ThaiPublica > Sustainability > NaTive AD > “AIS Go Green” งานปลูกต้นไม้ ที่สร้างส่วนร่วม ‘Green Network’ ทั้ง ภาครัฐ คู่ค้า พันธมิตร กลุ่มสตาร์ทอัพ

“AIS Go Green” งานปลูกต้นไม้ ที่สร้างส่วนร่วม ‘Green Network’ ทั้ง ภาครัฐ คู่ค้า พันธมิตร กลุ่มสตาร์ทอัพ

16 สิงหาคม 2022


“AIS Go Green” งานปลูกต้นไม้ ที่สร้าง Green Network ทั้ง ภาครัฐ คู่ค้า พันธมิตร กลุ่มสตาร์ทอัพ ให้เกิดการมีส่วนร่วม สู่การทำงานเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

การเข้ามาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” กับเป้าหมายปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ เป็นภารกิจที่ทำให้หลายภาคส่วน ต่างร่วมพลังปลูกต้นไม้เพื่อสร้างเมืองสีเขียวไว้ให้คนรุ่นต่อๆไป

การปลูกต้นไม้ 1,000,000 ต้น จึงเป็น “จุดร่วม” ของทุกภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือ ‘AIS’ ที่สามารถดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างความยั่งยืนได้ถึง 1 ใน 10 ของเป้าหมายผู้ว่าฯ ชัชชาติ อีกพลังที่ช่วยบรรลุภารกิจสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในเมือง รักษาสภาพอากาศตามชุมชนและสวนสาธารณะต่างๆ ด้วยการกักฝุ่นมลพิษในเมืองกรุง สร้างร่มเงา ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการ “AIS Go Green” เพื่อการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นภายใน 4 ปี นำร่องครั้งแรกวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ รวม 5,000 ต้น บนที่ว่างกว่า 2.4 ไร่ พร้อมทั้งมอบ Digital badges ‘AIS GO GREEN’ หรือตราสัญลักษณ์ใบรับรองคุณวุฒิดิจิทัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน

เบื้องหลังความสำเร็จของงาน “AIS Go Green” ไม่ใช่แค่นโยบายของผู้ว่าฯ หรือมาจากภายในองค์กรเอไอเอสเพียงเท่านั้น เพราะสิ่งสำคัญของงานปลูกต้นไม้คือ ‘การผนึกกำลังความร่วมมือ’ ของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ คู่ค้า พันธมิตร กลุ่มสตาร์ทอัพ เป็นพลังการขับเคลื่อนสู่เมืองสีเขียวในอนาคต

โครงการ AIS Go Green ได้ออกแบบการมีส่วนร่วม “Green Network” กล่าวคือเป็นการสร้างเครือข่ายสีเขียวที่ช่วยกันจุดประกายสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยผู้ที่มาร่วมงาน AIS Go Green และคนที่ใช้บริการรถสาธารณะจะเห็นถึงความร่วมมืออย่างชัดเจนระหว่างเอไอเอสกับ ‘มูฟมี’ (MUVMI) สตาร์ทอัพให้บริการเรียกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า โดยสิ่งที่มูฟมีทำคือดึงจุดแข็งของธุรกิจตัวเองในการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาให้บริการรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถานีรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชร มายังทางเข้าสวนรถไฟซึ่งเป็นพื้นที่การจัดงาน

ความร่วมมือของสตาร์ทอัพอย่าง ‘มูฟมี’ ยังตรงกับแนวคิดของ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ที่มองว่า “ในการจัดกิจกรรมเรามองถึงปริมาณ Carbon Footprint ที่เกิดขึ้น และพยายามคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากงานให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อทำการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับปริมาณที่ปล่อยออกมา เพื่อทำให้การจัดงานครั้งนี้เป็นงาน Carbon Neutral Event หรืองานอีเว้นท์ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องไปกับเป้าหมายในการดูแลสิ่งแวดล้อม”

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS

นอกจากนี้อีกเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญคือ ‘พนักงาน’ ปัจจุบันพนักงานเอไอเอสมีประมาณ 14,000 คน เมื่อเทียบกับเป้าหมายต้นไม้ 100,000 ต้นภายใน 4 ปีแล้วก็นับว่าไม่ไกลเกินเอื้อม

มากไปกว่านั้น เอไอเอสขยายความร่วมมือไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร นั่นคือคู่ค้าและพาร์ทเนอร์ ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการบรรลุเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น

ขณะเดียวกันเอไอเอสยังสามารถนำอีเวนต์งานปลูกต้นไม้ไปเชื่อมโยงกับนโยบายลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย เพราะภายในงานสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero landfill เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

การจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรมปลูกต้นไม้เท่านั้น หากเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด Green Network นำไปสู่พัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการปฏิบัติจริง