ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ(2) เปิดเอกสารช่อง 3 สั่งซื้อตำราเรียน

กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ(2) เปิดเอกสารช่อง 3 สั่งซื้อตำราเรียน

21 ธันวาคม 2011


หลังจากที่ “ไทยพับลิก้า” นำเสนอ กระบวนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ “องค์การค้าของสกสค.” ภาคพิเศษ ล่าสุดแหล่งข่าวจากองค์การค้าของสกสค. นำเอกสารและหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มาชี้แจงเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าว

แหล่งข่าวจากองค์การค้าคุรุสภากล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.00 น. นายสหภพ โสตทิพย์ บรรณาธิการข่าวสังคม-อาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ทำเรื่องสั่งซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ส่งเอกสารทางแฟ็กซ์มาถึงนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. (ผอค.) มีใจความว่าไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดกิจกรรม “คาราวานสื่อการเรียนการสอน” โดยจะสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน และสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม 158 แห่ง ในเขตจังหวัดกระบี่,นครศรีธรรมราช และ ชุมพร โดยระบุว่าให้ออกบิลในนาม”ครอบครัวข่าว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกภัย 54″

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 นายศรีอุไร กาญจนวณิชย์ หัวหน้าส่วนฝากขายและโครงการ องค์การค้าของสกสค. นำเอกสารที่ส่งทางแฟกซ์จากช่อง 3 มายกร่างหนังสือด่วนมาก เลขที่ 5206.1/ส่งให้ ผอค. เพื่อขออนุมัติ 3 เรื่อง คือ 1)ตั้งรหัสลูกหนี้ 2)อนุมัติขายได้ก่อน ในนามของครอบครัวข่าวสาร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 พร้อมทั้ง “ให้ส่วนลดตามเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป” และ 3)ให้องค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้เป็นรายโรงเรียน และส่งมอบในวันที่ 27-30-31 พฤษภาคมและ วันที่ 2 มิถุนายน โดยนายสันติภาพได้เซ็นต์อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน

ปรากฎว่า หนังสือด่วนมากฉบับนี้ยังไปไม่ถึงขั้นตอนของการลงบันทึกออกเลขรับหนังสือ ถูกดึงกลับมาแก้ไขใหม่อีกรอบ โดยตัดคำว่า “พร้อมทั้งให้ส่วนลดตามเกณฑ์ปกติของลูกค้าทั่วไป” ออกไปแล้วแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “การขายครั้งนี้ผ่านผู้ประสานการขาย โดยให้อัตราส่วนลดตามหลักเกณฑ์ ผู้ประสานการขาย” แต่ก็ยังระบุว่าให้องค์การค้าของสกสค.รับภาระเป็นผู้จัดส่งแยกเป็นรายโรงเรียนเหมือนเดิม ครั้งนี้นายสันติภาพ ได้เซ็นต์อนุมัติซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 แต่คราวนี้เรื่องได้ถูกส่งไปที่สำนักบริหารการตลาดและการขาย ฝ่ายค้าส่งลงบันทึกออกเลขหนังสือเรียบร้อย

แหล่งข่าวจากองค์การค้าคุรุสภา กล่าวว่า หากไม่ตัดคำว่าให้ส่วนลดแก่ช่อง 3 ตามเกณฑ์ของลูกค้าทั่วไป ถือเป็นการขายตรงให้กับช่อง 3 งานนี้ก็จะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร หมายความว่า นางพรทิพย์ เขมะรัตน์ ซึ่งมายื่นเรื่องไว้ที่สำนักบริหารการตลาดและการขาย ฝ่ายค้าส่ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

หนังสือเลขที่ ศธ 5206.1/ จึงถูกปรับปรุงแก้ไขใหม่ เปลี่ยนมาเป็น “ขายผ่านผู้ประสานการขาย” แทน แต่ก็ยังไม่ได้ตัดข้อความที่ว่า “ให้องค์การค้าของสกสค.เป็นผู้จัดส่งเป็นรายโรงเรียน”ออกไป ทั้งที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ขององค์การค้าของสกสค.ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าจะมีอยู่ 2 รูปแบบ กล่าวคือ กรณีที่เป็นตัวแทนร้านค้าทางองค์การค้าสกสค.จะดำเนินการจัดส่งให้ แต่ถ้าเป็นผู้ประสานการขาย กรณีนี้ต้องมารับสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้าเอง

จากนั้นองค์การการค้า ของสกสค.จึงเรียกนางพรทิพย์ เข้ามาเซ็นต์สัญญาจ้างรวบรวมใบสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า กันในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยแต่งตั้งนางพรทิพย์ เป็นผู้ประสานการขายมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ซึ่งถ้อยคำในสัญญาจ้างฯนี้ได้เขียนล้อระเบียบว่าด้วยการขนส่งสินค้าขององค์การค้า สกสค.

สัญญาจ้างฯระบุชัดว่า “ให้ผู้รับจ้าง(นางพรทิพย์) เป็นผู้จัดหาพาหนะ ,ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าและนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนครบถ้วน และที่สำคัญ หากผู้รับจ้างไม่ทำการขนส่ง หรือไม่จัดส่งตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ พร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้”

แต่เมื่อถึงเวลาผู้รับจ้างไม่มารับสินค้าไปส่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญา แทนที่เจ้าหน้าที่จะบังคับให้ผู้รับจ้างทำตามสัญญา กลับไปช่วยผู้รับจ้างขนหนังสือไปส่งให้กับลูกค้า จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำเรื่องขอเบิกเงินค่าประสานการขายให้กับนางพรทิพย์ เป็นกรณีพิเศษอีก โดยเสนอให้หักค่าขนส่งจากส่วนลดที่ผู้ประสานการขายจะได้รับ แต่สำนักบริหารการเงินและบัญชีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับนางพรทิพย์ได้ เพราะสัญญาจ้างฯไม่ได้ระบุเอาไว้ และที่ผ่านมา องค์การค้าสกสค.ไม่เคยมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ให้นำค่าขนสินค้ามาหักออกจากค่าประสานการขาย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่จึงได้ชงเรื่องขึ้นมาใหม่ เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินค่าประสานการขายให้กับนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นกรณีพิเศษ และให้องค์การค้า สกสค.ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายเงินให้กับผู้ประสานการขาย กรณีที่ไม่มารับสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้า แต่ผู้ประสานการขายจะต้องทำหนังสือยินยอมให้หักค่าขนส่งออกจากส่วนลดที่จะได้รับ ถึงจะเบิกเงินค่าจ้างได้ ทั้งนี้นายสันติภาพลงนามอนุมัติวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การค้าคุรุสภาตามไฟล์แนบ “ครอบครัวข่าว”สั่งซื้อตำราเรียนจากองค์การค้าของสกสค.