ThaiPublica > สู่อาเซียน > ASEAN Roundup สปป.ลาวเร่งปฏิรูป 5 รัฐวิสาหกิจยุทธศาสตร์

ASEAN Roundup สปป.ลาวเร่งปฏิรูป 5 รัฐวิสาหกิจยุทธศาสตร์

26 มิถุนายน 2022


ASEAN Roundup ประจำวันที่ 19-25 มิถุนายน 2565

 • สปป.ลาวเร่งปฏิรูป 5 รัฐวิสาหกิจยุทธศาสตร์
 • เศรษฐกิจลาวครึ่งปีแรกขยายตัว 4.3%
 • ลาวเตรียมผลิตข้าว 3.7 ล้านตัน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
 • รองประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก
 • เวียดนามตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ในไฮฟอง
 • อินโดนีเซียเริ่มสร้างเมืองหลวงใหม่สิงหาคมนี้
 • จีนตั้งกองทุนสภาพคล่องเงินหยวนกับ BIS
 • สปป.ลาวเร่งปฏิรูป 5 รัฐวิสาหกิจยุทธศาสตร์

  สภาแห่งชาติสปป.ลาว ที่มาภาพ:http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=67410

  คณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติได้เรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเชิงยุทธศาสตร์ 5 แห่งอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้กระทบต่องบประมาณของรัฐบาลมากกว่านี้และเพิ่มหนี้สาธารณะ

  ประธานคณะกรรมการวางแผน การเงิน และตรวจสอบ สภาแห่งชาติเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องปฏิรูปตามกฎหมายที่บังคับใช้ 5 องค์กรยุทธศาสตร์ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos: EDL) รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว( Lao State Fuel Company),บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) ( EDL Gen Public), รัฐวิสาหกิจการบินลาว(Lao Airlines), และ รัฐวิสาหกิจการพัฒนาการเกษตร การส่งออก-นำเข้า(Agriculture Development Export- Import)

  รัฐบาลต้องประเมินผลการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจอีก 137 แห่ง และจัดทำรายงานการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจระดับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง แล้วเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในสมัยสามัญครั้งต่อไป พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลจัดทำยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐวิสาหกิจตามกระแสสังคมนิยมอย่างยั่งยืน

  ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายบุนชม อุบนปะเสิด กล่าวในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 มิถุนายนว่า เตรียมที่จะปฏิรูป EDL อย่างครอบคลุม แต่จะยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

  นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยุทธ์ศาสตร์อีก 4 แห่งยังอยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างใหม่อย่างครอบคลุม รัฐวิสาหกิจลาว รัฐวิสาหกิจการพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก-นำเข้า และรัฐวิสาหกิจเชื้อไฟลาวจะดำเนินการในสถานะบริษัทร่วมทุนกับธุรกิจในท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขว่ารัฐบาลถือหุ้นอย่างน้อย 51%

  ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจ 178 แห่งทั่ว สปป. ลาว คิดเป็น 0.12% ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศ และมีทุนจดทะเบียนรวม 28 ล้านล้านกีบ คิดเป็น 6% ของทุนรวมของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศ

  ในปี 2563 กระทรวงการคลังได้ประเมินความสามารถทางการเงินของรัฐวิสาหกิจและกิจการภาครัฐ-เอกชน โดยใช้ตัวชี้วัดที่บันทึกไว้ระหว่างปี 2559 ถึง 2561 และพบว่าาบริษัท 12 แห่งมีผลการดำเนินงานที่ดี อีก 17 แห่งมีผลการดำเนินงานที่รับได้ และ 12 แห่งจัดอยู่ในประเภทที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ดี ซึ่งรวมถึงรัฐวาหกิจ 11 แห่ง

  ผลการศึกษาพบว่า รัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยงในอนาคต ในขณะเดียวกันองค์กรที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการทางการเงินที่ดีขึ้น

  EDL Gen จะได้รับการปฏิรูปอย่างครอบคลุมและแยกออกจาก EDL ซึ่งปัจจุบันมีหนี้สินล้นพ้นตัว

  เศรษฐกิจลาวครึ่งปีแรกขยายตัว 4.3%

  นายคำเจน วงโพสี รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ที่มาภาพ: http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=67230

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ สปป. ลาวแตะระดับ 95.2 ล้านล้านกีบ เทียบเท่ากับ 49.6 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในช่วง 6 เดือนแรก เติบโตขึ้น 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี

  นายคำเจน วงโพสี รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ได้รายงานในสมัยสามัญครั้งที่ 3 ของสภาแห่งชาติถึงการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565

  ปัจจัยหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม-ป่าไม้และการบริการ

  การจัดเก็บรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกสูงถึง 10.6 ล้านล้านกีบ เพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะเดียวกัน การใช้จ่ายของรัฐบาลมีมูลค่า 8.8 ล้านล้านกีบ คิดเป็น 27.2% ของแผน

  ปริมาณเงินทั้งหมดที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 18.39% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากการที่ค่าเงินกีบอ่อนค่าลง 7.78% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และ 8.43% เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

  ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศเพิ่มขึ้น ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม และเพียงพอสำหรับการนำเข้า 4.17 เดือน

  ยอดการให้สินเชื่อของภาคการธนาคารพาณิชย์คิดเป็น 54.85% ของ GDP ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 2.22%

  นายคำเจนเสนอให้สภาแห่งชาติปรับคาดการณ์ทางการเงินบางข้อของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน หลังจากตระหนักว่าการคาดการณ์ดังกล่าวอาจไม่สมจริงสำหรับรัฐบาล

  “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 เผชิญกับปัญหาและความท้าทายมากมายที่เกิดจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนในภูมิภาคและของโลก” รัฐมนตรีคำเจน กล่าว

  ลาวเตรียมผลิตข้าว 3.7 ล้านตัน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

  ลาวตั้งเป้าผลิตข้าว 3.7 ล้านตัน และจัดหาเนื้อสัตว์ ปลา และไข่ไม่น้อยกว่า 68.2 กิโลกรัมต่อคนในปีนี้

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ นายเพ็ชร พรมพิภักดิ์ กล่าวในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนว่า รัฐบาลมุ่งสร้างความมั่นใจให้ประเทศว่า มีความมั่นคงด้านอาหาร

  กระทรวงจะส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า โดยเฉพาะปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันผลิตได้เพียง 600,000 ตันต่อปี ซึ่งน้อยกว่าความต้องการที่แท้จริง 2 ล้านตันอย่างมาก และเพื่อให้ประกันการจัดหาปุ๋ยเคมี พันธุ์พืชและสัตว์ และการผลิต อุปกรณ์สำหรับเกษตรกรในท้องถิ่น

  นอกจากนี้ รัฐบาลจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออกตามข้อตกลงกับคู่ค้า โดยเฉพาะจีน เวียดนาม ไทย และสหภาพยุโรป หลังเปิดให้สินค้าทุกชนิดจากลาวตามที่รัฐมนตรีกล่าว

  รองประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก

  ที่มาภาพ: https://www.mfa.go.th/th/content/vietnamvicepresidentcallpm24062565?cate=5d5bcb4e15e39c306000683b

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางหวอ ถิ แองห์ ซวน (Vo Thi Anh Xuan) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women: GSW) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565

  ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับเวียดนามที่คืบหน้าในทุกมิติ และสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศ

  ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้ไทยและเวียดนามเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันในสาขาอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลกัน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ภายหลังจากทั้งสองประเทศได้เปิดพรมแดนจากการที่สถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลายลง

  นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณฝ่ายเวียดนามสำหรับการสนับสนุนการลงทุนของไทยในเวียดนาม และขอให้สนับสนุนนักลงทุนไทยในเวียดนามด้วยดีต่อไป และการให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน โดยเฉพาะการลดระยะเวลาการดำเนินการที่จุดผ่านแดนสำหรับสินค้าเกษตร

  ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการกระชับความร่วมมือในระดับประชาชนและท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ของไทยกับเวียดนามในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเวียดนาม เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ

  เวียดนามตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ในไฮฟอง

  ที่มาภาพ: https://tuoitrenews.vn/news/business/20220623/northern-vietnamese-city-to-establish-new-us1936mn-industrial-park/67753.html

  นิคมอุตสาหกรรมมูลค่า 4.5 ล้านล้านด่อง (193.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) จะสร้างเสร็จภายในปีนี้ที่เมืองไฮ ฟอง ที่อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม

  สำนักงานเขตเศรษฐกิจไฮ ฟองได้มอบใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนสำหรับการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Tien Thanh ในเขต Tien Lang

  การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 4.5 ล้านล้านด่อง จะเริ่มในปลายปีนี้ บนพื้นที่ 410.46 เฮกตาร์ โดยคาดว่านิคมอุตสาหกรรมจะเปิดให้บริการก่อนปี 2568

  ประธานสำนักงาน HEZA นายเล จุง เกียน กล่าวย้ำในพิธีมอบใบรับรอง ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจในความคืบหน้าของโครงการโดยการสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้พัฒนา

  เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สวนอุตสาหกรรม Tien Thanh จะส่งผลให้จำนวนสวนอุตสาหกรรมในไฮ ฟอง เพิ่มเป็น 15 แห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 6,074.75 เฮกตาร์

  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 สวนอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจของไฮ ฟอง ดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ใหม่ 21 โครงการ รวมเป็น 438 โครงการ ในขณะที่โครงการ FDI อื่นอีก 18 โครงการมีเงินทุนเพิ่มขึ้น

  เมืองไฮ ฟอง มียอดสะสม FDI ตั้งแต่ต้นปี โดยมีมูลค่าถึง 755.75 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 56.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มการลงทุนรวมกันเป็น 22.07 พันล้านดอลลาร์

  นอกจากนี้ยังดึงดูดโครงการลงทุนในประเทศ 195 โครงการด้วยทุนจดทะเบียน 12.57 พันล้านดอลลาร์

  อินโดนีเซียเริ่มสร้างเมืองหลวงใหม่สิงหาคมนี้

  Nagara Rimba Nusa
  แนวคิดเมืองหลวงใหม่ที่ชนะการประกวด ที่มาภาพ: http://www.urbanplus.co.id/project/nagara-rimba-nusa-ibu-kota-negara-indonesia/

  นายบุซากิ ฮาดีมุลโจโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการเคหะ (PUPR) กล่าวว่า กระทรวงจะเริ่มก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซีย นูซันทารา( Nusantara) ในเดือนสิงหาคมปีนี้

  นายฮาดีมุลโจโน ให้ข้อมูลนี้ระหว่างต้อนรับผู้แทนเกาหลีใต้ซึ่งนำโดยนายลี ยุนซัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดูแลด้านถนน จากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง

  ปัจจุบัน อินโดนีเซียและเกาหลีใต้กำลังร่วมมือกันในการจัดการบูรณาการระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้าง (SHMS) สะพานทั่วประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทและโครงการนำร่องเกี่ยวกับระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) สำหรับเขตมหานครจาการ์ตา

  นายฮาดีมุลโจโน กล่าวว่า “นอกเหนือจาก SHMS และ ITS (ความร่วมมือด้าน) การศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบ พื้นฐานสำหรับถนนทางเข้าของ IKN จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญด้วย เนื่องจากเราจะเริ่มการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ IKN ในเดือนสิงหาคม 2565”

  นอกจากนี้ ความร่วมมืออีก 3 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบขั้นพื้นฐานสำหรับอุโมงค์ใต้น้ำในอ่าวบาลิกปาปัน ซึ่งจะใช้เป็นถนนเข้าสู่เมืองหลวงใหม่ การจัดตั้งการจัดการการก่อสร้างแบบดิจิทัลและสีเขียวในอินโดนีเซีย ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลทางพิเศษในประเทศอินโดนีเซีย

  อินโดนีเซีย-มาเลเซียร่วมกองทุนสภาพคล่องเงินหยวนกับจีนและBIS

  ที่มาภาพ: https://www.investopedia.com/terms/forex/c/cny-china-yuan-renminbi.asp

  ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) จะสร้างแหล่งเงินสำรองหยวน กับธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) และหน่วยงานกำกับดูแลอีก 5 แห่ง เพื่อให้สภาพคล่องแก่ประเทศที่เข้าร่วมในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน

  จีนร่วมกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และชิลี แต่ละประเทศ จะสมทบเงินขั้นต่ำ 15 พันล้านหยวน (2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่าดอลลาร์สหรัฐ เข้ากองทุนที่เรียกว่า Renminbi Liquidity Arrangement ตามแถลงการณ์ของ PBOC เมื่อวันเสาร์ (25 มิถุนายน) โดยเงินจะเก็บไว้กับBIS

  “เมื่อต้องการสภาพคล่อง ธนาคารกลางที่เข้าร่วมจะไม่เพียงแต่สามารถดึงเงินที่จ่ายเข้ากองทุน แต่ยังสามารถเข้าถึงเงินทุนเพิ่มเติมผ่านหน้าต่างสภาพคล่องที่มีหลักประกัน” แถลงการณ์ระบุ

  ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวล่าสุดจากปักกิ่งในการผลักดันสกุลเงินจีนให้เป็นสากล ซึ่งท้าทายระบบการเงินทั่วโลกที่ดอลลาร์สหรัฐครอบงำ