thsdg17#2(ตอนที่3)ความคืบหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

thsdg17#2(ตอนที่3)ความคืบหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

Thailand SDGs Forum 2017#3 UNDP มองอนาคตไทยกับความท้าทายในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านความยั่งยืน

รัฐบาลไทยได้ดำเนินการไปมากมายในการวางพื้นฐานของประเทศไทยให้อยู่บนเส้นทางความยั่งยืน เข้าสู่เป้าหมาย SDGs ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลได้รับผิดชอบในส่วนของตัวเองไปแล้ว แต่ยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่าง ที่ต้องจัดการและแก้ไข

นายกฯเมิน”ทักษิณ” โพสต์ภาพที่อังกฤษ-ครม.อนุมัติ 8.7 หมื่นล้าน พยุงราคาข้าว-ประกันสุขภาพหักภาษีปีละ 15,000 บาท

นายกฯเมิน”ทักษิณ” โพสต์ภาพที่อังกฤษ-ครม.อนุมัติ 8.7 หมื่นล้าน พยุงราคาข้าวปี 60/61-ประกันสุขภาพหักภาษีปีละ 15,000 บาท

Thailand SDGs Forum 2017#3 : SDGs in Action เครือซีพี “ตระหนักรู้-โปร่งใส” เปิดหู เปิดตา รับฟังและพัฒนา สู่ “Living Right-Living well-Living Together “

Thailand SDGs Forum 2017#3: SDGs in Action เครือเจริญโภคภัณฑ์ “ตระหนักรู้-โปร่งใส” เปิดหู เปิดตา รับฟังและพัฒนา สู่ “Living Right-Living well-Living Together “

Thailand SDGs Forum 2017#3: โรดแมปกระบวนการปลดล็อกสู่เป้าหมาย SDGs – จะบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในธุรกิจอย่างไร

Thailand SDGs Forum 2017#3: โรดแมปบริบทแบบไทยๆอยู่ตรงไหนบนแผนที่ SDGs กับขบวนการปลดล็อกสู่เป้าหมาย – บูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในธุรกิจอย่างไร

ปาฐกถาพิเศษ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ งาน “Thailand SDGs Forum 2017#3 : Positioning Thailand on SDG Map”

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชู 3 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ฟื้นสมดุลประเทศ ปักหมุดไทยบนแผนที่ SDGs ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา “คน” ตอบโจทย์ สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง-ทุนนิยมสร้างสรรค์

ทำไมต้องทบทวนเพื่อก้าวต่อ : SDGs ประเทศไทย

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดงาน Thailand SDGs Forum 2017#2 Thailand progress on SDGs implementation เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2560 ที่ผ่านมา ที่โรงแรม คอนราด ถ.วิทยุ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ไม่เพียงต้องการสะท้อนให้เห็นความคืบหน้าในการขับเคลื่อน SDGs ในระดับนโยบายและฝั่งภาครัฐ ในอีกด้านหนึ่งเป็นความต้องการสะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนในหลายเรื่องที่อาจจะยังต้อง “ทบทวน” และอีกหลายเรื่องหลากมิติที่จะต้อง “ก้าวต่อ”

thsdg17#2 (ตอนที่ 1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

thsdg17#2 (1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เราต้องสร้าง SDGs ของประเทศไทย ไม่ใช่ของภาครัฐ เราทำเพื่อตัวเรา เพื่อประเทศเรา เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนให้ได้

1 2 3 5