ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปศส.รุ่นที่15 สถาบันพระปกเกล้า สานต่อความดีที่ยั่งยืน มอบทุน-อุปกรณ์การศึกษา

ปศส.รุ่นที่15 สถาบันพระปกเกล้า สานต่อความดีที่ยั่งยืน มอบทุน-อุปกรณ์การศึกษา

15 พฤศจิกายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า : สานต่อความดีที่ยั่งยืน ครั้ง 1/2566 มอบทุนการศึกษา ทีวีอุปกรณ์การเรียนการสอน กางเกงกีฬา เป้ใส่หนังสือแด่น้อง2 โรงเรียนที่ปราจีนบุรี มูลค่าประมาณ 300,000บาท

รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ ประธาน ปศส.รุ่นที่15 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองประธาน นางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานที่ปรึกษา โครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ดร. ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ประธานCSR และคณะผู้ศึกษาหลักสูตรปศส.รุ่นที่ 15 ร่วมมอบทุนการศึกษา ทีวี คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ กางเกงกีฬา เป้ใส่หนังสือ พันธุ์ปลา สี ฯลฯ ให้กับโรงเรียนบ้านมาบเหียง อำเภอศรีมหาโพธิ และโรงเรียนบ้านวังบัวทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในโครงการCSR ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้า : สานต่อความดีที่ยั่งยืน มูลค่าประมาณ 300,000 บาท เมื่อเร็วๆนี้