เสวนาสัมปทานดิวตี้ฟรี ก้าวสู่สากล(ตอนที่1) : ต้องเปิดกว้าง – โปร่งใส ยิ่งสะท้อนราคาตลาด จี้ AOT ปลดล็อค “วิธีการประมูล-pick up counter”

สัมปทานดิวตี้ฟรี ก้าวสู่สากลชี้ต้องเปิดกว้าง ยิ่งโปร่งใสยิ่งสะท้อนราคาตลาด แนะศึกษา best practiceต่างประเทศ พร้อมตั้งคำถาม ท่าอากาศยานไทยปลดล็อค “วิธีการประมูล-pick up counter”

นักวิชาการแนะ “พ.ร.บ.กำกับรัฐวิสาหกิจ” ต้องเพิ่มรายละเอียด “สรรหากรรมการ” ให้ชัดเจน โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม

นักวิชาการแนะ “พ.ร.บ.กำกับรัฐวิสาหกิจ” ต้องเพิ่มรายละเอียด “สรรหากรรมการ” ให้ชัดเจน โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม

สัมมนาทีดีอาร์ไอ 2016 “ให้รัฐปรับบทบาทตนเอง” (ตอนที่2) : ทบทวนกฎหมาย กฏระเบียบ กว่า 1 แสนฉบับ

สัมมนาทีดีอาร์ไอ 2016 “ให้รัฐปรับบทบาทตนเอง” (ตอนที่2) : ทบทวนกฎหมาย กฏระเบียบ กว่า 1 แสนฉบับ

สัมมนาทีดีอาร์ไอ 2016 “ให้รัฐปรับบทบาทตนเอง” (ตอนที่1): ลดทับซ้อน แยกบทบาท “ผู้เล่น-ผู้กำกับ-ผู้วางนโยบาย”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดงานสัมมนาประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ปรับบทบาทภาครัฐไทย…ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี” ซึ่งมีนักวิจัยนำเสนอในหลายหัวข้อ สำหรับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ ได้นำเสนอประเด็น “ให้รัฐปรับบทบาทตนเอง”

TDRI ชี้ จุดอ่อนกลไกคุมงบซื้อสื่อไทย กก.ระดับชาติไม่มีบทบาท แถมระเบียบจัดจ้างมีช่องโหว่ เปิดช่องตั้งราคากลางสูงเกินต้นทุนหลายเท่า

TDRI ชี้ จุดอ่อนกลไกคุมงบซื้อสื่อไทย กก.ระดับชาติไม่มีบทบาท แถมระเบียบจัดจ้างมีช่องโหว่ เปิดช่องตั้งราคากลางสูงเกินต้นทุนหลายเท่า

ทีดีอาร์ไอชี้รัฐบาลไทยต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการน้ำทั้งเชิงโครงสร้างและการปฏิบัติ

ทีดีอาร์ไอเผยงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำของไทยมีปัญหาเนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ตระหนักเรื่องเส้นทางน้ำและโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำของรัฐขาดประสิทธิภาพ พร้อมเสนอให้รัฐบาลการแก้ปัญหาโดยไม่เน้นสิ่งปลูกสร้าง และมีรูปแบบการจัดการแบบล่างขึ้นบนประกอบด้วย รวมถึงเน้นการแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

“เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ไปนั่งคุยกับ ดร.เดือนเด่น เพื่อหาคำตอบว่าอุปสรรคในการกำจัดคอร์รัปชัน แท้จริงแล้วคืออะไร? จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร? และวิธีการที่ผู้มีอำนาจกำลังเดินหน้าทำอยู่ในเวลานี้ จะนำไปสู่สังคมปลอดคอร์รัปชันได้จริงหรือ…

ทีดีอาร์ไอแจงข้อมูลพลังงานบิดเบือน แนะลอยตัวแอลพีจีจูงใจผู้ประกอบการ แก้โครงสร้างราคาบิดเบี้ยว

ทีดีอาร์ไอพบสื่อ แจงปัญหาข้อมูลพลังงานบิดเบือน เชียร์ คสช. เดินหน้าลอยตัวแอลพีจีจูงใจผู้ประกอบการ เพิ่มกำลังผลิต ลดการนำเข้า แก้โครงสร้างราคาบิดเบี้ยว

ปฏิรูปพลังงานไทย: เชื่อใครดี? (ตอน 2)

แม้ประเด็นด้านประสิทธิภาพจะมีความสำคัญในการกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาธุรกิจพลังงานไทย แต่ประเด็นด้าน “ความเป็นธรรม” ก็มิได้มีความสำคัญที่น้อยไปกว่าแต่อย่างใด หากผู้กำหนดนโยบายละเลยประเด็นด้านความเป็นธรรมไปแล้ว นโยบายหรือมาตรการใดๆ ที่ต้องการที่จะผลักดันแม้จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมก็มีโอกาสน้อยที่จะได้รับการยอมรับจากประชาชน

ปฏิรูปกิจการพลังงานไทย: เชื่อใครดี ? (ตอนที่ 1)

ข้อถกเถียงเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าปริมาณก๊าซสำรองของประเทศที่แท้จริงของประเทศเรามากน้อยเพียงใด ราคาน้ำมันและราคาก๊าซที่จำหน่ายว่าสูงเกินควรหรือไม่ ระบบสัมปทานในการขุดเจาะและผลิตน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันสร้างรายได้ให้กับรัฐได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ฯลฯ ทำให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้เขียนเองในฐานะที่ไม่ใช่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานเกิดความสับสนว่าข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรและเราควรที่จะปฏิรูประบบพลังงานของเราอย่างไร

1 2 3