ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” กลุ่มเอ็กโก คว้า 2 รางวัล สะท้อนความมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานแก่เยาวชน

“ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” กลุ่มเอ็กโก คว้า 2 รางวัล สะท้อนความมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานแก่เยาวชน

8 ตุลาคม 2021


ประชาสัมพันธ์

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป

“ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ในกลุ่มเอ็กโก คว้า 2 รางวัลแห่งปี สะท้อนความมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานแก่เยาวชน

ด้วยความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผ่านโครงการ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุ่มเอ็กโก

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมคว้า 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย “Asia Responsible Enterprise Awards 2021” (AREA 2021) ด้าน Investment In People จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปีนี้มีโครงการของบริษัทชั้นนำและผู้นำธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียส่งโครงการเข้าประกวดทั้งสิ้น 200 โครงการ จาก 19 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ในขณะเดียวกัน ยังได้รับรางวัล “Museum Thailand Awards 2021” ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจำปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยมีพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 50 แห่ง

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของเอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า ก็คือ การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้านอกห้องเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป และโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จึงได้ริเริ่มและร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โรงไฟฟ้าขนอมขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง บอกเล่าวิถีชีวิตชุมชนชาวขนอม การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป”

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ได้พัฒนาขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” ที่ประกอบสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแห่งแรกและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

โดยนับตั้งแต่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมเปิดดำเนินการ ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เยี่ยมชมรวมกว่า 28,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและสถาบันการศึกษา สถิติหลังการเข้าเยี่ยมชมพบว่า เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 85% และผู้เยี่ยมชม 95% มีความพึงพอใจกับนิทรรศการภายในศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้ปรับรูปแบบการเยี่ยมชม เพื่อให้ยังคงทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด “หยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู้” ด้วยการพัฒนาระบบการเยี่ยมชมเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และการเพิ่มการสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Khanom Learning Center โดยนับตั้งแต่ปรับการเยี่ยมชมเป็นแบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง มีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 15,000 ครั้ง

“เอ็กโก กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้รับรางวัล AREA 2021 และรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ทั้ง 2 รางวัลถือเป็นความภาคภูมิใจของเอ็กโก กรุ๊ป และทีมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมทุกคน รวมถึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอ็กโก กรุ๊ป ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ เป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี” นายเทพรัตน์กล่าว