ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน’จิราพร ขาวสวัสดิ์’ เขย่าวิธีคิดธุรกิจ

ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน’จิราพร ขาวสวัสดิ์’ เขย่าวิธีคิดธุรกิจ

17 กันยายน 2022


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักข่าวไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา ThaiPublica Forum 2022 : “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 ของสำนักข่าวไทยพับลิก้า ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน

ThaiPublica Forum 2022 หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเมืองโลก ยากมากที่เราจะรับมือได้เพียงลำพัง เราจึงต้องก้าวร่วมกัน

โจทย์สำคัญ คือจะทำอย่างไรให้เราก้าวร่วมกันได้ และเป็นก้าวที่ยั่งยืน

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR วิทยากรสตรีหนึ่งเดียวในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้

OR พลิกโฉมจากธุรกิจที่ทุกคนคุ้นเคยสู่การเป็น Inclusive Growth Platform ที่รองรับการเติบโต กับพันธมิตรในธุรกิจทุกขนาด ทุกรูปแบบเพื่อความยั่งยืนอย่างไร

จิราพรได้เล่าให้ฟังในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้

อ่านบทความฉบับเต็ม ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน: “จิราพร ขาวสวัสดิ์” เขย่าวิธีคิดธุรกิจ ต้องเปลี่ยน me เป็น we แคร์สังคม สิ่งแวดล้อม ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify