ThaiPublica > เกาะกระแส > “ชาญชัย” ชี้ปมร้อนนำเข้า ‘เนื้อหมูเถื่อน’ เข้าข่ายผิดกฎหมายฟอกเงิน จี้นายกฯอย่าสองมาตรฐาน

“ชาญชัย” ชี้ปมร้อนนำเข้า ‘เนื้อหมูเถื่อน’ เข้าข่ายผิดกฎหมายฟอกเงิน จี้นายกฯอย่าสองมาตรฐาน

30 พฤศจิกายน 2023


“ชาญชัย” ชี้เรื่องร้อน กรณีลักลอบนำเข้า ‘เนื้อหมูเถื่อน’ เข้าข่ายมูลฐานความผิดกฎหมายฟอกเงิน ม.3(5),(7) จี้นายกฯ ปัดย้าย อดีตอธิบดีDSI ถ้าไม่เอี่ยวปมหมูเถื่อน ต้องสั่งอายัด-ยึดทรัพย์ อย่าสองมาตรฐาน

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตสส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตสส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวต่อถึงกรณีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนในราชอาณาจักรไทยที่กำลังเป็นปมร้อนจนมีการตั้งข้อสังเกตุว่าเป็นหนึ่งในการย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่า กรณีการนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนก็ถือเป็นมูลฐานความผิดตามพ.ร.บ.การฟอกเงิน มาตรา3(5)และ(7) ที่ระบุว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ส่วน(7) ที่ระบุว่า เป็นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ DSI ได้เข้าตรวจค้นบริษัทแม็คโครที่พนักงานของบริษัทฯ มีการให้สัมภาษณ์และยอมรับว่า มีการซื้อเนื้อหมูนำเข้า ตามที่ DSI ขอหมายค้นจริง โดยนำมาจำหน่ายต่อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดปกติ เช่น เนื้อหมูสะโพกราคาตลาดสดทั่วไป ขายที่กิโลกรัม(กก.)ละ 150 -170 บาท ส่วนราคาขายส่งที่ตลาดกลาง ที่ตลาดไทขายเนื้อชนิดเดียวกันที่ กก.ละ 132 บาท แต่ที่แม็คโครขายที่ กก.ละ 107 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2566 ตามหลักฐานใบเสร็จ)

“เรื่องนี้พนักงานบริษัทแม็คโคร ปฏิเสธว่าไม่ทราบว่าเป็นหมูเถื่อนและซื้อมาถูกต้องตามกฏหมายนั้น แต่นำมาขายต่อในราคาที่ต่ำกว่าทั้งท้องตลาดและราคาในตลาดกลางขายส่ง กก.ละประมาณ 30 บาท จากข้อเท็จจริงนี้จึงเป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแม็คโคร ที่ขายอาหารสัตว์ โดยเฉพาะที่ขายอาหารหมู และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรวมถึงฟาร์มหมู แต่กลับนำเนื้อหมูมาขายตัดราคาของตลาดกลางและร้านค้าปลีกในตลาดสดถึงกิโลกรัมละเกือบเท่าตัว อย่างน้อยที่สุดผู้บริหารของบริษัทควรตั้งข้อสังเกตได้ว่าถ้าไม่ใช่เนื้อหมูเถื่อนที่นำเข้าผิดกฎหมายแล้วจะซื้อมาขายต่อในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดได้อย่างไร และถือเป็นการทำลายกลไกตลาดและการเลี้ยงหมูของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศไทยให้ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม”

นายชาญชัยกล่าวต่อว่ากรณีนี้เมื่อนายกฯเศรษฐา ทวีสิน เร่งรัดเรื่องการปราบปรามเอาผิดกับตัวการใหญ่และผู้ลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนต่ออดีตอธิบดีDSI ที่เพิ่งถูกย้ายว่าทำไมไม่จับตัวการใหญ่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่DSI ได้เร่งดำเนินการสนองตอบโดยเข้าตรวจค้นและจับกุมแต่สุดท้ายกลับมีการย้ายอดีตอธิบดีDSI ให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแทน เรื่องนี้ถ้านายกฯ ปฎิเสธว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหมูเถื่อน ก็ต้องเร่งดำเนินการตามกฏหมายฟอกเงิน ตามมาตรา3(5) และ(7) คือต้องอายัดและยึดทีัพย์เหมือนรายอื่นๆที่ดำเนินการมาแล้ว อาทิ กรณีการจับกุมเนื้อหมูเถื่อนนำเข้าผิดกฎหมาย 161 ตู้คอนเทนเนอร์ ช่วงเดือน ก.ค. 2566 ที่สำนักงาน ปปง.ได้มีคำสั่งอายัดและยึดทรัพย์ของบริษัทที่นำเข้าเนื้อหมูเถื่อนและนายทุนผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง ที่ดินรถยนต์ และเงินฝากในบัญชีธนาคารรวม 24 บัญชี รวมมูลค่า 53 ล้านบาทไปแล้วนั้น รัฐบาลนี้ก็ต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้กรณีการทุจริต คอร์รัปชัน หรือทำผิดกฏหมายการฟอกเงินที่เข้ามูลฐานความผิด รัฐบาลสามารถอายัดและยึดทรัพย์มาได้ โดยสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ดำเนินการในโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ตามที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ประกาศสัญญาประชาคมต่อสังคมไทยในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยไม่ต้องออก พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทได้ด้วย

ด้านบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มีข่าวปรากฎตามสื่อต่างๆว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจค้นบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนและนักลงทุน ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯขอเรียนให้ข้อเท็จจริงว่า การเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย และในการรับซื้อเนื้อสุกรของบริษัทฯ มีกระบวนการที่รัดกุม และมีการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนบริษัทฯ ขอยืนยันว่า สินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