ใครรวยขึ้น - จนลง!

กางทรัพย์สิน*นักการเมือง 3 รัฐบาล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่นำเสนอ เป็นข้อมูลถึงคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (1)