ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > Colgate × SCGC สร้างมิติใหม่บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ตอกย้ำศก.หมุนเวียนด้วย SCGC GREEN POLYMER

Colgate × SCGC สร้างมิติใหม่บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ตอกย้ำศก.หมุนเวียนด้วย SCGC GREEN POLYMER

10 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

Colgate × SCGC สร้างมิติใหม่ให้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำ “ปาล์มโอลีฟ” ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย SCGC GREEN POLYMER ชนิดไร้กลิ่น ตอกย้ำเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในตลาดแปซิฟิกใต้

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ร่วมกับ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal Care) โดยใช้นวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR Resin) จากเอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) เริ่มต้นจากบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำแบรนด์ปาล์มโอลีฟ พร้อมวางแผนต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต นับเป็นความร่วมมือของคอลเกตและ SCGC ในการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ต้องการเน้นเรื่องกลิ่นหอม และไม่ต้องการให้มีกลิ่นแปลกปลอมมาส่งผลกระทบต่อกลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ในครั้งนี้ ตอบรับความต้องการของตลาดแปซิฟิกใต้ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะและมุ่งรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้วิกฤติภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของผู้คนและโลกเป็นสำคัญ การร่วมมือกับ SCGC นับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการตอกย้ำเป้าหมายกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของคอลเกต ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดอย่างน้อย 25% และลดการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin Plastic Resin) ลงหนึ่งในสามภายในปี 2568 รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2583 โดยร่วมกับ SCGC ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับคุณภาพที่ดี และตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ให้ความสำคัญกับกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้กับครีมอาบน้ำแบรนด์ปาล์มโอลีฟเป็นอันดับแรก ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นับเป็นการเพิ่มการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ได้เป็นอย่างดี”

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ในครั้งนี้ นำไปสู่มิติใหม่ของบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล โดยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนสู่ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวที่ใส่ใจเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ดูแลเส้นผม เป็นต้น ทั้งนี้ SCGC ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR Resin) ภายใต้แบรนด์เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) โดยร่วมมือกับ บริษัท ทีมพลาสต์ เคมีคอล จำกัด ผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย ในการนำพลาสติกใช้แล้วภายในประเทศไทยมาคัดแยกและทำความสะอาดด้วยกระบวนการที่ทันสมัยเพื่อความสะอาดปลอดภัย พร้อมใช้เทคโนโลยีการกำจัดกลิ่น เมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ จึงปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้ได้ โดยผ่านการรับรองจาก Global Recycled Standard (GRS) อีกทั้งกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลยังใช้พลังงานน้อยกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 70%”

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) เป็นหนึ่งในโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) ประกอบด้วยโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ (1) REDUCE ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) RECYCLABLE การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ (3) RECYCLE การนำกลับมาใช้ใหม่ และ (4) RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน

………………

Colgate × SCGC Launch Eco-Friendly Packaging of Palmolive Shower Cream Made from “SCGC GREEN POLYMER” High Quality Odorless PCR Resin, Driving Circular Economy and Sustainability in the South Pacific

SCG Chemicals or SCGC has partnered with Colgate-Palmolive (Thailand) Limited to launch packaging of personal care products made from High Quality Odorless PCR Resin under the brand “SCGC GREEN POLYMER”. Palmolive shower cream is the first product line to have packaging made from this High Quality Odorless PCR Resin, with plans to introduce it to other product lines in the future. For the first time, Colgate and SCGC collaborated to usePCR plastic for personal care product packaging that focuses heavily on the product's fragrance and keeps unwanted odors from interfering with the fragrance contained within the packaging. The solution addresses customers' needs in the South Pacific market that continue to place a high value on quality and sustainability which has been commercialized since June 2022. The approach helps minimize waste and promote household used plastic recycling, following circular economy principle, while lowering greenhouse gas emissions, a sustainable way of addressing the global warming crisis.

Colgate-Palmolive is committed to achieving sustainable changes in both society and the environment, with the goal of reimaging a healthier future for all people and our planet. The partnership with SCGC reinforces Colgate's sustainability strategy, which aims to use at least 25% PCR in all plastic
packaging and reduce the use of virgin resins by a third by 2025, as well as to achieve net zero greenhouse gas emissions by 2040. Working with partners such as SCGC guides us toward success in developing more circular packaging that is of high quality and meets the needs of fragrance-focused
personal care products. The solution has been firstly introduced to the Palmolive shower cream product, launched on the market since June. This heralds the increase of recycled plastic in personal care packaging in the South Pacific.

Tanawong Areeratchakul, President of SCG Chemicals or SCGC said, "SCGC is moving towards "Chemicals Business for Sustainability" and conducts business in line with ESG (Environmental, Social, and Governance) to innovative green polymer materials based on the principles of the circular economy. The partnership with Colgate is a synergy of two major organizations that will open up new possibilities for recycled packaging as it was formerly used for household
goods. Its application can now be expanded to personal care products that require special attention to fragrance, such as body and hair care products. SCGC has developed High Quality Odorless PCR under brand "SCGC GREEN POLYMER" and cooperates with Teamplas Chemical Co., Ltd., a leading plastic recycler in Thailand, by recycling well-sorted and cleaned post-consumer plastic within Thailand. It uses deodorizing technology prior to molding them into packaging, making them free of unwanted odors. Furthermore, packaging traceability is available for verifying the origin of recycled
plastics certified by the Global Recycled Standard (GRS). The manufacturing of PCR plastic requires less energy than conventional plastic, contributing to a 70% reduction in greenhouse gas emissions.

The High Quality Odorless PCR is one of the eco-friendly solutions under the brand “SCGC GREEN POLYMER” which comprises eco-friendly polymer solutions encompassing four areas: (1) REDUCE – reducing resource consumption and increasing resource efficiency; (2) RECYCLABLE – design for
recyclability; (3) RECYCLE – implement recycling; and (4) RENEWABLE – developing environmentally friendly bio