ThaiPublica > ประเด็นร้อน > BCG in Action > SCGC ขับเคลื่อน ESG ในชุมชน ‘น้ำผึ้งชันโรง’ สร้างผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ BCG

SCGC ขับเคลื่อน ESG ในชุมชน ‘น้ำผึ้งชันโรง’ สร้างผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ BCG

8 กรกฎาคม 2022


SCGC ขับเคลื่อน ESG ในชุมชน ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง ต่อยอดนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตอบโจทย์ BCG มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เดินหน้าขับเคลื่อน ESG ในชุมชน มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดี ล่าสุด ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง พร้อมต่อยอดด้านนวัตกรรมสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อตอบโจทย์ BCG (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) โดยผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยสาร “แมงโกสทีน ฟลาโวนอยด์” (Mangosteen Flavonoid) ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เป็นสารจากธรรมชาติที่ได้จากเกสรของดอกมังคุด ซึ่งมีเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น ทั้งนี้การส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา นอกจากจะช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนในพื้นที่แล้ว ยังช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในชุมชนอีกด้วย เนื่องจากชันโรงเป็นแมลงที่เลี้ยงและเติบโตตามธรรมชาติเท่านั้น

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า SCGC ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ESG ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม เรามุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

“นอกจากนี้ เรายังเล็งเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง SCGC พร้อมที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดด้านนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป สำหรับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง เป็นการนำแนวทาง ESG มาปรับใช้ในระดับวิสาหกิจชุมชน คือ ส่งเสริมให้เกิดรายได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อตอบโจทย์ BCG (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) ซึ่งทาง SCGC พร้อมที่จะสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป”

ชันโรง
การตัดน้ำผึ้งชันโรง
สร้างสรรค์เมนูจากน้ำผึ้งชันโรง – โทสต์และไอศครีมน้ำผึ้งชันโรง

นางประไพ คชรินทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ SCGC เข้ามาสนับสนุนและถ่ายทอดแนวทางการทำงานให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง SCGC มีองค์ความรู้หลายด้าน และมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งตรงกับวิถีของกลุ่มฯ เราเริ่มมีการรวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน มีรังชันโรงรวมทั้งสิ้น 300 รัง โดยเป็นชันโรงสายพันธุ์ขนเงิน ให้น้ำหวานและชันที่มีส่วนประกอบของสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ซึ่งเป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระ โดยสารฟลาโวนอยด์ที่มีในผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะอุดมไปด้วย แมงโกสทีน ฟลาโวนอยด์ (Mangosteen Flavonoid) ที่ได้จากเกสรของดอกมังคุด ซึ่งมีเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นน้ำผึ้งชันโรงที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันและช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง มีสรรพคุณทางยา มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ สมานแผล และช่วยบำรุงสมอง นอกจากจะได้น้ำผึ้งชันโรงเพื่อจำหน่ายแล้ว ทางกลุ่มฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสารสกัดพรอพอลิส (Propolis) และเกสรของผึ้งชันโรง อาทิ สบู่ ยาหม่อง น้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นต้น รวมถึงจำหน่ายและรับซื้อคืนรังเลี้ยงชันโรงเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มต่อไป”

สำหรับผู้สนใจเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง หรือสนใจเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโครงการเพาะเลี้ยงชันโรงกับเอสซีจีซี ติดต่อได้ที่ 081-983-1158