ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน ‘วิทัย รัตนากร’ ออมสิน ใส่ Social Mission ทุกกระบวนการทำงาน

ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน ‘วิทัย รัตนากร’ ออมสิน ใส่ Social Mission ทุกกระบวนการทำงาน

20 กันยายน 2022


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักข่าวไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา ThaiPublica Forum 2022 : “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 ของสำนักข่าวไทยพับลิก้า ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน

ThaiPublica Forum 2022 หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเมืองโลก ยากมากที่เราจะรับมือได้เพียงลำพัง เราจึงต้องก้าวร่วมกัน

โจทย์สำคัญ คือจะทำอย่างไรให้เราก้าวร่วมกันได้ และเป็นก้าวที่ยั่งยืน ทำให้ประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ในปี 2030 ของสหประชาชาติร่วมกัน

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ซึ่งประกาศตัวเป็นธนาคารเพื่อสังคม หรือ social bank ใน 2 ปีที่ผ่านมา ได้เล่าถึงภารกิจของออมสินเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน ที่มุ่งใน 2 เป้าหมายตาม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS)คือ เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน และเป้าหมายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน ในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ ที่เป็นปัญหาหลักในเชิงโครงสร้าง 2 เรื่องหลักของประเทศไทย

อ่านบทความฉบับเต็ม ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน: “วิทัย รัตนากร” ปักธงธนาคารเพื่อสังคม ใส่ Social Mission ทุกกระบวนการทำงาน ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify