Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”(ตอนที่1)

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”

Thailand SDGs Forum 2018#1: เวิร์คชอปตรวจสุขภาพองค์กรเทียบมาตรฐาน จากSEP สู่ SDGs

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา จัดงานสัมมนา Thailand SDGs Forum 2018: Localizing the SDGs (Thailand’s Sustainable Business Guide) โดยมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ในหัวข้อ SEP &Sustainable Business Practice

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมการนำนโยบาย SDGs ของบริษัทมาปรับใช้ในประเทศไทย จาก 3 ยักษ์ใหญ่ เทสโก้ เชลล์ และอินเตอร์เฟซ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของบริษัทในเป้าหมายรวมทั้งหมด

Thailand SDGs Forum 2018 #1: “Localizing the SDGs” กลับสู่รากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Thailand SDGs Forum 2018 #1: “Localizing the SDGs” กลับสู่รากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประมวลภาพ : Thailand SDGs Forum 2018 #1 : Localizing the SDGs (Thailand’s Sustainable Business Guide)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดงานสัมมนา Thailand SDGs Forum 2018: Localizing the SDGs (Thailand’s Sustainable Business Guide) ขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นับเป็นการก้าวสู่ปีที่ 3 ของเวที Thailand SDGs Forum ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2559

ปิดรับลงทะเบียนร่วมงานแล้ว!! Thsdg18#1 : งานสัมมนา Thailand SDGs Forum 2018 “ Localizing the SDGs (Thailand’s Sustainable Business Guide) 18 พฤษภาคม 2561 นี้

ปิดรับลงทะเบียนร่วมงานแล้ว!! Thsdg18#1 : งานสัมมนา Thailand SDGs Forum 2018 “ Localizing the SDGs (Thailand’s Sustainable Business Guide) 18 พฤษภาคม 2561 นี้

UNODC-TIJ ชี้แนวทางป้องกันอาชญากรรม ด้วย “หลักนิติธรรม” สู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติซึ่งมีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรม และการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัย เข้าประชุมเรื่อง“การพัฒนาอย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุข” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

1 2 3 7