ThaiPublica > Sustainability > Climate Action > COP28 ปิดฉากด้วยฉันทามติประวัติศาสตร์ UAE Consensus “เปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล”

COP28 ปิดฉากด้วยฉันทามติประวัติศาสตร์ UAE Consensus “เปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล”

13 ธันวาคม 2023


ที่มาภาพ:เพจ COP28 UAE

COP28 จบลงด้วยการฉันทามติประวัติศาสตร์ในดูไบเพื่อเร่งดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยภาคี 198 ประเทศเห็นพ้องกับข้อตกลงที่จะเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

วันที่ 13 ธันวาคม ภาคีที่เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกับฉันทามติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE Consensus) ซึ่งกำหนดวาระสภาพภูมิอากาศที่มุ่งหวังไว้สูงที่จะรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียลให้ได้ โดยฉันทามติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขอให้ภาคีต่างๆ เปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อีกทั้งสนับสนุนให้จัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (Nationally Determined Contributions-NDCs) สำหรับทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ รวมถึงเป้าหมายเฉพาะใหม่เพื่อเพิ่มพลังงานหมุนเวียน 3 เท่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2 เท่าภายในปี 2573 และสร้างแรงผลักดันไปสู่สถาปัตยกรรมใหม่สำหรับการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ

UAE Consensus เกิดขึ้นได้หลังจากหนึ่งปีของการมีส่วนร่วมทางการฑูตอย่างครอบคลุมและ 2 สัปดาห์ของการเจรจาที่เข้มข้น สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของประธาน COP28 ที่จะตอบสนองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake) และบรรลุตามเป้าหมายหลักของข้อตกลงปารีส

“โลกต้องหาวิธีการใหม่ ด้วยการตามดาวเหนือของเรา เราก็พบเส้นทางนั้นแล้ว” ดร. สุลต่าน อัล จาเบอร์ ประธาน COP28 กล่าวระหว่างการกล่าวปิดงาน “เราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้คนและโลกของเรา เราควรภูมิใจในความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของเรา”

“ข้าพเจ้าสัญญาไว้ว่าการประชุมครั้งนี้จะต่างจาก COP ครั้งอื่น โดยเป็น COP ที่นำทุกคนมารวมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน…ภาคประชาสังคม ผู้นำแห่งศรัทธา เยาวชน และชนพื้นเมือง ทุกคนมารวมตัวกันตั้งแต่วันแรก ทุกคนรวมตัวกัน ลงมือปฏิบัติ และส่งมอบ” ดร. อัล จาเบอร์ กล่าว

 • COP28 โอกาสชี้ขาดในการเปลี่ยนแผนสภาพภูมิอากาศ พลิกกระแสรับมือวิกฤติ Climate Change
 • ตลอดทั้งการประชุม COP28 ดร. อัล จาเบอร์และทีมงานฝ่ายประธาน COP28 ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “แผนที่อิงกับวิทยาศาสตร์” และเพื่อกำหนดแนวทางใหม่สำหรับ COP ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีพื้นฐานจากการรวมตัวกันของผู้คนที่หลากหลายและให้ความสำคัญกับความต้องการของกลุ่มประเทศโลกซีกใต้

  “นี่เป็นแผนที่สมดุลในการจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดช่องว่างในการปรับตัว พลิกโฉมการเงินโลก และจัดการกับความสูญเสียและความเสียหาย” ดร. อัล จาเบอร์ กล่าว “มันถูกจัดทำขึ้นบนความตกลงร่วมกัน มีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยความไม่แบ่งแยกและเสริมด้วยการทำงานร่วมกัน เป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่ได้รับการตอกย้ำ สมดุล แต่ไม่ผิดพลาด เพื่อเร่งการดำเนินการด้านสภาพอากาศ”

  ข้อผูกพันหลักที่มีอยู่ในข้อความการเจรจาขั้นสุดท้าย ได้แก่:

 • การอ้างถึงการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อทำให้โลกบรรลุการปล่อบคาร์บอนสุทธิป็นศูนย์ภายในปี 2593
 • ก้าวสำคัญในความคาดหวังสำหรับรอบถัดไปของแผนปฏิบัติการระดับประเทศ (NDC) โดยการสนับสนุน “เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซทั่วทุกภาคส่วน”
 • สร้างแรงผลักดันเบื้องหลังวาระการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงิน ตระหนักถึงบทบาทของหน่วยงานจัดอันดับเครดิตเป็นครั้งแรก และกำหนดให้มีการขยายขนาดการให้สินเชื่อแบบเงื่อนไขผ่อนปรนและแบบให้เปล่า
 • เป้าหมายใหม่ที่เจาะจงในการใช้พลังงานหมุนเวียน 3 เท่าและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 2เท่าภายในปี 2573
 • ยอมรับถึงความจำเป็นในการขยายขนาดการเงินเพื่อการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญให้เกินกว่า 2 เท่าเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและที่กำลังพัฒนา

  นอกเหนือจากการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลกแล้ว COP28 ยังส่งมอบผลลัพธ์การเจรจาครั้งประวัติศาสตร์เพื่อดำเนินการด้านการสูญเสียและความเสียหาย โดยได้รับคำมั่นล่วงหน้าจำนวน 792 ล้านดอลลาร์ จัดทำกรอบสำหรับเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัว (Global Goal on Adaptation -GGA) และส่งเสริมบทบาทของ Youth Climate Champion ให้เป็นรูปแบบสถาบัน เพื่อให้เยาวชนเป็นกระแสหลักของ COP ในอนาคต

