ประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ ลงนามในกฎหมาย FCPA

ประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ ลงนามในกฎหมาย FCPA