ThaiPublica > เกาะกระแส > ‘กับดักหนี้’ กับการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินครัวเรือน ‘เกษตรกร’

‘กับดักหนี้’ กับการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินครัวเรือน ‘เกษตรกร’

5 มกราคม 2023


ที่ผ่านมา ความเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจการเงินและหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรยังไม่ครบถ้วนในทุกมิติ ด้วยสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดของข้อมูลต่างๆ

ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพใหญ่ของปัญหา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER) จึงได้จัดทำงานวิจัยนี้โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับการวิจัยภาคสนาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกรไทยกว่า 6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ รวมถึงศึกษาความเชื่อมโยงของปัญหาเศรษฐกิจการเงินครัวเรือนกับปัญหาของระบบการเงินฐานรากและนโยบายช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อให้เข้าใจกลไกการติดกับดักหนี้ อ่านรายละเอียด https://www.pier.or.th/abridged/2022/15/