ThaiPublica > เกาะกระแส > ‘อนุชา’ สั่งกองสลากฯ พัฒนาแพลตฟอร์มขายหวย 100 ล้านใบ บนมือถือ

‘อนุชา’ สั่งกองสลากฯ พัฒนาแพลตฟอร์มขายหวย 100 ล้านใบ บนมือถือ

28 กุมภาพันธ์ 2022


‘อนุชา’ สั่งกองสลากฯ เร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม ตั้งเป้าขายหวย 100 ล้านใบ บนมือถือ ปิดทาง ‘ยี่ปั๊ว-ซาปั๊ว’ ขายต่อ ฟันกำไร – เพิ่มโทษตัวแทนจำหน่ายระบบโควตาขายเกินราคา 3 ครั้ง ยึดโควตาทันที พร้อมแต่งตั้ง ‘แรมโบ้-บิ๊กโจ๊ก’เป็นอนุ ก.ก.ขับเคลื่อนมาตรการแก้สลากแพง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำส่งแต่ตั้งก่อนหน้านี้ พร้อม นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รองประธานฯ และหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้ค้าสลากเกินราคา พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันแถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานข้าราชการพลเรือน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาตามโรดแมปของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เปิดให้ตัวแทนจำหน่ายสลาก สมัครเข้าร่วมโครงการ “สลาก80” เพื่อเป็นจุดที่ประชาชนจะสามารถซื้อสลากได้ในราคา 80 บาท รวม 1,000 จุดทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงสลากใบละ 80 บาทได้ ความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว หลังจากปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,790 ราย ประมาณ 700 จุด ยังขาดอยู่ 300 จุด คงต้องเปิดรับสมัครใหม่ ส่วนตัวแทนจำหน่ายที่สมัครเข้ามาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ส่วนการเปิดลงทะเบียนรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 นั้น มีผู้ลงทะเบียนสมัครจำนวน 1,039,868 ราย โดยเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครรายใหม่ ปี 2565 จำนวน 903,492 ราย และเป็นผู้สมัครลงทะเบียนรายเดิมปี 2558 จำนวน 136,376 ราย ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีประกาศให้ผู้สมัครเข้ามาตรวจสอบข้อมูล และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตนเอง เมื่อวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เพื่อคัดกรองคุณสมบัติกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง , กระทรวงมหาดไทย , กรมบัญชีกลาง , สำนักงานประกันสังคม , กองทุนการออมแห่งชาติ , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในโครงการคนละครึ่งและโครงการของรัฐอื่นๆ

สำหรับแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดกรอง หาผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิม ปี 2558 ซึ่งยังสามารถทำรายการได้ นายอนุชา กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ ได้ เตรียมจัดทำ ‘คิวอาร์โค้ด’ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เพื่อให้ประชาชนที่ซื้อสลาก สแกนแจ้งข้อมูล เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากด้วยตนเองจริง นอกจากนี้ จะตรวจสอบจากรายการซื้อ-ขายสลากผ่านระบบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” ในขณะเดียวกันสำนักงานสลากฯได้เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ทำการสำรวจและตรวจสอบผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ไปพร้อมๆ กันกับการให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ยืนยันตัวตนกับหน่วยงานที่สำนักงานสลากฯ กำหนด

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย และการเพิ่มมาตรการ หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการรับสลากไปจำหน่าย เพื่อให้เกิดผลชัดเจนในการปฏิบัตินั้น สำนักงานสลากฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้มีการกำหนดมาตรการลงโทษตัวแทนจำหน่ายนิติบุคคล ประเภท สมาคม องค์กร มูลนิธิ ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการตรวจพบบนแพลตฟอร์มของกลุ่มบุคคลที่จำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบ เป็น 4 ครั้ง

  ครั้งที่ 1 ตั้งแต่งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564 – งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 4 งวด
  ครั้งที่ 2 ตั้งแต่งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 – งวดวันที่ 1 เมษายน 2565 รวม 4 งวด
  ครั้งที่ 3 ตั้งแต่งวดวันที่ 16 เมษายน 2565 – งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รวม 4 งวด
  ครั้งที่ 4 ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 – งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวม 4 งวด

หากตรวจพบการกระทำความผิด ครั้งที่ 1 สำนักงานฯ จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ตรวจสอบ ควบคุมสมาชิก หากตรวจพบการกระทำความผิดซ้ำในครั้งต่อไป สมาคม องค์กร มูลนิธิ จะต้องถูกปรับลดจำนวนสลากที่สำนักงานฯ จัดสรรให้ โดยหากตรวจพบการกระทำผิดซ้ำครั้งที่ 2 จะปรับลดสลากลงร้อยละ 25 ของจำนวนสลากที่ตรวจพบการกระทำความผิด โดยจะมีผลในงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 หากตรวจพบการกระทำผิดซ้ำครั้งที่ 3 จะปรับลดสลากลงร้อยละ 50 ของจำนวนสลากที่ตรวจพบการกระทำความผิด โดยจะมีผลในงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 หากตรวจพบการกระทำผิดซ้ำครั้งที่ 4 จะปรับลดสลากลงร้อยละ 100 ของจำนวนสลากที่ตรวจพบการกระทำความผิด โดยจะมีผลในงวดวันที่ 16 กันยายน 2565

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

“ทั้งนี้ ในที่ประชุมเห็นว่า ควรพิจารณา บทลงโทษให้มีความเข้มข้น เด็ดขาดมากกว่านี้ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กรณีตรวจพบตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ กระทำความผิดขายสลากเกินราคาครั้งแรก ให้ทำหนังสือตักเตือน ตรวจพบการกระทผิดครั้งที่ 2 ปรับลดสลากลง 50% และครั้งที่ 3 ยึดโควตาคืนเลย ส่วนตัวแทนจำหน่ายสลากทั่วไปที่รับสลากไปคนละ 5 เล่ม หากตรวจพบว่าขายเกินราคาจะถูกตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากทันที นายอนุชา กล่าว

นายอนุชา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเมื่อสำนักงานสลากฯลงโทษตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม ก็จะมีคนพิการออกมาประท้วงการตัดโควตาสลากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง วันนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแนะว่าให้นำโควตาสลากที่ยึดคืนมาจากสมาคมนำไปจัดสรรให้กับคนพิการโดยตรงไม่ต้องผ่านสมาคม ส่วนการแก้ปัญหาสลากเกินราคาในระยะยาว ทางคณะกรรมการฯ พยายามทำให้สลากไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวไปถึงผู้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้อีกเลย ในรูปแบบที่คณะกรรมการชุดนี้ และสำนักงานสลากฯกำลังจะดำเนินการต่อไปในอนาคต ซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นคงต้องใช้เวลาในการวางแผนและศึกษาในรายละเอียด แต่ ณ ขณะนี้ก็พยายามทำได้เท่าที่จะทำได้ และทำให้สถานการณ์เบาบางลง บรรเทาปัญหาให้กับประชาชน ระหว่างนี้ก็จะลงพื้นที่โดยเฉพาะที่หน้าไปรษณีย์ ซึ่งทราบข่าวว่ามีการไปรวบรวมสลากไปขายต่อยี่ปั๊ว หรือ นายทุน เพื่อไปรวมเล่มขายให้กับผู้ค้าสลากรายย่อย

นอกจากนี้เราก็มีแนวคิดที่จะจัดทำ QR code ให้กับผู้ค้าสลากฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนผู้ซื้อสลากสามารถสแกนส่งมาที่สำนักงานสลากได้ว่าตนเองซื้อสลากไม่เกินใบละ 80 บาท แต่ถ้าขายเกินราคาผู้ค้าสลากก็จะถูกลงโทษตามที่กล่าวข้างต้น

ถามว่ามาตรการแก้ปัญหาสลากแพง โดยกำหนดให้สลากเปลี่ยนมือได้เพียงครั้งเดียวมีหลักการเป็นอย่างไร นายอนุชา กล่าวว่า สำนักงานสลาก ฯกำลังเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยวางระบบยืนยันตัวตนของผู้ซื้อสลาก เช่น นาย ก เป็นผู้ซื้อสลาก นาย ก.ก็จะเป็นผู้รับรางวัลเท่านั้น นาย ข จะเอาสลากของ นาย ก ไปรับรางวัลไม่ได้ การแก้ปัญหาสลากแพง ต้องแก้ด้วยการให้เปลี่ยนมือได้ครั้งเดียว ก็ไม่สามารถนำไปขายต่อบวกกำไรเพิ่มเป็นทอดๆได้ ตามเป้าหมายก็พยายามนำสลากทั้งหมดงวดละ 100 ล้านใบขึ้นไป ขายผ่านแพลตฟอร์ม

