ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP38 : ‘เอ็กโก กรุ๊ป’ กับกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิม สู่ ‘พลังงานหมุนเวียน’

ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP38 : ‘เอ็กโก กรุ๊ป’ กับกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิม สู่ ‘พลังงานหมุนเวียน’

30 มกราคม 2022


ThaiPodcast ข่าวเจาะ EP38 : ‘เอ็กโก กรุ๊ป’ กับกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิม สู่ ‘พลังงานหมุนเวียน’

จากสถานการณ์สภาพแวดล้อมโลกที่กดดันธุรกิจการผลิตไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อย Co2 สูงสุด และยังมีแรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมอื่นๆ เป็นสาเหตุที่องค์กรหรือภาคธุรกิจในอุตสาหรรมพลังงานไฟฟ้าต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป (EGCO) ต้องปรับตัว เปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิมสู่ ‘พลังงานหมุนเวียน’

ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,016 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 29 แห่ง โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ และโครงการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง

การเปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิมสู่ ‘พลังงานหมุนเวียน’ ของเอ็กโก กรุ๊ป จะเป็นอย่างไร มาติดตามกับการให้สัมภาษณ์ของ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป (EGCO) ที่สัมภาษณ์ “บุญลาภ ภูสุวรรณ” บรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้า

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ ในหัวข้อ ‘เอ็กโก กรุ๊ป’ เปิดกลยุทธ์เปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิม สู่ ‘พลังงานหมุนเวียน’ กับเป้า ‘Carbon Neutrality’ ได้ที่เว็บไซต์ Thaipublica

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify