ครม. “พล.อ. ประยุทธ์” รับลูก 24 นักธุรกิจ ตั้ง “พล.อ.ประวิตร-ดร.สมคิด” บี้งาน ครม.-ไฟเขียวจ่ายเงินพิเศษให้พนักงาน กฟผ. ปีละ 152 ล้านบาท

ครม. “พล.อ. ประยุทธ์” รับลูก 24 นักธุรกิจ ตั้ง “พล.อ.ประวิตร-ดร.สมคิด” บี้งาน ครม. สั่งเร่งใช้งบ-ขึ้นบัญชีเกษตรกรทุกอาชีพ ดันราคายางถึง 65 บ./กก. ไฟเขียวจ่ายเงินพิเศษให้พนักงาน กฟผ. ปีละ 152 ล้านบาท

เปิดผนึกถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง: กระทรวงคลังต้องไม่ปฏิเสธหน้าที

เปิดผนึกถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง: กระทรวงคลังต้องไม่ปฏิเสธหน้าทีกรณีกองทุนการออมแห่งชาติ

“สมชัย สัจจพงษ์” เดินหน้ากองทุนการออม “แรงงานนอกระบบ” หาสมาชิก 1 ล้านคน การันตีผลตอบแทน เกษียณมีเงินเดือน 7-8 พันบาท/เดือน

‘สมชัย สัจจพงษ์’ ไม่หวั่นกองทุนการออม”แรงงานนอกระบบ”สะดุด เดินหน้าลุยหาสมาชิก 1 ล้านคน การันตีผลตอบแทน เกษียณมีเงินเดือน 7 – 8 พันบาท/เดือน