ถามว่าการนำสลาก 100 ล้านใบ ขายผ่านมือถือจะเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ค้าสลากหรือไม่ เนื่องจากผู้ค้าบางรายอาจไม่มีมือถือ หรือ แทปเลต นายอนุชา กล่าวว่า “ผู้ค้าสลากทุกคนมีมือถือ และการขายผ่านแพลตฟอร์มก็ไม่ยาก ผู้ค้าสลากมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถเดินขายสลากได้แล้ว ยกตัวอย่าง ผู้ค้าสลากได้โควตา 5 เล่ม สลากทั้ง 500 ใบ สลากทั้งหมดก็จะไปอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของผู้ค้า หากไปขายให้ใคร ก็จะผ่านแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่ง เชื่อว่าผู้ค้าสลากส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือเกือบ 100% ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอะไร และการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์ม ก็ไม่ใช่เรื่องยากในโลกยุคดิจิทัล ต่อไปการซื้อ-ขายสลากก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ประกอบอาชีพโดยสุจริต ซึ่งจะทำให้ผู้ค้าสลากจริงได้รับประโยชน์จากตรงนี้อย่างแท้จริง ไม่มีพ่อค้าคนกลางมากอบโกยประโยชน์ที่ผู้ค้าสลากจริง ควรได้รับ ถ้าขายผ่านแพลตฟอร์มได้ในอนาคตก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์สลากเป็นใบๆออกมาวางขายตามแผงอีก สลากทั้งหมดจะถูกนำไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้น ระหว่างนี้ก็พยายามแก้ปัญหาสลากเกินราคาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้”

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

 • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขาย หรือ ขายสลากเกินราคา โดยมีนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ , พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองประธาน และนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 • คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยมีนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ , นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 • คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือผู้แทน เป็นรองประธาน และผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 • ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ จะเริ่มทำงานทันที เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานไปได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์

  อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า คณะกรรมการและสำนักงานสลากฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเร่งดำเนินแนวทางตลอดจนมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาและคลี่คลายความรุนแรงของปัญหาราคาสลาก ในขณะเดียวกัน การแก้ปัญหาราคาสลากอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องใช้เวลาและต้องใช้หลายมาตรการประกอบกัน

  นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานคณะกรรมการ ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้ค้าสลากเกินราคา กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการว่า กรอบอำนาจหน้าที่ของชุดเฉพาะกิจนี้ จะเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ ได้เริ่มทำงานแล้ว โดยได้มีการตรวจสอบรายชื่อตัวแทนรายย่อยทั้งหมด และเร็วๆ นี้ จะลงพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อขยายผลการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่า ภายใน 2 เดือน ปัญหาราคาสลากจะลดความรุนแรงลง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว ตนจะเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อกำหนดบทลงโทษผู้ค้าที่กระทำผิดขายช่วง ขายเกินราคา จากปัจจุบันมีโทษปรับเพียง 10,000 บาท ทำให้ผู้ขายเกินราคาไม่เกรงกลัว และยอมเสียค่าปรับ ดังนั้น ต้องเสนอบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้นและจะเข้าไปตรวจสอบการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยจะนำกฎหมายอื่น ๆ มาเป็นเครื่องมือในการทำงานด้วย

 • 7 ปี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หวยเกินราคา ยังแก้ไม่ได้
 • นายกฯตั้ง “อนุชา นาคาศัย” แก้สลากฯเกินราคา
 • บอร์ดสลากฯไฟเขียวขาย ‘หวย’ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
 • 3 มาตรการ แก้หวยเกินราคา “ของจริง” หรือ “เฟค”?
 • สลากกินแบ่งฯรื้อระบบ คัดคนขายตัวจริง 2 แสนราย 1 ม.ค.ปีหน้า
 • ว่าด้วยทฤษฎีการพนัน (ตอนที่ 1):เข้าคาสิโน-เล่นม้า-แทงหวย-ซื้อลอตเตอรี่-ซื้อประกัน เล่นการพนันอย่างไหนโง่กว่ากัน
 • ว่าด้วยการพนัน…(ตอนที่ 2) เล่นหวย – ซื้อลอตเตอรี่ – ซื้อประกัน การพนันอย่างไหนผู้เล่นเสียเปรียบมากกว่ากัน
 • “หวย” ใครรวย?