Thailand SDGs Forum 2017#3 : SDGs in Action เครือซีพี “ตระหนักรู้-โปร่งใส” เปิดหู เปิดตา รับฟังและพัฒนา สู่ “Living Right-Living well-Living Together “

Thailand SDGs Forum 2017#3: SDGs in Action เครือเจริญโภคภัณฑ์ “ตระหนักรู้-โปร่งใส” เปิดหู เปิดตา รับฟังและพัฒนา สู่ “Living Right-Living well-Living Together “

Thailand SDGs Forum 2017#3: โรดแมปกระบวนการปลดล็อกสู่เป้าหมาย SDGs – จะบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในธุรกิจอย่างไร

Thailand SDGs Forum 2017#3: โรดแมปบริบทแบบไทยๆอยู่ตรงไหนบนแผนที่ SDGs กับขบวนการปลดล็อกสู่เป้าหมาย – บูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในธุรกิจอย่างไร

ปาฐกถาพิเศษ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ งาน “Thailand SDGs Forum 2017#3 : Positioning Thailand on SDG Map”

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชู 3 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ฟื้นสมดุลประเทศ ปักหมุดไทยบนแผนที่ SDGs ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา “คน” ตอบโจทย์ สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง-ทุนนิยมสร้างสรรค์

ทำไมต้องทบทวนเพื่อก้าวต่อ : SDGs ประเทศไทย

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดงาน Thailand SDGs Forum 2017#2 Thailand progress on SDGs implementation เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2560 ที่ผ่านมา ที่โรงแรม คอนราด ถ.วิทยุ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ไม่เพียงต้องการสะท้อนให้เห็นความคืบหน้าในการขับเคลื่อน SDGs ในระดับนโยบายและฝั่งภาครัฐ ในอีกด้านหนึ่งเป็นความต้องการสะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนในหลายเรื่องที่อาจจะยังต้อง “ทบทวน” และอีกหลายเรื่องหลากมิติที่จะต้อง “ก้าวต่อ”

thsdg17#2 (ตอนที่ 1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

thsdg17#2 (1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เราต้องสร้าง SDGs ของประเทศไทย ไม่ใช่ของภาครัฐ เราทำเพื่อตัวเรา เพื่อประเทศเรา เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนให้ได้

TIJ เปิดเวทีสาธารณะ หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ถกประเด็นป่าชุมชน – การกำกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

TIJ เปิดเวทีสาธารณะ หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ถกประเด็นป่าชุมชน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน – การกำกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทางเลือกเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและระบบ Regulatory Sandbox

เอ็นจีโอฯแถลงการณ์ “ห่วงรัฐผูกขาด SDGs” หวั่นรายงาน VNR แค่สร้างภาพ ชี้ระวังผลกระทบกลุ่มรากหญ้า

เอ็นจีโอฯ ออกแถลงการณ์ “ห่วงรัฐผูกขาด SDGs” จับตาใกล้ชิดรายงาน VNR บนเวทียูเอ็น หวั่นผลกระทบกลุ่มคนยากจนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จากการกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1 2 3 4