  ตลอดปี 2023 ฝ่ายประธาน COP28 ได้ดำเนินขั้นตอนที่กล้าหาญและเด็ดขาดเพื่อส่งมอบสิ่งที่นอกเหนือจากข้อความที่เจรจาไว้ผ่าน “วาระการดำเนินการ” ซึ่งครอบคลุมสี่เสาหลัก ได้แก่ การติดตามการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบอย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศเพื่อให้พร้อมใช้มากขึ้น ราคาไม่แพง และเข้าถึงได้ มุ่งเน้นไปที่ผู้คน ธรรมชาติ ชีวิต และการดำรงชีวิต และส่งเสริมการไม่แบ่งแยกอย่างเต็มที่ในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ

  ภายใต้วาระการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดในการประชุม COP28 มีการระดมเงินทุนมากกว่า 85 พันล้านดอลลาร์ และมีการเปิดตัวคำมั่นและคำประกาศ 11 ฉบับ และได้รับการสนับสนุนมากเป็นประวัติศาสตร์

 • COP28 ระดมทุนได้กว่า 57 พันล้านดอลลาร์ใน 4 วันแรก
 • ความสำเร็จของวาระการดำเนินการหลัก ซึ่งแยกจากข้อความที่ได้รับการเจรจา ได้แก่:

 • การเปิดตัวALTÉRRA ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคลมูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตั้งเป้าที่จะระดมทุนทั้งหมด 250 พันล้านดอลลาร์เพื่อการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโลก
 • ปฏิญญา COP28 UAE ว่าด้วยการเกษตร อาหาร และสภาพภูมิอากาศ(COP28 UAE Declaration on Agriculture, Food, & Climate) ที่บูรณาการเกษตรกรรมและระบบอาหารที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการรับรองจาก 158 ประเทศ
 • ปฏิญญา COP28 UAE เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ(COP28 UAE Declaration on Climate and Health) เพื่อเร่งการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ ยั่งยืน และเสมอภาค ได้รับการรับรองจาก 144 ประเทศ
 • Global Decarbonization Accelerator (GDA) ชุดโครงการริเริ่มด้านพลังงานที่สำคัญสำหรับภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน ได้แก่:
   -คำมั่นสัญญาด้านพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงานระดับโลก(Global Renewables and Energy Efficiency Pledge)จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนทั่วโลกเป็น 3 เท่าเป็นอย่างน้อย 11,000 กิกะวัตต์ และจะเพิ่มอัตราประสิทธิภาพพลังงานโดยเฉลี่ยทั่วโลกเป็น 2 เท่าเป็นมากกว่า 4% ภายในปี 2573 โดยได้รับการรับรองจาก 132 ประเทศ
   -กฎบัตรการลดคาร์บอนของน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Decarbonization Charter-OGDC) ซึ่งกำหนดให้ผู้ลงนามต้องลดการปล่อยก๊าซมีเทนเป็นศูนย์และยุติการปล่อยก๊าซมีเทนตามปกติภายในปี 2573 และกำหนดให้การปล่อยก๊าซจากดำเนินงานสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เป็นอย่างช้าที่สุด จนถึงปัจจุบัน มีบริษัท 52 แห่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40%ของการผลิตน้ำมันทั่วโลกได้ลงนามในข้อตกลง
   -Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships (CHAMP) Pledg เพื่อผลักดันการรวมตัวของผู้นำระดับภูมิภาคในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับการรับรองโดย 67 ประเทศ
   -ฝ่ายประธาน COP28 ได้รับแถลงการณ์เยาวชนระดับโลก เป็นข้อเรียกร้องนโยบายสภาพภูมิอากาศโดยรวมของเด็กและเยาวชนจากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหนึ่งปีแห่งการมีส่วนร่วมของเยาวชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก แชมมา อัล มาซรูอิ ผู้นำเยาวชนระดับสูงด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นทางการคนแรก

 • COP28 ผู้นำกว่า 130 ประเทศทั่วโลกให้คำมั่นบูรณาการอาหารและการเกษตรไว้ในแผนสภาพภูมิอากาศ
 • COP28: 116 ประเทศให้คำมั่นเพิ่มพลังงานหมุนเวียน 3 เท่าภายในปี 2030
 • ประธาน COP28 มีเจตนาที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงที่ทำขึ้นใน COP28 จะได้รับการส่งมอบและปฏิบัติตามจนถึง COP29 และ COP30 โดยมีกลไกในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ ประธานาธิบดีได้ลงนามข้อตกลงกับบราซิล ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ COP30 เพื่อกระชับความร่วมมือและเพิ่มความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศภายใน COP30

  หัวใจสำคัญของข้อตกลง คือบราซิลจะทำงานร่วมกับอาเซอร์ไบจานซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุม COP29 เพื่อให้แน่ใจว่าภาคีต่างๆ จะเข้าร่วมการประชุม COP30 ด้วยแผนสภาพภูมิอากาศที่ปรับปรุงใหม่และมีเป้าหมายสูงสำหรับการดำเนินการในทศวรรษที่สำคัญนี้ เช่นเดียวกับการสร้าง NDCs ทั่วทุกภาคส่วนเศรษฐกิจตามแรงผลักดันที่เกิดขึ้นที่ การประชุม COP28