ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP 41 : From Strategy to Execution “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำให้เป็นจริง “ทำได้”

ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP 41 : From Strategy to Execution “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำให้เป็นจริง “ทำได้”

10 กุมภาพันธ์ 2022


ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP 41 : From Strategy to Execution “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำให้เป็นจริง “ทำได้”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ได้จัดเสวนาเรื่อง From Strategy to Execution ภายในงาน NDC Leadership Talk Series ครั้งที่ 1 โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy613 จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศจีน โดยมีนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมดำเนินการเสวนา

มุมมองของทั้ง 3 ผู้นำองค์กร ทำให้เห็นถึงความท้าทายของภาครัฐในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่แบบหน้ามือเป็นหลังมือ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มาเร็วและมาแรงให้ได้ทันท่วงที รวมทั้งการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานแล้ว

ที่สำคัญ การขับเคลื่อนแผนให้ได้ผลอย่างที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ ต้องมี หลักนำทาง (Guiding Principles) การสื่อสาร การทำความเข้าใจ การสร้างความรับรู้ร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า ในหัวข้อ From Strategy to Execution”… “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำให้เป็นจริง “ทำได้” กับ 3 นักปฏิบัติ
ตอน 1 ,
ตอน 2
ตอน 3

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify