ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน เกรียงไกร เธียรนุกูล ชู BCG ยกระดับอุตสาหกรรม

ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน เกรียงไกร เธียรนุกูล ชู BCG ยกระดับอุตสาหกรรม

5 ตุลาคม 2022วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักข่าวไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา ThaiPublica Forum 2022 : “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 ของสำนักข่าวไทยพับลิก้า ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน

ThaiPublica Forum 2022 หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พูดถึงบทบาทของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน หรือที่เรียกว่า “VUCA” และมีความเหลื่อมล้ำระหว่าง SMEs กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายในเรื่องความยั่งยืนของ ส.อ.ท. ในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้

อ่านบทความฉบับเต็ม ในหัวข้อ ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน: “เกรียงไกร เธียรนุกุล” ชู BCG ยกระดับอุตสาหกรรมได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify