ThaiPublica > เกาะกระแส > ขสมก.เปิดเส้นทางใหม่ สาย 2-36 “ไทรน้อย-ศูนย์ราชการฯ” เริ่มวันนี้

ขสมก.เปิดเส้นทางใหม่ สาย 2-36 “ไทรน้อย-ศูนย์ราชการฯ” เริ่มวันนี้

20 พฤษภาคม 2022


นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ขสมก.เปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 2–36 “ไทรน้อย – ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ” เริ่ม 20 พ.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าจัดหารถใหม่วิ่งแทนรถเก่า ตามเงื่อนไขกรมการขนส่งทางบก

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ขสมก.มีเส้นทางเดินรถโดยสาร จำนวน 107 เส้นทาง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้กับ ขสมก.แล้วจำนวน 18 เส้นทาง โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติใบอนุญาตฯให้กับ ขสมก.เพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือ สาย 2 – 36 เส้นทาง ไทรน้อย – ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางใหม่ที่มีการสำรวจแล้วว่า สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางไปยังศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เนื่องจากประชาชนไม่ต้องใช้บริการรถโดยสารหลายต่อ โดย ขสมก.ได้จัดรถโดยสาร สำหรับให้บริการในเส้นทางดังกล่าวจำนวน 13 คัน แบ่งเป็น รถโดยสารธรรมดา จำนวน 10 คัน และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 3 คัน ให้บริการในวันธรรมดาวันละ 40 เที่ยว ให้บริการในวันหยุด วันละ 32 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 04.30 – 22.00 น. เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดย ขสมก.ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จอดรถโดยสาร ท่าต้นทาง (ไทรน้อย) จากเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และท่าปลายทาง (ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ) จากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อสามารถจัดหารถโดยสารใหม่ ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาให้บริการประชาชนได้แล้ว ขสมก. ก็จะนำรถโดยสารดังกล่าวมาให้บริการแทนรถโดยสารเดิม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางของกรมการขนส่งทางบกต่อไป