ThaiPublica > เกาะกระแส > โออาร์ จับมือ 500TukTuks ตั้งกองทุน “ORZON Ventures” เน้นสตาร์ทอัพ Series A-B ทั้งไทย-SEA

โออาร์ จับมือ 500TukTuks ตั้งกองทุน “ORZON Ventures” เน้นสตาร์ทอัพ Series A-B ทั้งไทย-SEA

7 ตุลาคม 2021


ซ้ายไปขวา ศิระ ศรีสุกใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ปตท., นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ,นายกระทิง พูนผล ผู้บริหารกองทุน 500TukTuks และผู้บริหาร ORZON Ventures, นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks และผู้บริหาร ORZON Ventures

โออาร์ ร่วมกับ กองทุน 500 TukTuks เปิดตัว ORZON Ventures ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) มีวัตถุประสงค์เป็น Venture Capital เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท Start-up ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยงบลงทุนกว่า 1.5 พันล้าน เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจ New S-Curve ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะสร้างความแข็งแกร่ง และต่อยอดธุรกิจของ โออาร์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยถึงการจัดตั้งกองทุน “ออร์ซอน เวนเจอร์ส” (ORZON Ventures, L.P.) ว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (SGHoldCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ โออาร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และ กองทุน 500 Startups หรือ 500 TukTuks ว่า ORZON เป็นกองทุนที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในระดับ Series A-B ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA (South East Asia) โดยเน้นไปที่ธุรกิจกลุ่ม Mobility & Lifestyle ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Non-Oil Mobility หรือ EV

สำหรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ORZON แบ่งออกเป็น 35% เป็นกลุ่มธุรกิจ Non-Oil & EV อีก 30% Food & Beverage (อาหารและเครื่องดื่ม) สุดท้ายอีก 35% เป็นธุรกิจกลุ่ม New S Curve

นางสาวจิราพร กล่าวว่า โออาร์ มีวิถีในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยหนึ่งในแนวทางการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของ โออาร์ คือการเสาะแสวงหาธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

“โออาร์ ไม่ได้มองหาการร่วมมือเฉพาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ โออาร์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือกับ ‘คนตัวเล็ก’ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการลงทุนใน SMEs หรือบริษัท Start-up โดยมองว่าบริษัท Start-up มีจุดแข็งในด้านศักยภาพการใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการปรับตัว แต่ก็ยังมีความท้าทายหลายอย่าง เช่น การขาดความพร้อมด้านกำลังคน ขาดเงินทุน ขาดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และขาดระบบนิเวศเกื้อหนุน” นางสาวจิราพรกล่าว

โออาร์ เชื่อว่าศักยภาพความพร้อมของ โออาร์ จะช่วยเติมเต็มและสนับสนุน Start-up ทั้งในด้านเงินทุน การเข้าถึงฐานลูกค้าและระบบนิเวศขนาดใหญ่ของ โออาร์ และความช่วยเหลือด้านพื้นฐานอื่น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้บริษัท Start-up มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสม เปรียบเสมือน Sandbox หรือ Playground ขนาดใหญ่ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัท Start-up เติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ในช่วงที่ผ่านมา โออาร์ ได้เริ่มมีการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับบริษัท Start-up ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด หรือการร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจแฟลช เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมธุรกิจใหม่ของ โออาร์ ในด้าน Mobility และ Lifestyle ในการจัดตั้งกองทุน ORZON Ventures จะทำให้ โออาร์ สามารถเข้าถึง Start-up ที่อยู่ใน Early Stage ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น ผ่านกระบวนการคัดกรองจากทีมผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks ซึ่งมีความชำนาญในการลงทุนในธุรกิจ Start-up

โดย Start-up ที่ ORZON Ventures มองหาจะมีทั้งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ โออาร์ และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ภายใต้กรอบ Mobility & Lifestyle หรือ ธุรกิจที่ตอบโจทย์คนเดินทางในอนาคต (Mobility) และตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) การท่องเที่ยว (Travel) สุขภาพ (Health and Wellness) รวมไปถึง Digital Lifestyle ต่าง ๆ และหาก Start-up ที่ ORZON Ventures ลงทุนไปสามารถเติบโตได้ดีบน OR Ecosystem โออาร์ อาจพิจารณาลงทุนตรงใน Start-up เองอีกทางด้วย นอกจากนี้ โออาร์ ยังได้เตรียมวงเงินลงทุนสำหรับเข้าลงทุนธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ โออาร์ ให้กับเศรษฐกิจไทย และส่งเสริมให้ธุรกิจใหม่เติบโตสู่ระดับโลกต่อไป

 • ผ่าแนวคิดความร่วมมือทางธุรกิจของ OR กับการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทย
 • ความร่วมมือกับกองทุน 500TukTuks ทำให้นายกระทิง พูนผล และ นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks เข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารของ ORZON Ventures และร่วมกำหนดทิศทางการลงทุนเพื่อให้สามารถเข้าถึงสตาร์ทอัพที่อยู่ใน Early Stage ได้มากขึ้น

  นายกระทิง พูนผล ผู้บริหารกองทุน 500TukTuks และผู้บริหาร ORZON Ventures ให้ข้อมูลว่า เงินลงทุนในกองทุน ORZON Ventures อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการลงทุนในระยะแรกไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อสตาร์ทอัพ

  นายกระทิงกล่าวต่อว่าการได้ร่วมมือกับ โออาร์ ในการผลักดัน Start-up ไทยให้ก้าวไกลไปอีกขั้น และเสริมสร้าง Ecosystem ไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการลงทุนใน Start-up ที่มีศักยภาพ และโอกาสในการสร้างการเติบโตไปกับ OR Ecosystem ที่พร้อมสนับสนุน Start-up ในเมืองไทยให้ก้าวไกลไประดับภูมิภาคและระดับโลก

  ทั้งนี้วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ORZON Ventures ในการสร้างกองทุนนี้ขึ้นมาเป็นไปดังความฝันและความตั้งใจดั้งเดิมของผู้ก่อตั้ง 500 TukTuks คืออยากให้ประเทศไทยมี Start-up ที่พอคนพูดถึงประเทศไทยแล้วนึกถึงบริษัทเหล่านี้ 500 TukTuks เชื่อว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ทำให้ความฝันนี้ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ทั้ง โออาร์ และ 500 TukTuks มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้าง Ecosystem ที่พร้อมสนับสนุนและผลักดัน Start-up ไทยให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ

  “โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการดึงเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกัน ทั้งประสบการณ์ในการลงทุน Start-up กว่า 6 ปีของ 500 TukTuks ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนชั้นนำที่ได้ลงทุนใน Start-up มากที่สุดในไทย ผนวกกับ โออาร์ ที่เป็นผู้นำตลาดค้าปลีกน้ำมันและมี OR Ecosystem ที่แข็งแกร่ง มีความตั้งใจจริงที่จะทำงานร่วมกับ Start-up ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิด Synergy ในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดัน Start-up ไทย ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก Continuous Disruption นี่คือความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ในยุคทองของ South East Asia นี้ ร่วมพลิกโฉมวงการ Start-up ไทย” นายกระทิงกล่าว

  นายกระทิง พูนผล ผู้บริหารกองทุน 500TukTuks และผู้บริหาร ORZON Ventures

  นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks และผู้บริหาร ORZON Ventures กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการดึงเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกัน ทั้งประสบการณ์ในการลงทุน Start-up กว่า 6 ปีของ 500 TukTuks ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนชั้นนำที่ได้ลงทุนใน Start-up มากที่สุดในไทย ผนวกกับ โออาร์ ที่เป็นผู้นำตลาดค้าปลีกน้ำมันและมี OR Ecosystem ที่แข็งแกร่ง

  “สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิด Synergy ในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดัน Start-up ไทย ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก Continuous Disruption นี่คือความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ในยุคทองของ South East Asia นี้ ร่วมพลิกโฉมวงการ Start-up ไทย”

  กองทุน ORZON ตั้งเป้าว่าในระยะแรก 1-2 ปี จะลงทุนกับ 1-2 องค์กรในธุรกิจ Non-Oil เป็นหลัก ซึ่งเงินที่จะลงทุนกับธุรกิจในระยะแรกจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อแสดงถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของ ORZON โดยธุรกิจจะต้องตอบให้ได้ว่าจะร่วมกันพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับ OR ได้อย่างไร

  อนึ่ง โออาร์ ได้เตรียมวงเงินลงทุนสำหรับเข้าลงทุนธุรกิจอื่นๆ กว่า 75,000 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ โออาร์ ให้กับเศรษฐกิจไทย และส่งเสริมให้ธุรกิจใหม่เติบโตสู่ระดับโลก