TIJ เปิดเวทีสาธารณะ หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ถกประเด็นป่าชุมชน – การกำกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

TIJ เปิดเวทีสาธารณะ หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ถกประเด็นป่าชุมชน คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน – การกำกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทางเลือกเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและระบบ Regulatory Sandbox

เอ็นจีโอฯแถลงการณ์ “ห่วงรัฐผูกขาด SDGs” หวั่นรายงาน VNR แค่สร้างภาพ ชี้ระวังผลกระทบกลุ่มรากหญ้า

เอ็นจีโอฯ ออกแถลงการณ์ “ห่วงรัฐผูกขาด SDGs” จับตาใกล้ชิดรายงาน VNR บนเวทียูเอ็น หวั่นผลกระทบกลุ่มคนยากจนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จากการกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดิจิทัลกับการยกระดับสาธารณสุข “อสม.ออนไลน์” กรณีศึกษาไทยบนเวทีโลก

ดิจิทัลกับการยกระดับสาธารณสุข “อสม.ออนไลน์” กรณีศึกษาไทยบนเวทีโลก นวัตกรรมสังคมต้องเริ่มจากตั้งโจทย์ให้ถูกนโยบายเชิงรุก อสม. 1.4 ล้านคนกับอนาคตด้านสุขภาพ

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ร่วมภารกิจส่งต่อ-สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.๙ สร้าง“ทุนชีวิตและโอกาส” ต้องไม่มุ่งแค่ “การเติบโตอย่างหยาบๆ”

นักเศรษฐศาสตร์ ต้อง “มองลึกให้ถึงแก่น” ว่า เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำให้สำเร็จตาม “แก่น” ของศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสังคม ไม่ว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จึงจำเป็นต้อง “ทำงานร่วม” กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาของประชาชนได้ผลยิ่งขึ้น และจะช่วยยกระดับศักยภาพประชาชนให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างแท้จริง

ความยั่งยืน# จากโลกถึงไทยกับมายาคติว่าด้วยความก้าวหน้าของ SDGs ในภาคธุรกิจ

รายงานล่าสุด “Evaluating Progress Towards The Sustainable Development Goals” ที่เปิดเผยโดย Globescan และ Sustainability ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนระดับโลก เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2560 กลับพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างไป โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความก้าวหน้าในการทำงานเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืนนี้ทั้งในระดับองค์กรในทุกระดับยังอาจไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะภาคธุรกิจ รายงานระบุว่า “อาจจะมีโอกาสอีกมากที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น”

SET SD Forum (2) จับตาตลาดทุนโลกตื่นออกกฎบังคับเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฯ ตลท.-ก.ล.ต. หนุน บจ. รายงาน

SET SD Forum (2) จับตาตลาดทุนโลกตื่นออกกฎบังคับเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฯ ตลท.-ก.ล.ต. หนุน บจ. รายงาน

1 2 3 4