“ทนง พิทยะ” ประเมินเศรษฐกิจไทย “คอร์รัปชัน” เป็นความเสี่ยงสูงสุด หมดยุค”กินแต่ของเก่า” ผลาญทรัพยากร ใช้ทุนสะสมต่างชาติ เทคโนโลยีเก่า

“ทนง พิทยะ” ประเมิน 4 ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย แรงสุดคือปัญหาคอร์รัปชัน คาด แก้คอร์รัปชันได้ เศรษฐกิจโตได้ 6-7% พร้อมหนุนปฏิรูประเบียบกติกาใหม่ เน้นความโปร่งใส ก่อนเลือกตั้ง

ทีดีอาร์ไอ เสนอโมเดลเศรษฐกิจใหม่: ต้อง “ขายปัญญา” และ 10 วิธียกระดับเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน

“อัมมาร สยามวาลา” ชี้โมเดลเศรษฐกิจแบบเก่าไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุคนี้ ต้องปรับมาเน้นเพิ่มผลิตผลิต และขายปัญญามากกว่าขายแรงงานราคาถูก “สมชัย จิตสุชน” เสนอ 10 วิธียกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว

4 แนวคิดถกความเสี่ยงทางการคลังทศวรรษที่ 21 หวั่น “4 ต่ำ” – ซูเปอร์ประชานิยม

4 กูรูเศรษฐกิจ ชำแหละความเสี่ยงทางการคลัง “โฆสิต” ห่วงการบริหารจัดการไม่ดี เสี่ยงขาดวินัยการคลัง ด้าน “ทนง” จวกซูเปอร์ประชานิยมไม่มีประโยชน์ พร้อมเสนอชะลอโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ขณะที่ “สมชัย” แนะจับตา 4 ปัจจัยเสี่ยง และ “สุวิทย์” มองความเสี่ยงทางการคลังในบริบทโลกในศตวรรษที่ 21

โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย: เสียงที่รัฐบาลต้องฟัง ต้องถูกที่ ถูกวิธี

สัมมนา”โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย” เสียงที่รัฐบาลต้องฟัง ต้องถูกที่ ถูกวิธี

คำต่อคำ “ทนง พิทยะ” เปิดใจ 15 ปี วิกฤติ 2540 และบุญคุณต้องทดแทน “ต้องเข้าใจว่าผมเป็นลูกจ้างของนายกทักษิณ”

คำต่อคำ “ทนง พิทยะ” เปิดใจ 15 ปี วิกฤติ 2540 และบุญคุณต้องทดแทน “ต้องเข้าใจว่าผมเป็นลูกจ้างของนายกทักษิณ”