ThaiPublica > เกาะกระแส > นโยบาย “รัฐบาลเศรษฐา” แถลงสภาฯ ชู 5 ประเด็นเร่งด่วน

นโยบาย “รัฐบาลเศรษฐา” แถลงสภาฯ ชู 5 ประเด็นเร่งด่วน

11 กันยายน 2023


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th/

เปิดคำแถลงนโยบาย “รัฐบาลเศรษฐา” ต่อที่ประชุมรัฐสภา ชู 5 ประเด็นเร่งด่วน แก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน เดินหน้าแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท – ลดราคาน้ำมัน – ค่าไฟฟ้า – สร้างรายได้การท่องเที่ยว – ทำประชามติ แก้รัฐธรรมนูญ

การแถลงนโยบายรัฐบาลของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อที่ประชุมรัฐสภาจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 โดยนโยบายมีทั้งเรื่องเร่งด่วน เรื่องที่ต้องดำเนินการในระยะกลาง และระยะยาวตลอดการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยใช้เวลา 50 นาที แถลงนโยบายมีเนื้อหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

นายเศรษฐา  ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยมีเนื้อหาว่า สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประเทศไทยเปรียบเสมือนคนป่วยที่ได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในช่วงโควิด-19 ส่งผลให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราในหลากหลายส่วน ภาคการท่องเที่ยว การใช้จ่ายก็ฟื้นฟูได้ช้าจนมีความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นที่มาของความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มความเชื่อมั่น เพื่อดึงดูดการลงทุนและฟื้นฟูเครื่องยนต์เศรษฐกิจของเราอีกครั้ง

สำหรับ นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานราก เกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุน ขยายกิจการ เกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้น นำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบ รัฐบาลเองก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษี

ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายนี้จะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประชาชน เปิดประตูให้ภาคธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งทุนใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาล

ทั้งนี้ นายเศรษฐาได้ชู 5 นโยบายเร่งด่วน โดยเป็นนโยบายระยะสั้น กระตุ้นเศรษฐกิจ 1. การเติมเงิน 10.000 บาท ผ่าน Digital Wallet กระตุกเศรษฐกิจประเทศ  2. แก้ปัญหาหนี้ พักหนี้เกษตรกร -ประคองภาระหนี้สิน SME ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 3. ลดภาระค่าพลังงานไฟฟ้า -ก๊าซหุงต้ม -น้ำมัน  4. เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 5. มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น หารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร