ 3 เรื่อง คือ 1) ตั้งรหัสลูกหนี้ 2) อนุมัติขายได้ก่อน ในนามของ “ครอบครัวข่าว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554” พร้อมทั้ง “ให้ส่วนลดตามเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป” และ 3) ให้องค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้เป็นรายโรงเรียน และส่งมอบในวันที่ 27-30-31 พฤษภาคม และวันที่ 2 มิถุนายน โดยนายสันติภาพได้ลงนามอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นายศรีอุไร กาญจนวณิชย์ หัวหน้าส่วนฝากขายและโครงการ องค์การค้าของสกสค. ยกร่างหนังสือขึ้นมาให้ใช้หนังสือเลขเดิม คือ หนังสือเลขที่ 5206.1/ แต่วันที่ถูกเปลี่ยนไปเป็น 26 พฤษภาคม 2554 และมีการแก้ไขสาระสำคัญโดยเปลี่ยนคำว่า “ให้ส่วนลดตามเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป” เป็น “การจัดขายครั้งนี้ผ่านผู้ประสานการขาย” แล้วส่งให้นายสันติภาพลงนามซ้ำอีกครั้งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

แหล่งข่าวจากองค์การค้าของสกสค. กล่าวว่า การจ่ายค่านายหน้าให้กับผู้ประสานการขายขององค์การค้าของสกสค. มีหลายอัตรา ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยอัตราการจ่ายค่านายหน้าจะอยู่ในช่วง 21-35% ของยอดขาย หากเป็นการสั่งซื้อไม่ผ่านนายหน้า หมายความว่า ถ้าช่อง 3 สั่งซื้อหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนมูลค่า 100 บาท จะต้องจ่ายเงินแค่ 80 บาท เพราะได้ส่วนลด 20 บาท แต่ถ้าสั่งซื้อผ่านนายหน้า ช่อง 3 ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน 100 บาท โดยองค์การค้าของสกสค. จะนำ 20 บาทนั้นไปจ่ายให้กับผู้ประสานการขายเป็นค่านายหน้า กรณีนี้ ตนไม่แน่ใจว่าช่อง 3 ทราบหรือไม่ว่าการสั่งซื้อสินค้ากับ อค. ครั้งนี้เป็นการซื้อผ่านนายหน้า

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 นายสันติภาพลงนามในสัญญาแต่งตั้งนางพรทิพย์เป็นผู้ประสานการขาย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ในสัญญาจ้างฯ ระบุชัดว่า “ให้ผู้รับจ้าง (นางพรทิพย์) เป็นผู้จัดหาพาหนะ, ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าและนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนครบถ้วน และที่สำคัญ หากผู้รับจ้างไม่ทำการขนส่ง หรือไม่จัดส่งตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ พร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบสินค้าและร้านค้า ทำเรื่องถึงนายสินติภาพเพื่อขอให้จ่ายเงินค่าประสานการขายให้กับนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ จำนวน 757,229.20 บาท นายสันติภาพลงนามอนุมัติไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ปรากฏว่า สำนักบริหารการเงินและบัญชีไม่กล้าจ่าย เพราะนางพรทิพย์ไม่ได้มารับสินค้าจาก อค. ไปส่งตามสัญญา และยังขอให้หักค่าขนส่งออกจากค่านายหน้า ซึ่ง อค. ไม่เคยมีระเบียบนี้

วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่จึงได้ชงเรื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินค่าประสานการขายให้กับนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นกรณีพิเศษ นายสันติภาพลงนามอนุมัติวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 (อ่าน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การค้าของสกสค. กรณีเงินบริจาคครอบครัวข่าว)