โมเดลจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของชุมชน

โมเดลจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของชุมชน

ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีความอุดมสมบูรณ์มาช้านาน แต่ในระยะหลังประสบปัญหาทั้งน้ำแห้ง น้ำท่วม ทุกๆปีจะต้องประกาศให้หลายพื้นที่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติซ้ำๆ แต่ไม่สามารถที่จะเยียวยาปัญหานี้ได้ ทั้งๆที่บรรพบุรุษต่างอยู่กับน้ำมาอย่างคุ้นชิน ซีรี่ส์นี้จะนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำของชุมชนในโมเดลต่างๆ

23 ข่าวในประเด็นนี้


แล้งนี้จัดการได้ที่ “บ้านโนนตูมถาวร” ศรีสะเกษ สู่การจัดการน้ำครบวงจร กับตำนานทุเรียนภูเขาไฟ

“ชุมชนเข้าใจตัวตน-ภูมิหลัง-รู้จักต้นทุนทรัพยากรที่มี” สูตรสำเร็จการบริหารจัดการน้ำ “บ้านโนนตูมถาวร” จ.ศรีษะเกษ เริ่มฟื้นบ่อน้ำเก่าให้มีชีวิต ช่วยรอดภัยแล้งพร้อมมุ่งสู่การจัดการน้ำครบวงจร ต่อยอดสู่ท่องเที่ยวชุมชน ชวนชมตำนานทุเรียนภูเขาไฟ

“ชุมชนป่าภูถ้ำ จ.ขอนแก่น” สร้างความมั่นคงน้ำ ต้นแบบสู้ภัย “แล้ง” แต่ “รอด”

“ชุมชนป่าภูถ้ำ ภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น” ลุกขึ้นจัดการตน-รอดพ้นแล้ง สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤติโควิดระบาด สู่ความสุขบนวิถีแห่งความพอเพียง

30 ปี “ภัยแล้ง-น้ำท่วม” ประชาชนเดือดร้อนร่วม 10 ล้านคนทุกปี (ตอน 1)

สำรวจข้อมูลภัยพิบัติเพิ่มเติมจากศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ย้อนหลังไป 30 ปีตั้งแต่ปี 2532-2561 ถึงการจัดการบริหารภัยพิบัติในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะ “ภัยแล้ง” และ “น้ำท่วม”ซึ่งเป็นภัยพิบัติหลักที่ประสบกันทุกปี

โมเดลการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน “อิสราเอล – สิงคโปร์ – เนเธอร์แลนด์” …เพราะน้ำคือชีวิต ต้องไม่เสียน้ำสักหยด

น้ำในความหมายของเราคือ น้ำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝน น้ำทะเล น้ำในชั้นหิน น้ำบาดาล น้ำที่ใช้แล้ว น้ำเสียที่ต้องบำบัด การวางนโยบายจึงต้องทำความเข้าใจวัฏจักรน้ำทั้งระบบ และจัดการให้สัมพันธ์กัน เพราะน้ำในชั้นหิน น้ำที่ซึมซับสู่พื้นดิน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน การใช้น้ำบาดาลต้องมีการวิเคราะห์แร่ธาตุและสารเคมีในดินด้วย หากนำน้ำใต้ดินมาใช้มากๆ ก็อาจส่งผลให้ความเค็มซึมเข้ามาจนเกิดผลกระทบตามมา หากเข้าใจวัฏจักรของน้ำทั้งระบบก็จะทำให้สามารถใช้น้ำได้อย่างถูกวิธีแลยั่งยืน

มูลนิธิสืบฯ แถลงการณ์ยืนยันคัดค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์ ชี้แนวทางยุติ กรมชลฯต้องถอดเรื่องจากสผ.

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยืนยันเจตนารมณ์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ขอให้พิจารณาทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบเอกสารสำคัญของป่าแม่วงก์และแนวทางการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กล้าต้นสัก และแผนที่ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด้านนายศศิน เฉลิมลาภ ชี้เขื่อนแม่วงก์ไม่มีทางจบหากกรมชลประทานไม่ถอดเรื่องออก สผ.

การบริหารจัดการน้ำ “ชัยนาทโมเดล” ใช้ “โซนแมน” จัดสรร รู้คนใช้ตัวจริง สร้างวินัย-ความเป็นธรรมในการใช้น้ำ

การบริหารจัดการน้ำ “ชัยนาทโมเดล” 6 จังหวัด 2 ล้านไร่ นา 2 แสนแปลง ใช้เวลาทำฐานข้อมูล 10 ปี เพื่อให้”รู้คนใช้น้ำตัวจริง” สร้างวินัยเกษตรกร สร้างความเป็นธรรมในการใช้น้ำ แบ่งปันน้ำกันตามสัดส่วนของพื้นที่

สุเมธ ตันติเวชกุล เปิดสถานีสาสบหก “แทงก์น้ำของชุมชน” ตัวอย่างการจัดการน้ำที่ยั่งยืน

สุเมธ ตันติเวชกุล เปิดสถานีสาสบหก “แทงก์น้ำของชุมชน” พลิกฟื้นผืนป่าด้วยวิถีธรรมชาติ ตัวอย่างการจัดการน้ำที่ยั่งยืน

มองเขื่อนแม่วงก์ ผ่านมุมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มองเขื่อนแม่วงก์ ผ่านมุมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความถูกต้องทางวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประเมินมูลค่าโครงการภาครัฐ ที่ควรนำเสนออย่างเที่ยงตรงและสมเหตุสมผล

วิกฤติภัยแล้ง 2557 สาเหตุจากธรรมชาติหรือความผิดพลาดจากนโยบายป้องกันน้ำท่วมมากกว่าน้ำแล้ง

วิกฤติภัยแล้งปี2557 สาเหตุจากธรรมชาติหรือความผิดพลาดจากนโยบายป้องกันน้ำท่วมมากกว่าน้ำแล้ง หรือชาวนาดื้อปลูกข้าวนาปรัง

1 2