นิคมอุตสาหรรมฮาลาล จ.ปัตตานี ร้าง ‘ฟาตอนี อินดัสทรีส์’ ยกธง–กนอ. ปัดฝุ่นลงทุน 300 ล้าน ดึง 13 บริษัทร่วม

นิคมอุตสาหรรมฮาลาลจ.ปัตตานีร้าง ‘ฟาตอนี อินดัสทรีส์’ ยกธง กนอ.ปัดฝุ่นลงทุน 300 ล้าน ดึง 13 บริษัทร่วม