โมเดลจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของชุมชน

โมเดลจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของชุมชน

ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีความอุดมสมบูรณ์มาช้านาน แต่ในระยะหลังประสบปัญหาทั้งน้ำแห้ง น้ำท่วม ทุกๆปีจะต้องประกาศให้หลายพื้นที่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำๆ แต่ไม่สามารถที่จะเยียวยาปัญหานี้ได้ ทั้งๆที่บรรพบุรุษต่างอยู่กับน้ำมาอย่างคุ้นชิน ซีรี่ส์นี้จะนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำของชุมชนในโมเดลต่างๆ

20 ข่าวในประเด็นนี้


30 ปี “ภัยแล้ง-น้ำท่วม” ประชาชนเดือดร้อนร่วม 10 ล้านคนทุกปี (ตอน 1)

สำรวจข้อมูลภัยพิบัติเพิ่มเติมจากศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ย้อนหลังไป 30 ปีตั้งแต่ปี 2532-2561 ถึงการจัดการบริหารภัยพิบัติในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะ “ภัยแล้ง” และ “น้ำท่วม”ซึ่งเป็นภัยพิบัติหลักที่ประสบกันทุกปี

โมเดลการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน “อิสราเอล – สิงคโปร์ – เนเธอร์แลนด์” …เพราะน้ำคือชีวิต ต้องไม่เสียน้ำสักหยด

น้ำในความหมายของเราคือ น้ำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝน น้ำทะเล น้ำในชั้นหิน น้ำบาดาล น้ำที่ใช้แล้ว น้ำเสียที่ต้องบำบัด การวางนโยบายจึงต้องทำความเข้าใจวัฏจักรน้ำทั้งระบบ และจัดการให้สัมพันธ์กัน เพราะน้ำในชั้นหิน น้ำที่ซึมซับสู่พื้นดิน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน การใช้น้ำบาดาลต้องมีการวิเคราะห์แร่ธาตุและสารเคมีในดินด้วย หากนำน้ำใต้ดินมาใช้มากๆ ก็อาจส่งผลให้ความเค็มซึมเข้ามาจนเกิดผลกระทบตามมา หากเข้าใจวัฏจักรของน้ำทั้งระบบก็จะทำให้สามารถใช้น้ำได้อย่างถูกวิธีแลยั่งยืน

มูลนิธิสืบฯ แถลงการณ์ยืนยันคัดค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ ชี้แนวทางยุติ กรมชลฯต้องถอดเรื่องจากสผ.

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยืนยันเจตนารมณ์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ขอให้พิจารณาทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบเอกสารสำคัญของป่าแม่วงก์และแนวทางการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กล้าต้นสัก และแผนที่ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด้านนายศศิน เฉลิมลาภ ชี้เขื่อนแม่วงก์ไม่มีทางจบหากกรมชลประทานไม่ถอดเรื่องออก สผ.

การบริหารจัดการน้ำ “ชัยนาทโมเดล” ใช้ “โซนแมน” จัดสรร รู้คนใช้ตัวจริง สร้างวินัย-ความเป็นธรรมในการใช้น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ “ชัยนาทโมเดล” 6 จังหวัด 2 ล้านไร่ นา 2 แสนแปลง ใช้เวลาทำฐานข้อมูล 10 ปี เพื่อให้”รู้คนใช้น้ำตัวจริง” สร้างวินัยเกษตรกร สร้างความเป็นธรรมในการใช้น้ำ แบ่งปันน้ำกันตามสัดส่วนของพื้นที่

สุเมธ ตันติเวชกุล เปิด”สถานีสาสบหก” ตัวอย่างการจัดการน้ำที่ยั่งยืน ฟื้นคืนผืนป่าด้วยวิถีธรรมชาติสร้างธรรมชาติ ให้เป็น”แทงก์น้ำของชุมชน”

เกือบจะพูดได้ว่าเป็นคนแรกที่ได้รับฟังคำว่าฝายแม้ว พระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ได้รับสั่งว่าเป็นฝายชะลอน้ำมาก่อน ชื่อแรกคือฝายแม้ว พระองค์ท่านเสด็จห้วยฮ่องไคร้ เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมาก มีต้นไม้ใหญ่ที่เกือบจะยืนตายแล้ว ดินต่างๆ เกือบจะเป็นก้อนหิน ไม่มีใครยอมไปทำ ส่งทีมเราเข้าไป ก็เอาดินที่เราคิดว่าเป็นหินใส่ถุงไปถวาย บอกว่าทำอะไรคงไม่ได้ พระองค์ท่านรับสั่ง ไม่ใช่หิน มันเป็นดิน ไม่เชื่อเอาไปใส่น้ำดู พรุ่งนี้เป็นอะไรมารายงานด้วย ตื่นเช้ามาดูมีแต่ดินอยู่เต็มถัง แม้ความแห้งแล้งมีจนกระทั่งดินกลายเป็นหิน

องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติฯทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้พิพากษาศาลปกครอง-คสช. ขอให้ระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี

กลุ่มรักษ์เชียงของ,เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง-ล้านนา,เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง,มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต,ศูนย์ข้อมูลชุมชน และWWF-ประเทศไทย ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้พิพากษาศาลปกครองและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี

มองเขื่อนแม่วงก์ ผ่านมุมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลังการเคลื่อนขบวนคัดค้านเขื่อนแม่วงก์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 ตามมาด้วยการยกประเด็นเข้าสู่การถกเถียงในระดับสาธารณะ ปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวกรณีเขื่อนแม่วงก์ดูจะเงียบลงไป แต่ในความเป็นจริง กระบวนการตรวจสอบก็ยังดำเนินไปอย่างเงียบๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสอบทวนและแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับกรกฎาคม 2555 โดยมีประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญ

วิกฤติภัยแล้ง 2557 สาเหตุจากธรรมชาติหรือความผิดพลาดจากนโยบายป้องกันน้ำท่วมมากกว่าน้ำแล้ง

วิกฤติภัยแล้งปี2557 สาเหตุจากธรรมชาติหรือความผิดพลาดจากนโยบายป้องกันน้ำท่วมมากกว่าน้ำแล้ง หรือชาวนาดื้อปลูกข้าวนาปรัง

1 2