ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublicaPodcast ข่าวเจาะ EP 40 : From Strategy to Execution “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำให้เป็นจริง “ทำได้”

ThaiPublicaPodcast ข่าวเจาะ EP 40 : From Strategy to Execution “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำให้เป็นจริง “ทำได้”

9 กุมภาพันธ์ 2022


ข่าวเจาะ EP 40 From Strategy to Execution “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำให้เป็นจริง “ทำได้”

เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ได้จัดเสวนาเรื่อง From Strategy to Execution ภายในงาน NDC Leadership Talk Series ครั้งที่ 1 โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy613 จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศจีน โดยมีนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมดำเนินการเสวนา

ติดตามมุมมองของ 3 นักปฏิบัติ ที่ชวนพูดคุย ชวนคิดการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทำอย่างไรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ทำได้จริง ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจริงๆ

อ่านรายงานฉบับเต็มในหัวข้อ From Strategy to Execution”… “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำให้เป็นจริง “ทำได้” กับ 3 นักปฏิบัติ ตอน 1 ,ตอน 2 และ ตอน 3 ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify