ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลปกครองสั่งถอนคดี “อาคเนย์ฯ”

ศาลปกครองสั่งถอนคดี “อาคเนย์ฯ”

2 กุมภาพันธ์ 2022


ศาลปกครองกลาง ไฟเขียว “อาคเนย์-ไทยประกันภัย” ขอถอนฟ้อง เลขาธิการ คปภ. คดีสั่งห้ามบริษัทประกันฯบอกเลิกกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ” พร้อมจำหน่ายคดีออกจากสารบทความแล้ว

ตามที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้อง) ยื่นฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ผู้ถูกฟ้อง) ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ในคดีหมายเลขดำที่ 44/2565 และคดีหมายเลขแดงที่ 142/2565 โดยผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 กรณีสั่งห้ามบริษัทประกันวินาศภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” ถือเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในระหว่างที่กำลังพิจารณาคดี ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว หรือ ทุเลาการบังคับใช้คำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าสำนักงานศาลปกครองได้ทำหนังสือแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งถึง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ว่า ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 ราย ถอนคำฟ้อง และจำหน่ายคดีออกจากสารบทความแล้ว

ภายหลังจากที่ศาลปกครองกลางได้พิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องคดีลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ของผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 ราย โดยศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นตรวจคำฟ้อง ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 ราย โดยนายพูนภัทร วสุพงศ์พิพัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ 1 และในฐานะผู้รับมอบอำนาจช่วงจากผู้ฟ้องคดีที่ 2 ได้แสดงความประสงค์ที่จะถอนคำฟ้อง โดยทำเป็นหนังสือก่อนที่ศาลพิพากษา หรือ มีคำสั่งชี้ขาดคดี ซึ่งไม่ได้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือ คดีที่การพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือ การถอนคำฟ้องเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามข้อ 82 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

ดังนั้น ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 ราย ถอนคำฟ้อง และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

 • “อาคเนย์-ไทยประกันภัย” คืนเบี้ยประกันโควิดฯ 1-7 ก.พ.นี้
 • บอร์ด คปภ. รับคำขอ ‘อาคเนย์-ไทยประกันภัย’ เลิกกิจการ ให้รอชี้ขาดว่าทำตามเงื่อนไขหรือไม่
 • พิษคำสั่ง “คปภ.” อาคเนย์ประกันภัยขอเลิกกิจการ กรมธรรม์ Covid – Non Covid “ไม่มีใครถูกลอยแพ” -คปภ.สวนยังไม่อนุมัติ
 • “อาคเนย์ฯ” ฟ้องศาลปกครอง ถอนคำสั่ง คปภ. – ห้ามยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ”
 • ปมพิพาท กรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ ทางออกที่ “ไม่มีใครถูกลอยแพ”
 • ศาลปกครองไม่มีคำสั่งคดี “อาคเนย์” ฟ้อง คปภ. ‘เจอ-จ่าย-จบ’
 • จากปมกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ” กับสิทธิบริษัทประกันภัยในการบอกเลิกสัญญาประกันภัย
 • สมาคมประกันวินาศภัยไทยชน “คปภ.” ปมกรมธรรม์โควิด-19 ใครกันที่ลอยแพประชาชน
 • คปภ.ระดมเครือข่ายผู้บริโภค “ค้าน” ยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ”
 • คปภ.โต้ ทำไมบริษัทประกันฯบอกเลิก “เจอ-จ่าย-จบ” ไม่ได้
 • ลูกค้า “เอเชียประกันภัย” ร้องคลัง-ทวงค่าสินไหม 4 ล้านบาท